Publikacje

dr hab. inż. Eugeniusz Grudziński

1. Rozwalka Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 205396. Sposób oraz urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl. G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr 373750 z 17.03.2005. Opubl. 30.04.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Rozwalka [i in.]. 8 s. : 4 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000205396_B1_PDF

WK I28/2005/Z-004

2. Antonyuk Volodymyr*, Voronkov Seriej*, Grudziński Eugeniusz, Niczoga Witalij*, Prudyus Ivan*: Metody prób biernych radiotechnicznych systemów określania pozycji w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W: Urządzenia i systemy radioelektroniczne, UiSR’09 : III konferencja naukowa, Soczewka, 23-25 września 2009. [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009]. s. 1-11, 8 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
Tytuł i streszcz. artykułu również w jęz. ang.

RK I28/2009/I-124

3. Grudziński Eugeniusz, Dub Petro*, Drabych Petro*, Dykmarova Ludmyła*, Nichoga Vitalij*, Sopilnik Lubomyr*: Application of alternating electromagnetic fields in technical diagnostics of engineering objects of long-term usage. Diagnostyka (Warszawa). 2009, nr 1, s. 29-32, 3 rys., bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-125

4. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*, Antonyuk Volodymyr*, Prudyus Ivan*: Monitoring źródeł pól elektromagnetycznych w diagnozowaniu zagrożeń dla środowiska. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85 nr 11, s. 105-110, 20 rys., bibliogr. 16 poz.
odbitka
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak
IF – 00.196

AK I28/2009/I-126

5. Antonyuk Volodymyr*, Kalyuzhniy Mykola*, Lobur Mykailo*, Semenyk Anatolij*, Prudyus Ivan*, Nichoga Vitalij*, Storozh Volodymyr*, Grudziński Eugeniusz: Digital dispersional spectrum analyzer in the solution of EMS radio electronic mean problems. W: Electromagnetic Compatibility 2008 : Nineteenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 11-13, 2008] / eds J. M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławkiej, [2008]. s. 354-357, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz.

RP I28/2008/I-163

6. Nichoga Vitalij*, Grudziński Eugeniusz, Koszowyj Wolodymyr*, Sopilnik Lubomyr*: Monitoring vplivu elektromagnitnovo viprominjuvanja bazovoj stacji stilnikovoj telefonii na dovkillja. W: Sistemy kontrolja okruzajuscej sredy : sredstva, informacjonnyje mechnologii i monitoring : sbornik naucnych trudov. Sevastopol : Morskoj gidrofiziceskij institut NAN Ukrainy, 2008. s. 45-51, 10 rys., bibliogr. 15 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

ZZ I28/2009/I-123

7. Nichoga Vitalij*, Grudziński Eugeniusz, Dub Petro*, Pronenko Vira*: Low frequency low-noise induction sensors for EMC certification. W: Electromagnetic Compatibility 2008 : Nineteenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 11-13, 2008] / eds J. M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławkiej, [2008]. s. 171-176, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz.

RP I28/2008/I-162

8. Nichoga Vitalij*, Grudziński Eugeniusz, Dub Petro*, Pronenko Vira*: Superwide band low-noise induction sensors in magnetic field measurements. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the International Conference TCSET ‚2008, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 19-23, 2008. Lviv : Polytechnic National University, 2008. s. 18-21, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 18 poz.

RZ I28/2008/I-031

9. Prudyus Ivan*, Grudziński Eugeniusz, Golynskyy Vasyl*: Functional possibilities of integrated SHF antennas – oscillators. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the International Conference TCSET ‚2008, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 19-23, 2008. Lviv : Polytechnic National University, 2008. s. 152-153, 4 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2008/I-032

10. Golinski Wasylij, Prudyus Ivan*, Grudziński Eugeniusz, Storoż Władimir*, Niczoga Witalij*: Dwuczęstotliwościowe anteny generujące w zakresie bardzo wysokich częstotliwości. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2007 vol. 56, nr spec. (2), s. 149-155, 7 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z II Konferencji Naukowej Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne. Soczewka k. Płocka, 13-15 czerwca 2007

AK I28/2008/I-021

11. Grudziński Eugeniusz, Niczoga Witalij*, Szczepaniak Marcin*: Sondy i stanowiska do pomiaru lokalnych zmian pola magnetycznego ziemi i sprzętu techniki wojskowej. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2007 vol. 56, nr spec. (2), s. 171-177, 8 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z II Konferencji Naukowej Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne. Soczewka k. Płocka, 13-15 czerwca 2007

AK I28/2008/I-022

12. Grudziński Eugeniusz, Prudyus Ivan*, Dąbrowski Tadeusz*, Niczoga Witalij*: Anteny ramowe i dipolowe w metrologii pól elektromagnetycznych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2007 vol. 56, nr spec. (2), s. 179-186, 6 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z II Konferencji Naukowej Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne. Soczewka k. Płocka, 13-15 czerwca 2007

AK I28/2008/I-020

13. Grudziński Eugeniusz, Dub Petro*, Nichoga Vitalij*: Problemy primienienija apparaturnych sredstv dlja ekologiceskovo monitoringa technogennych elektromagnitnych polej. Technologija i Konstruirovanie v Elektronnoj Apparature. 2007, nr 4, s. 3-7, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 16 poz.

AZ I28/2007/I-145

14. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*, Prudyus Ivan*: Antennas in metrology of electromagnetic fields near radiation sources. W: 8th Intenational Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. TELSIKS 2007. Proceedings of papers, Nis, Serbia, September 26-28, 2007. Vol. 1 / [Ed. Bratislav D. Milovanovic]. Piscataway, NJ : IEEE ; Nis : Faculty of Electronic Enginering, cop. 2007. s. 407-413, 9 rys., bibliogr. 15 poz.

RZ I28/2007/I-147

15. Grudziński Eugeniusz, Widłaszewski Wiesław*: Wzorce transferowe pola elektromagnetycznego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2007 vol. 53, nr 9bis t. 1, s. 50-53, 10 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z Kongresu Metrologii nt. Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju. Kraków, 9-13 września 2007

AK I28/2007/I-079

16. Grudziński Eugeniusz, Niczoga Witalij*, Prudyus Ivan*: Bezpieczeństwo transportu w aspekcie oddziaływania pól elektromagnetycznych. W: Transport XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa, Stare Jabłonki, 18-21 września 2007. T. 1. [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2007]. s. 221-229, 10 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2007/I-080

17. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Medice, cura te ipsum! Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2007 R. 80, nr 8/9, s. 287-289, 6 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz, 12-14 września 2007

AK I28/2007/I-074

18. Dub Petro*, Grudziński Eugeniusz, Niczoga Witalij*: Pola elektromagnetyczne a bezpieczeństwo transportu. W: Computer systems aided science, industry and transport. TRANSCOMP 2006. 10th International conference, Zakopane, 4-7 December 2006. Vol. 1 / [Ed. by Zbigniew Łukasik, Zygmunt Strzyżakowski]. Radom : Institute for Sustainable Technologies, [2006]. s. 193-198, 7 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/2007/I-112

19. Grudziński Eugeniusz, Niczoga Witalij*, Prudyus Ivan*: Diagnozowanie i monitoring struktur promieniujących pod kątem zagrożeń stwarzanych dla aparatury i ludzi. W: Diagnostyka techniczna urzadzeń i systemów. DIAG ‚2006. VI Krajowa konferencja, Ustroń, 17-20 października 2006. Warszawa : WAT, 2006. s. 75-76
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2007/I-113

20. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*, Dub Petro*: Analysis of peculiarities of determination of the electromagnetic field parameters near radiation sources. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET ‚2006, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 28 – March 4, 2006. Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2006. s. 358-361, 5 rys., bibliogr. 6 poz.

RZ I28/2006/I-174

21. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*: Anteny w metrologii pól bliskich. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2006 R. 79, nr 8/9, [8] s., 10 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz, 13-15 września 2006
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma

AK I28/2006/I-196

22. Grudziński Eugeniusz, Widłaszewski Wiesław*: Wzorcowanie wzorców pola elektromagnetycznego. W: Podstawowe problemy metrologii. PPM ’06, Ustroń, 14-17 maj 2006. Katowice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., [2006]. s. 445-452, 10 rys., bibliogr. 4 poz.
(Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 11)

RK I28/2006/I-178

23. Grudziński Eugeniusz: Wzorce pola elektrycznego i magnetycznego w metrologii gęstości mocy. W: Podstawowe problemy metrologii. PPM ’06, Ustroń, 14-17 maj 2006. Katowice : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., [2006]. s. 435-444, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz.
(Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 11)

RK I28/2006/I-177

24. Grudziński Eugeniusz: Dokładność wyznaczania pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu struktur promieniujących. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2006. Materiały konferencyjne, Poznań, 7-9 czerwca 2006. Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn. : PTETiS, [2006]. s. 267-270, 8 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2006/I-182

25. Grudziński Eugeniusz: Anteny telefonii komórkowej – zakłócenia i zagrożenia. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2006. Materiały konferencyjne, Poznań, 7-9 czerwca 2006. Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn. : PTETiS, [2006]. s. 189-192, 16 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2006/I-181

26. Grudziński Eugeniusz: Układy wzorców pola elektrycznego i magnetycznego w metrologii gęstości mocy. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2006 nr 7/8, s. 18-21, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.

AK I28/2006/I-176

27. Grudziński Eugeniusz: Wzorcowanie aparatury pomiarowej stosowanej do celów kontroli pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i środowisku komunalnym. Medycyna Pracy. 2006 R. 57, nr 2, s. 171-185, 20 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz.

AK I28/2006/I-175

28. Nichoga Vitalij*, Dub Petro*, Grudziński Eugeniusz: Peculiarities of European Union countries and Ukraine approach to estimation of technogenic electromagnetic fields influence on bioecosystems. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET ‚2006, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 28 – March 4, 2006. Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2006. s. 11-13, 2 rys., bibliogr. 15 poz.

RZ I28/2006/I-173

29. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz: Niepewność pomiarów w metrologii pól elektromagnetycznych aktywnych biologicznie. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 215-218, 3 rys., bibliogr. 4 poz.

ZP I28/2005/I-091

30. Grudziński Eugeniusz, Murzyński Krzysztof*: Specyfika metrologii pola elektromagnetycznego w polach bliskich źródeł. W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne i V Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF 2005, [Wrocław, 14-16 września 2005]. Wrocław : [Instytut Elektroenergetyki PWroc.], 2005. s. 193-202, 12 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RP I28/2006/I-180

31. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*: Wpływ pola elektromagnetycznego na samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo. W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne i V Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF 2005, [Wrocław, 14-16 września 2005]. Wrocław : [Instytut Elektroenergetyki PWroc.], 2005. s. 177-186, 16 rys., bibliogr. 8 poz.

RP I28/2006/I-179

32. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*: Małe i DUŻE pola oraz ich „szkodliwa rola”? W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2005, Bydgoszcz, 7-9 września 2005. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [2005]. s. 113-118, 10 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2006/I-197

33. Grudziński Eugeniusz, Florek Artur: Wyznaczyć, mierzyć czy analizować poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku człowieka. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 175-188, 12 rys., bibliogr. 10 poz.

ZP I28/2005/I-090

34. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Analiza dokładności pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy. W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii. KM. Materiały kongresowe, Wrocław, 6-9.09.2004. T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. [Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wydział Elektroniki PWroc., 2004]. s. 143-146, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2004/I-107

35. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Szerokopasmowe pomiary pola magnetycznego w ochronie pracy i środowiska. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2004 R. 77, nr 2/3, s. 102-108, 9 rys., 3 tab., bibliogr. 12 poz.

AK I28/2004/I-139

36. Florek Artur, Grudziński Eugeniusz, Rogowski Tomasz, Wroczyński Ryszard: Wpływ pola elektromagnetycznego na sieć dostępową telefonii stacjonarnej. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT ’03, Wrocław, 25-27 czerwca 2003. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2003. s. 311-314, 8 rys., bibliogr. 7 poz.

RP I28/2003/I-057

37. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Czujniki i przetworniki pomiarowe w metrologii pól aktywnych biologicznie. W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XI Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-20 września 2003. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2003. s. 85-94, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
(Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika, ISSN 0209-2662; z. 25)
W serii gł.: nr 207.

RK I28/2004/I-001

38. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Nichoga Vitalij*, Dub Petro*: Analysis of requirements and peculiarities of design of electromagnetic field sensors when using them for people life and health protection. W: Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS ‚2003, Lviv, Ukraine, September 8-10, 2003. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2003. s. 473-476, 5 rys., bibliogr. 16 poz.

RZ I28/2003/I-157

39. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Szerokopasmowe pomiary pola magnetycznego w ochronie pracy i środowiska – stan dotychczasowy i najnowsze trendy. W: VII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych. Materiały, Warszawa-Jachranka, 15-17 październik 2003. [Warszawa : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. Wydział Elektryczny PWarsz., 2003]. s. 8-15, 12 rys., 4 tab., bibliogr. 12 poz.

RK I28/2003/I-156

40. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*, Sopilnik Lubomyr*: Aspekty aparaturowe w ochronie przed polami elektromagnetycznymi. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2003 vol. 52, nr 4, s. 55-70, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 16 poz., Summ.

AK I28/2003/I-147

41. Grudziński Eugeniusz, Rogowski Tomasz: Ochrona przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego – przez telefon !!! W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne i IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF 2003, [Wrocław, 10-12 września 2003]. Wrocław : [Oficyna Wydaw. PWroc.], 2003. s. 245-254, 10 rys., 5 tab., bibliogr. 9 poz.

RP I28/2003/I-088

42. Nichoga Vitalij*, Sopilnik Lubomyr*, Grudziński Eugeniusz, Jankowska Lucyna*, Dub Petro*, Dikmarova Lena*: Spravnitelnaja ocenka predelno dopustimych urovnej vlijanija technogennych elektromagnitnych polej, normirovannych v Ukraine, Rossii i Polse. W: V Mezdunarodnyj simpozium po elektromagnitnoj sovmestimosti i elektromagnitnoj ekologii. EMC-2003. Sbornik naucnych dokladov, Sankt-Peterburg, 16-19 sentjabrja 2003. [Sankt-Peterburg : IEEE], 2003. s. 381-384, 6 rys., bibliogr. 22 poz.

RZ I28/2003/I-155

43. Nichoga Vitalij*, Grudziński Eugeniusz, Dub Petro*, Kiźlik Bogdan*, Sopilnik Lubomyr*: Apparatus aspects of man-caused electromagnetic fields metrology when using national normative base. W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics. Proceedings of the VIIth international conference. CADSM 2003, Lviv-Slavske, Ukraine, 18-22 February 2003. Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2003. s. 145-148, 3 rys., bibliogr. 6 poz.

RZ I28/2003/I-110

44. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. V Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2002, Łódź, 14-15.11.2002. Łódź : Instytut Włókiennictwa, [2002]. s. 113-119, 7 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2003/I-011

45. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*, Sopilnik Lubomyr*: Problems with interpreting measurement results in electromagnetic field metrology due to differences and changes in national protective regulation. W: Protection of computer systems against electromagnetic disturbances. International Carpathian Conference on EMC. ICC ’02, Rzeszów-Łańcut, 19th-20th September, 2002. [Rzeszów] : Polish Association of Theoretical and Applied Electrotechnies, [2002]. s., I.,1-1 – I.,1-5, 11 rys., bibliogr. 20 poz.

RK I28/2003/I-004

46. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EM-field standards and their comparison (in memoriam of prof. Motohisa Kanda). W: XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science. URSI [Dokument elektroniczny], Maastricht, the Netherlands, 17 Aug – 24 Aug, 2002. [B.m.] : Wiley, cop. 2002. [4] s., 7 rys., bibliogr. 8 poz.
CD-ROM

RZ I28/2002/I-114

47. Grudziński Eugeniusz, Nichoga Vitalij*: Potrzeby pomiaru pól elektromagnetycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2002, Bydgoszcz, 11-13 września 2002. [T.] C. [Warszawa : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2002]. s. 422-425, 5 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2002/I-111

48. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: TEM cell as the EMF standard and exposure system. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET ‚2002, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 18-23, 2002. Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2002. s. 310-312, 8 rys., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2002/I-010

49. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego w polu bliskim z zachowaniem informacji widmowej. Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka. 2001 nr 887, s. 9-15, 6 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z XXXIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź-Arturówek 2001
W zbiorze gł.: nr 99.

AK I28/2001/I-106

50. Grudziński Eugeniusz: Pierwotne i wtórne wzorce pól elektromagnetycznych w ochronie pracy i środowiska. W: Metrologia u progu Trzeciego Millenium. Krajowy Kongres Metrologii. KKM 2001. Materiały Kongresu, Warszawa, 24-27 czerwca 2001. T. 2. Warszawa : Bel Studio, 2001. s. 439-442, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.

RK I28/2002/I-013

51. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EMF probes calibration in a waveguide. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2001 vol. 50, nr 5, s. 1244-1247, 9 rys., bibliogr. 5 poz.

AZ I28/2002/I-004

52. Grudziński Eugeniusz: Laboratorium wzorców i metrologii pola elektromagnetycznego w świetle nowych unormowań. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2001 R. 74, nr 8/9, s. 541-549, 13 rys., 2 tab., bibliogr. 13 poz.

AK I28/2001/I-156

53. Grudziński Eugeniusz: Metody pomiaru pola elektromagnetycznego – teoria a praktyka. W: III Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Warsztaty EMC-Wrocław 2001, Wrocław, 26.06-28.06.2001. [Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc.], cop. 2001. 22 s., 7 rys., 4 tab.

RP I28/2001/I-109

54. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Źródła błędów w metrologii pól elektromagnetycznych. Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka. 2001 nr 887, s. 41-49, 9 rys., bibliogr. 9 poz.
Referat z XXXIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź-Arturówek 2001
W zbiorze gł.: nr 99.

AK I28/2001/I-107

55. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000. [Łódź] : Instytut Włókiennictwa, [2000]. s. 35-42, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2001/I-032

56. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Czynniki ograniczające dokładność wytwarzania i pomiaru pól elektromagnetycznych. W: Metrologia 2000. II Konferencja grantowa, Rzeszów-Jawor, 14 września 2000. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. s. 31-36, 4 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.

RK I28/2000/I-080

57. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wzorce pól elektromagnetycznych a rzeczywistość metrologiczna na „50Hz”. W: Pole elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Szczyrk, 31.05.-02.06.2000. [B.m. : b.w., 2000] (Biel. Biała: Timex). s. 31-38, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2000/I-041

58. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Metrologia na usługach przemysłu. Konferencja grantowa, Białystok, 9-10 września 1999. Białystok : Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 1999. s. 7-14, 5 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1999/I-101

59. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Krajowa Konferencja Radiodyfuzji i Radiokomunikacji. KKRR ’99, Poznań, 18-20 maja 1999. [Poznań : Ośrodek Szkolenia Technicznego Holkom], cop. 1999. s. 250-253, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1999/I-054

60. Grudziński Eugeniusz: Wzorce pola i układy ekspozycyjne a metrologia PEM i ochrona środowiska. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999. [T.] A. Referaty sekcji. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1999]. s. 124-129, 6 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1999/I-143

61. Grudziński Eugeniusz: Zestawy ekspozycyjne małej częstotliwości. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, [Wrocław, 15-17 września 1999]. Wrocław : [b.w.], 1999. s. 275-282, 3 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/1999/I-132

62. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wytwarzanie wzorcowego pola elektromagnetycznego powyżej 1 GHz. W: Metrologia na usługach przemysłu. Konferencja grantowa, Białystok, 9-10 września 1999. Białystok : Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 1999. s. 27-32, 4 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1999/I-102

63. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Szerokopasmowy pomiar pól elektromagnetycznych od częstotliwości przemysłowej 50 Hz. W: Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały sympozjalne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polski Komitet Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi SEP, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo 2 Bielsko-Biała, Szczyrk, 4-6 listopada 1998. [B.m. : b.w., 1998] (Biel. Biała: Timex). s. 43-51, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1998/I-172

64. Grudziński Eugeniusz: Wytwarzanie i pomiar wzorcowych pól elektromagnetycznych. Eugeniusz Grudziński. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1998. 178 s. : 117 rys., 11 tab.
(Biblioteka Kompatybilności Elektromagnetycznej)
Bibliogr. s. 164-178.

MP I28/1999/I-006

65. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Laboratorium wzorców pola elektromagnetycznego ITA Politechniki Wrocławskiej. W: Nowe wyzwania i wizje metrologii. Krajowy Kongres Metrologii. Materiały, Gdańsk, 15-18.09.1998. T. 3. Referaty S3, S4. [Gdańsk] : Komitet Organizacyjny KKM ’98, [1998]. s. 279-287, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ.

RK I28/1998/I-068

66. Żurawicki Janusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175367. Wzorcowa antena odbiorcza. IntCl6: G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr 307902 z 27.03.1995. Opubl. 31.12.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Janusz Żurawicki, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-002

67. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 172680. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl16: G01R 29/08. Opubl. 28.11.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/1997/Z-003

68. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Wskaźniki i indykatory w metrologii pola elektromagnetycznego. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, Wrocław, 24-26 września 1997. [T. 1]. Wrocław : [b.w.], 1997. s. 336-342, 5 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1997/I-115

69. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Czy energetyka to tylko 50 Hz? W: Bezpieczeństwo elektryczne. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, Wrocław, 24-26 września 1997. [T. 1]. Wrocław : [b.w.], 1997. s. 298-304, 8 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1997/I-114

70. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Widmowy pomiar pól elektromagnetycznych na niskich częstotliwościach. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 341-346, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1997/I-110

71. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Dozymetria i monitoring pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 335-340, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1997/I-109

72. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Strefa bezpieczeństwa w systemach łączności bezprzewodowej związane z ochroną pracy i środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 157-161, 4 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1997/I-108

73. Grudziński Eugeniusz: Wytwarzanie i pomiar wzorcowego pola magnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 347-355, 11 rys., bibliogr. 18 poz.

RK I28/1997/I-111

74. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 170778. Sposób wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr P 300699 z 14.10.1993. Opubl. 31.01.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s.

WK I28/1996/Z-002

75. Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Tem-cell as EM field standard. W: Electromagnetic compatibility 1996. Thirteenth International Wrocław Symposium, [Wrocław, June 25-28, 1996 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław] : Institute of Telecommunications, 1996. s. 360-363, 9 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1997/I-058

76. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: H-field exposure accuracy. W: Biomedical effects of electromagnetics fields. The 7th COST 244 Workshop on Delineation of Differences in the Mode of Energy Coupling and Mechanisms of Interaction at ELF and RF and Dosimetry and Round Table Comparision of National and EU Standards-State of the Art-Implementation of Measuring Methods. [Commission of the European Communities the Biomedical Effects on Electromagnetic Fields], Zagreb, 5-6 October 1996 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1996]. s. 20-25, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1996/P-014

77. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Laboratorium wzorców PEM. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 220-227, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1996/I-126

78. Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Wskaźniki i indykatory PEM. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 228-234, 7 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/1996/I-127

79. Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Wykorzystanie linii TEM w wytwarzaniu wzorcowych pól elektromagnetycznych. W: VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI ’96, Wrocław, 15-16 lutego 1996. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1996. s. 91-94, 2 rys., bibliogr. 5 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9344; nr 26)
W serii gł.: nr 80.

RP I28/1996/I-017

80. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Accuracy of a guided-wave exposure system. W: Biomedical effects of electromagnetic fields. Proceedings of the COST 244 meeting on Methods for exposure assessment related to standards and Design and quality control of laboratory experiments, Athens, 25-28, March 1995 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1995]. s. 29-34, 4 rys., bibliogr. 6 poz.
Opis. wg okł.

RZ I28/1996/I-002

81. Stanioch Wojciech*, Widłaszewski Wiesław*, Grudziński Eugeniusz: Atestacja i legalizacja narzędzi do pomiaru pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’95. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 6-8 września 1995. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1995]. s. 159-168, 11 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.

RK I28/1995/I-099

82. Grudziński Eugeniusz: Dozymetria i indukcja pól elektromagnetycznych. W: VII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI, Gdańsk, 18-19 lutego 1993. Komunikaty. Gdańsk : PGdań., 1993. s. 9-12, 3 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1994/I-022

83. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Selected problems of EMF standards. W: Electromagnetic compatibility 1992. Eleventh International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility. The Association of Polish Electrical Engineers, The Wrocław Technical University, The Institute of Telecommunications, Wrocław, September 2-4, 1992. Pt. 1 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław : [b.w.], 1992. s. 267-269, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 15 poz.

RK I28/1994/I-019

84. Grudziński Eugeniusz: Czujnik pola elektromagnetycznego z antenami dipolowymi w układzie wzorca z linią TEM. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’92. Referaty sesji, Bydgoszcz, 9-11 września 1992. [T.] D. Bydgoszcz : ATR, 1992. s. 160-169, 10 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/1994/I-021

85. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements for general public safety purposews. W: 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Tagungsband, Ilmenau, 21.-24.10.1991. Ilmenau : Technische Hochschule Ilmenau, 1991. s. 455-460, 7 rys., bibliogr. 8 poz.
ISSN 0374-3365

RZ I28/2001/I-037

86. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Electromagnetic radiation indicators. W: Electromagnetic Compatibility 1990. Tenth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 26-29, 1990. Pt. 1. Wrocław : PWr, 1990. s. 328-332, 9 rys., bibliogr. 11 poz., rez.

RZ I28/1994/I-020

87. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Poręba Jan, Siwek Zbigniew: Zdalny pomiar natężenia pola elektromagnetycznego z zastosowaniem łącza światłowodowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1989 R. 35, nr 7/8, s. 176-178, 2 rys., bibliogr. 2 poz.

AK I28/1990/I-027

88. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Poręba Jan, Rozwalka Krzysztof, Siwek Zbigniew: Zdalny pomiar natężenia pola elekktromagnetycznego na wysokości. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’89, Bydgoszcz, 6-8 września 1989. Referaty sesji. [Cz.] D. Warszawa : PWarsz., 1989. s. 330-335, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1989/P-010

89. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: General public protection against electromagnetic radiation. W: 1989 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Nagoya, September 8-10.1989. Vol. 2. New York : IEEE, 1989. s. 742-746, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1989/I-027

90. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EMF measurements below 100 kHz. W: Electromagnetic Compatibility 1988. Ninth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 28-30, 1988. P. 2. Wrocław : PWr, 1988. s. 497-502, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., rez.

RK I28/1988/I-012

91. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska, nr 140582. Źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego. Int. Cl.4 G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr P 255688 z 07.10.1985. Opubl. 30.09.1987 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 3 s. : 3 rys.

WK I28/1988/Z-006

92. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska., nr 137257. Sposób i urządzenie do wytwarzania składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. INT. CL.4 GO1R 29/08, GO1R 35/00. Zgłosz. nr p 249523 z 06.09.1984. Opubl. 30.05.1987 / Politechnika Wrocławska., Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 4 s. : 2 rys.
Toż: Patent. Polska, nr 137259. Opubl. 28. 02. 1989.

WK I28/1987/Z-009

93. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Wzór użytkowy. Polska, nr 43292. Obudowa miernika natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.4 G01R 1/04, G01R 29/08. Zgłosz. nr W 78296 z 10.12.1984. Opubl. 22.10.1985 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 5 s. : 1 rys.

UK I28/1988/Z-005

94. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, 128397. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.3 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 233568 z 22.10.1981. Opubl. 05.12.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Andrzej Góral, Eugeniusz Grudziński, Krzysztof Rozwalka, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1981/Z-004

95. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: The TEM-cell in EMC investigations. W: Electromagnetic compatibility 1983. 5th Symposium and Technical Exbition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 8-10, 1983 / Ed. T. Dvorak. [Zurich, 1983]. s. 407-410, 7 rys., bibliogr. 9 poz.

RZ I28/1984/I-015

96. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Symetryczna linia paskowa jako wzorzec pola elektromagnetycznego. Wiadomości Telekomunikacyjne. 1979 R. 18, nr 10, 289-295, 10, rys., bibliogr. 9 poz.

AK I28/1980/P-006

97. Grudziński Eugeniusz, Babij Tadeusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 100558. Selektywna sonda do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 33/02. Zgłosz. nr P 195401 z 17.01.1977. Opubl. 31.01.1979 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Eugeniusz Grudziński, Tadeusz Babij, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1979/Z-014

98. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Wzorce pola magnetycznego w.cz : Dokładność wytwarzania i pomiaru / Wiadomości Telekomunikacyjne. 1979 R. 18, nr 9, s. 244-248, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

AK I28/1979/P-096

99. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 98000. Wzorcowa antena nadawcza. Int. Cl.2 G01R 29/08, H010 9/16. Zgłosz. nr P 185494 z 11.12.1975. Opubl. 31.08.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 4 rys.
Toż: Patent. Polska. nr 98000. Opubl. 30.04.1980.

WK I28/1979/Z-012

100. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 98046. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 187644 z 27.02.1976. Opubl. 31.08.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 3 rys.

WK I28/1979/Z-011

101. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Przegląd metod wytwarzania i pomiaru wzorcowego pola magnetycznego. Wiadomości Telekomunikacyjne. 1978 R. 18, nr 10, s. 285-289, 5 rys., bibliogr. 8 poz.

AK I28/1978/P-061

102. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Remarks on HF magnetic field standards. W: IV Miedzynarodowe Sympozjum EMC, Wrocław, 13-15 września 1978. Wrocław : PWr, 1978. s. 123-130, 4 rys., bibliogr. 4 poz., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 9)
W serii gł.: nr 38.

RP I28/1978/P-056

103. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Analiza dokładności pomiaru gęstości strumienia energii w polu bliskim. W: II Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Gdańsk, 13-14 lutego 1978. s. 237-239, 1 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1978/P-044

104. Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska, nr 95775. Antena o charakterystyce dookolnej. MKP H01Q 21/24. Int. Cl.2 H010 21/24. Zgłosz. nr P 169558 z 13.03.1974. Opubl. 29.04.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski, Eugeniusz Grudziński. 2 s. : 2 rys.

WK I28/1984/Z-002

105. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 92870. Czujnik do pomiaru gęstości pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29.08, H010 27/24. Zgłosz. nr P 180743 z 27.05.75. Opubl. 15.12.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s. : 4 rys.

WK I28/1978/Z-007

106. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Probes for radiation hazard measurements. W: Electromagnetic compatibility, Wrocław, 22-24 September 1976. Wrocław, 1976. s. 269-278, 8 rys., 1 tabl., bibliogr. 5 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 7)
W serii gł.: nr 27.

RP I28/1976/I-075

107. Grudziński Eugeniusz, Ianelli Zbigniew*, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 86872. Sonda pomiarowa do wzorcowania mierników natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 33/02. Zgłosz. nr P 169835 z 26.03.1974. Opubl. 30.11.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Eugeniusz Grudziński, Zbigniew Ianelli, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 2 s. : 1 rys.

WK I28/1976/Z-014

108. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 84128. Sposób wzorcowania mierników natężenia pol elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr P 169960 z 30.03.1974. Opubl. 15.07.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński, Włodzimierz Wadowski. 2 s.
Toż: Patent. Polska, nr 84128. Opubl. 30.11.1978. 2 s.

WK I28/1976/Z-003

109. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1975 R. 21, z. 1, s. 10-12, 3 rys., bibliogr. 7 poz., rez., sum.

AK I28/1975/I-056

110. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy pomiar natężenia promieniowania niejonizującego. Archiwum Elektrotechniki. 1975 t. 24, z. 1, s. 171-183, 13 rys., bibliogr. 13 poz., rez., sum.

AK I28/1975/I-052

PRACE NIEPUBLIKOWANE

111. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Układy pierwotnych i wtórnych wzorców pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 9, 34 s. : 33 rys., 3 tab., bibliogr. 43 poz.

EN I28/2009/S-009

112. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 384833 z 01.04.2008 / 7 s. : 1 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-001

113. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Kałuski Marek*, Macher Marta*, Tyrawa Piotr*: Ochrona przed narażeniami elektromagnetycznymi wynikającymi z rozwoju telekomunikacji współczesnej i telekomunikacji nowych generacji – pomiary anten radiokomunikacyjnych i pól elektromagnetycznych – etap 3. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 12, 80 s. : 32 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-012

114. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Zgłosz. nr P 382125 z 03.04.2007 / 8 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2007/Z-004

115. Więckowski Tadeusz, Bem Daniel J, Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Gątarz Janusz, Głowacki Marcin, Grudziński Eugeniusz, Grzebyk Waldemar, Janiszewski Jarosław, Janukiewicz Jarosław, Jóskiewicz Zbigniew, Kocyan Piotr, Krzysztofik Wojciech, Kucharski Andrzej, Nawrocki Maciej, Skrzypczyński Jacek, Słobodzian Piotr, Sowa Andrzej E, Staniec Kamil, Trzaska Hubert, Więcek Mieczysław, Wroczyński Ryszard, Zieliński Ryszard, Zygmunt Andrzej, Łysiak Sebastian, Reczek Tomasz: Badanie wrażliwości urządzeń w komorze GTEM i rewerbercyjnej – analiza porównawcza. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2007, Ser. SPR nr 27, 42 s. : 21 rys., 5 tab., bibliogr. 30 poz., maszyn.

EN I28/2007/S-027

116. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Kałuski Marek*, Macher Marta*, Tyrawa Piotr*: Ochrona przed narażeniami elektromagnetycznymi wynikającymi z rozwoju telekomunikacji współczesnej i telekomunikacji nowych generacji – pomiary anten radiokomunikacyjnych i pól elektromagnetycznych : Etap 2 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 75, 130 s. : 103 rys., 22 tab., bibliogr. 36 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-075

117. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Przegląd ekologiczny dla lotniska Wrocław – Starachowice : Rok 2006 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 44, 174 s. : 9 rys., 66 tab., 25 map bibliogr. 166 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-044

118. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Wrocław – Strachowice : Prognoza na rok 2016 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 45, 139 s. : 8 rys., 32 tab., 32 mapy bibliogr. 165 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-045

119. Borowiec Robert, Borowiec Jerzy, Grudziński Eugeniusz, Jóskiewicz Zbigniew, Słobodzian Piotr: Rozszerzone wytyczne do budowy komory bezodbiciowej. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2003 Ser. PRE nr 27, 31 s. : 9 rys., 8 tab., bibliogr. 4 poz., maszyn.

XN I28/2003/P-027

120. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 36, 13 s. : 6 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-036

121. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Widmowy pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 1, 65 s. : 67 rys., bibliogr. 18 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-001

122. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania mieszkania nr 8 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 32, 12 s. : 1 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2001/S-032

123. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie metod wytwarzania i pomiaru wzorcowego pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 73, 80 s. : 70 rys., 10 tabl., bibliogr. 40 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-073

124. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Błędy systematyczne we wzorcach PEM z falą bieżącą. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 52, 21 s. : 16 rys., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-052

125. Grudziński Eugeniusz: Badania i certyfikacja. W: Aktualne potrzeby i możliwości metrologii PEM. Seminarium. PWroc. Instytut Telekomunkacji i Akustyki. Wrocław, kwiecień 2001. [B.m. : b.w.], 2001. s. 25-33, 12 rys. 2 tab. bibliogr. 10 poz.

JN I28/2001/P-008

126. Grudziński Eugeniusz: Pomiary szerokopasmowe. W: Aktualne potrzeby i możliwości metrologii PEM. Seminarium. PWroc. Instytut Telekomunkacji i Akustyki. Wrocław, kwiecień 2001. [B.m. : b.w.], 2001. s. 14-24, 12 rys. bibliogr. 7 poz.

JN I28/2001/P-007

127. Grudziński Eugeniusz, Kuźmiński Zdzisław, Papierniak Witold, Rozwalka Krzysztof: Weryfikacja eksperymentalna stałości i powtarzalności podstawowych parametrów anten szerokopasmowych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 13, 29 s. : 23 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-013

128. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania stanowisk pracy w RNC Solec Kujawski przez pole elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 29, 24 s. : 4 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2000/S-029

129. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Kalibracja mierników pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem zespołów antenowych typu AMZ-3A na stanowiskach LWIMP. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 53, 20 s. : 12 rys., 3 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-053

130. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Pomiar impulsowy PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 19, 34 s. : 30 rys., 15 tab., bibliogr. 12 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-019

131. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie metod wytwarzania i pomiaru wzorcowego pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 11, 65 s. : 55 rys., 7 tabl., bibliogr. 27 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-011

132. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Pola elektromagnetyczne w ochronie środowiska i ochronie pracy a bezpieczeństwo ludzi i latających obiektów powietrznych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 9, 22 s. : 1 rys., 15 tab., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-009

133. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 2, 65 s. : 55 rys., bibliogr. 13 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-002

134. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorce i pomiar pola elektromagnetycznego do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 80, 18 s. : 16 rys., bibliogr. 15 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-080

135. Grudziński Eugeniusz: Wytwarzanie i pomiar wzorcowych pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1998 Ser. PRE nr 29, 135 s. : 117 rys., 10 tab., bibliogr. 280 poz., maszyn.

XN I28/1998/P-029

136. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Analiza wpływu otoczenia na zmiany natężenia PEM i wskazania mierników stosowanych w metrologii pól – optymalizacja. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1998 Ser. SPR nr 6, 26 s. : 29 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., maszyn.

EN I28/1998/S-006

137. Bem Daniel J, Kus Andrzej*, Więckowski Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Wroczyński Ryszard, Kupczyk Czesław, Dąbek Krzysztof*, Świątkowski Andrzej*: Oddziaływanie radiostacji długofalowej w Solcu Kujawskim na obserwatorium radioastronomiczne w Piwnicach. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 44, 23 s. : 13 rys., 4 tab., bibliogr. 4 poz., maszyn.

EN I28/1997/S-044

138. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Mierniki pola elektromagnetycznego, weryfikacja, kalibracja, wzorcowanie i sprawdzanie przydatności w metrologii PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 81, 24 s. : 16 rys., 3 tab., bibliogr. 26 poz., maszyn.

EN I28/1997/S-081

139. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Modulatory elektrooptyczne w pomiarach pól elektromagnetycznych (optymalizacja). Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 67, 16 s. : 30 rys., 1 tab., bibliogr. 37 poz., maszyn.

EN I28/1996/S-067

140. Grudziński Eugeniusz: Wytwarzanie i pomiar wzorcowych pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 66, 87 s. : 74 rys., 6 tab., bibliogr. 206 poz., maszyn.

EN I28/1996/S-066

141. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Rozwalka Krzysztof: Pomiary i badania sond pomiarowych współpracujących z miernikiem natężenia pola elektromagnetycznego typu MEH-1 nr 001/80. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 1, 51 s. : 48 rys., maszyn.

EN I28/1996/S-001

142. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wzorce pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1995 Ser. SPR nr 58, 14 s. : 15 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1995/S-058

143. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1995 Ser. PRE nr 10, 17 s. : 10 rys., bibliogr. 15 poz., maszyn.
Referat wygłoszono na 7th MCM and Workshop on Methods for exposure assessment related ta standards and design and quality control of laboratory experiments. Ateny 27-28 March 1995.

XN I28/1995/P-010

144. Bem Daniel J, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Janiszewski Jarosław, Więckowski Tadeusz, Zieliński Ryszard: Analiza sytuacji interferencyjnej wokół anteny stacji centralnej sieci VSAT TS S.A. oraz pomiary poziomów promieniowanych przez tę stację. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. SPR nr 12, 30 s. : 10 rys., bibliogr. 7 poz., maszyn.

EN I28/1994/S-012

145. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Zestaw wzorców pola elektromagnetycznego na zakres częstotliwości poniżej 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. SPR nr 18, 12 s. : 6 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1994/S-018

146. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Polarization poblems in the near field EMF measurements. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. PRE nr 17, 6 s. : 1 rys., bibliogr. 3 poz., maszyn.
Referat wygłoszony na 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau. Ilmenau, 21-24.10.1991.

NN I28/1994/P-017

147. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Elektromagnetic field measurements for general public safety purposes. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. PRE nr 16, 7 s. : 7 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.
Referat wygłoszony na 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau. Ilmenau, 21-24.10.1991.

NN I28/1994/P-016

148. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Indykacja pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 76, 40 s. : 31 rys., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-076

149. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektromagnetycznego na zakres 300 – 1000 MHz. Analiza porównawcza wzorców PEM. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 10, 26 s. : 7 rys., 6 tab., bibliogr. 26 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-010

150. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pem z odcinkiem linii tem. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. SPR nr 42, 29 s. : 24 rys., 1 tabl., bibliogr. 21 poz., maszyn. powiel.
Patent. polska, nr 140582.

EN I28/1991/S-042

151. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: A new approach to the electromagnetic field measurements for environment protection purposes. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. PRE nr 6, 5 s. : 8 rys., maszyn. powiel.

XN I28/1991/P-006

152. Ziobro Edward, Grudziński Eugeniusz, Szostak Krystyna: Ergonomiczna ocena monitorów ekranowych stosowanych w laboratorium komputerowym w I-23. Raporty Inst. Org. PWr. 1991 Ser. PRE nr 54, 13 s. : 3 rys., 1 tab., bibliogr. 22 poz., maszyn.

XN I23/1991/P-054

153. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 51, 19 s. : 8 rys., bibliogr. 17 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-051

154. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego na zakres od 1 do 100 khz /etap ii. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 35, 29 s. : 24 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-035

155. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Zarys dokumentacji modelu miernika pola magnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1989 Ser. SPR nr 22, 24 s. : 10 rys., maszyn. powiel.
Streszcz. w: XIII General Assembly of the International Union of the Radio Science. URSI. Prague, 28 August-5 September 1990. Vol. 1. Abstracts. s. 56

EN I28/1989/S-022

156. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Izmerenija elektromagnitnych polej balonnym izmeritelem. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1989 Ser. PRE nr 9, 3 s. : 1 rys., maszyn. powiel.
Streszcz. w: XlIV Vsesojuznaja Naucnaja Sessija posvjascennaja Duja Radio. Vses. Nauc. – tech. Obsc. Radiot.,Eelektron i Svjazi. Moskva, 18-19 maja 1989. Tezisy dokladov. Cz. 2. Moskva: Radio i Svjaz 1989 s. 40-41 (rezjume)

XN I28/1989/P-009

157. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego na zakres 1-100 KHz : [Etap I] / Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 19, 46 s. : 34 rys., bibliogr. 12 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-019

158. Grudziński Eugeniusz, Siwek Zbigniew, Kinda Roman, Rozwalka Krzysztof: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego miernikiem ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej : Etap III / Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 41, 10 s. : 4 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-041

159. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Kowalik Stanisław, Poręba Jan, Rozwalka Krzysztof, Siwek Zbigniew, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy miernik natężeń pól elektromagnetycznych ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 32, 44 s. : 20 rys., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-032

160. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie systemu osobistego wyposażenia pracowników obsługi w urządzenia sygnalizacyjne. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 18, 24 s. : 13 rys., 1 tabl., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-018

161. Siwek Zbigniew, Kinda Roman, Poręba Jan, Kowalik Stanisław, Grudziński Eugeniusz: Sposób i układ do zdalnego pomiaru wielkości fizycznych nad powierzchnia ziemi. Zgłosz. nr P 263307 z 29.12.1986 / 8 s. : 1 rys. (maszyn.).

TN I28/1988/Z-009

162. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Pomiar natężenia pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej i pola magnetostatycznego. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 42, 31 s. : 1 rys., bibliogr. 3 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-042

163. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Kowalik Stanisław, Poręba Jan, Siwek Zbigniew: Szerokopasmowy miernik natężenia pól elektromagnetycznych ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej : Etap I. Projekt koncepcyjny / Raporty Inst. Telekom. PWr. 1986 Ser. SPR nr 55, 17 s. : 2 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1986/S-055

164. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 300 do 1000 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 52, 23 s. : 10 rys., 3 tab., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-052

165. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 30 do 300 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 51, 35 s. : 16 rys., 3 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-051

166. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 50, 18 s. : 5 rys., 4 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-050

167. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorcowe pola elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. SPR nr 32, 36 s. : 3 rys., 8 tabl., maszyn. powiel.

EN I28/1981/S-032

168. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Więckowski Tadeusz: Czujnik pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 231949 z 29.06.1981 / 8 s. : 3 rys. (maszyn.).

TN I28/1981/Z-003

169. Grudziński Eugeniusz: Analiza dokładności wzorcowania czujników pola elektromagnetycznego w liniach z falą bieżącą. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. PRE nr 22, 154 s. : 86 rys., bibliogr. 60 poz., maszyn. powiel.
Rozprawa doktorska (19.05.1982) Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Wrocław. Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Nowicki.

DN I28/1981/P-022

170. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Emf probes calibration in tem cell. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. PRE nr 21, 2 s. : maszyn. powiel.
Streszcz. w: Bioelectromagnetic society 3 rd annual conference. Gaithersburg, md. /usa/. 9-12 august 1981. Gaithersburg: 1981 s. 71 /abstracts/.

NN I28/1981/P-021

171. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w pomieszczeniach Zakładu Produkcji Aparatury Elektronicznej INCO. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1977 nr e-049, 19 s. : 3 rys., 1 tabl., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1977/S-049

172. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Czujniki pomiarowe pola magnetycznego w. cz. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-011, 25 s. : 5 rys., 1 tabl., bibliogr. 10 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1977/P-011

173. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Sprawozdanie z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przez urządzenia zainstalowane w Hucie Miedzi „Głogów”, w Hucie Miedzi „Legnica” i w Zakładach Mechanicznych „Legmet” w Legnicy. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-121, 12 s. : 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 6 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1976/S-121

174. Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Pomiar gęstości mocy w polu bliskim. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr 84, 29 s. : rys., 6 wykr., 2 bibliogr. 11 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1976/P-084

175. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Opis i warunki techniczne uniwersalnego szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego typ MEH-1.

EN I28/1974/S-148

dr inż. Paweł Bieńkowski

1. Bieńkowska Agnieszka, Bieńkowski Paweł: System zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025. Problemy Jakości. 2010, R. 42, nr 6 s. 27-32, 7 rys., 3 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
Punktacja MNiSW – 02

AK I23/2010/I-080

2. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej, Świderski Marcin*: Wybrane aspekty wzorcowania mierników pola elektromagnetycznego. W: Sympozjum Elektryczne Pomiary Dokładne, EPD [Dokument elektroniczny], Ustroń, 14-16 listopada 2010. Warszawa : Wydawnictwo PAK, cop. 2010. [10] s., 8 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.
CD-ROM

RK I28/2010/I-158

3. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Wybrane aspekty oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października, 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 169-171

RK I28/2010/I-147

4. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej, Surma Robert: Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej – studium przypadku. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 84-89, [1] fot., 5 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2010/I-146

5. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Forgotten currents? W: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields [Dokument elektroniczny, Akyarlar, Bodrum, Turkey, October 10th – 14th October 2010] / İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. [B.m. : b.w., 2010. 5] s., 8 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz.
CD-ROM

RZ I28/2010/I-143

6. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych w urządzeniach rezonansu magnetycznego. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października, 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 125-128, 4 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/2010/I-145

7. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Technical possibilities of electromagnetic field monitoring in the environment. W: 2010 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 8-9 September 2010 / [ed. Jiří Pinker]. Pilsen : University of West Bohemia, 2010. s. 31-34, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2010/I-092

8. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Technical aspects of EMF monitoring in the environment. W: EMC Europe 2010 [Dokument elektroniczny] : 9th International Symposium on EMC joint with 20th International Wroclaw Symposium on EMC, [Wrocław, September 13-17, 2010] / eds J.M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 408-411, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.
CD-ROM

RP I28/2010/I-091

9. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF standard. W: EMC Europe 2010 [Dokument elektroniczny] : 9th International Symposium on EMC joint with 20th International Wroclaw Symposium on EMC, [Wrocław, September 13-17, 2010] / eds J.M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 386-389, 7 rys., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RP I28/2010/I-090

10. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Wzorce impulsowego i modulowanego pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE], Wałbrzych, 29 sierpnia – 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010. s. 15-18, 5 rys.

RK I28/2010/I-088

11. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Źródła pola elektromagnetycznego w środowisku komunalnym. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2010, R. 83, nr 8/9, s. 1521-1525, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Telenformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2010/I-089

12. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Ocena wybranych źródeł niepewności w badaniach biomedycznych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2010, R. 83, nr 8/9, s. 1616-1622, 15 rys., bibliogr. 4 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Telenformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2010/I-094

13. Bieńkowski Paweł: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2010, R. 83, nr 6, s. 401-403, 3 rys., bibliogr. 9 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Referat z Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, 16-18 czerwca 2010.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2010/I-054

14. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: EMF meters for surveying purposes calibration and validation. W: 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, April 12-16, 2010, Beijing, China. [Piscataway, NJ] : IEEE, cop. 2010. s. 1013-1016, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.

RZ I28/2010/I-043

15. Bieńkowski Paweł: Metody kontroli poziomów emisji pola elektromagnetycznego w środowisku. W: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko. Warszawa: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2010. s. 16-18, 1 rys., 1 tab.

ZK I28/2010/I-041

16. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Techniczne możliwości oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne w środowisku pod kątem badań biomedycznych na przykładzie systemów telefonii komórkowej. Medycyna Pracy. 2010, vol. 61, nr 2, s. 223-239, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.imp.lodz.pl/oficyna/baza_czasopism/medpr
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2010/I-040

17. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Nichoga Vitalij*, Trzaska Hubert: Quasi-spherical EMF polarization. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the Xth International Conference, TCSET ‚2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic 2010. s. 89-90, 4 rys.

RZ I28/2010/I-020

18. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF measurements. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the Xth International Conference, TCSET ‚2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic 2010. s. 61-62, 7 rys.

RZ I28/2010/I-019

19. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 206044. Czujnik natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl G01R 29/08. Zgłosz. nr 377669 z 17.10.2005. Opubl. 30.06.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 6 s. : 6 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000206044_B1_PDF

WK I28/2005/Z-008

20. Rozwalka Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 205396. Sposób oraz urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl. G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr 373750 z 17.03.2005. Opubl. 30.04.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Rozwalka [i in.]. 8 s. : 4 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000205396_B1_PDF

WK I28/2005/Z-004

21. Bieńkowski Paweł: Charakterystyki metrologiczne mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85, nr 12, s. 33-36, 7 rys., bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak
IF – 00.196

AK I28/2010/I-001

22. Bieńkowski Paweł: Monitoring pola elektromagnetycznego w środowisku – koncepcja sieci sensorycznej. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85, nr 12, s. 37-39, 4 rys., bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak
IF – 00.196

AK I28/2010/I-002

23. Bieńkowski Paweł: Metodyka pomiarów pola elektromagnetycznego od stacji bazowych UMTS. W: Warsztaty IMP Łódź 2009 – Ochrona przed PEM : pole elektromagnetyczne od urządzeń nowych technologii : doskonalenie metod oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy i komunalnym : szacowanie niepewności pomiaru : materiały szkoleniowe, 12-14 października, 2009, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2009. 4] s., 5 rys.

RK I28/2009/I-158

24. Bieńkowski Paweł: Techniczne możliwości oceny pól elektromagnetycznych w środowisku pod kątem badań biomedycznych. W: Warsztaty IMP Łódź 2009 – Ochrona przed PEM : pole elektromagnetyczne od urządzeń nowych technologii : doskonalenie metod oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy i komunalnym : szacowanie niepewności pomiaru : materiały szkoleniowe, 12-14 października, 2009, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2009. 5] s., 3 rys.

RK I28/2009/I-157

25. Bieńkowski Paweł, Lewicki Fryderyk*: Poziomy PEM pochodzących od systemów radiokomunikacyjnych w pasmach powyżej 1 GHz. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 11, s.1990-1996, 12 rys., 3 tab., bibliogr. 12 poz., Summ.
Referat z VII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24- 26 czerwca 2009.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-129

26. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Monitoring pola elektromagnetycznego w środowisku – analiza potrzeb i możliwości technicznych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 11, s.1985-1987, 5 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
Referat z VII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24- 26 czerwca 2009.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-128

27. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF surveying accuracy improvement. W: The Fifth Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics, CEEM ‚2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings, Xi’an, China, September 16-20, 2009 / ed. by Gao Yougang, Yang Qianli, Shi Dan. [Piscataway, NJ : IEEE, 2009]. s. 289-292, 7 rys., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RZ I28/2009/I-087

28. Bieńkowski Paweł: Wzorcowanie aparatury pomiarowej uwagi techniczne na przykładzie mierników pola elektromagnetycznego. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 7, s. 270-273, 2 rys., bibliogr. 12 poz., Summ.
Referat z VII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24- 26 czerwca 2009.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-083

29. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej: Sieć sensoryczna do monitoringu pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. s. 35-37, 2 rys.

RK I28/2009/I-071

30. Bieńkowski Paweł: Wybrane charakterystyki metrologiczne mierników PEM i metody ich wyznaczania. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. s. 31-33, 2 rys.

RK I28/2009/I-070

31. Bieńkowski Paweł, Różycki Stefan*: Środowisko elektromagnetyczne – problemy pomiarów w otoczeniu wybranych rodzajów instalacji radiokomunikacyjnych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 6, s. 576-580, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 5 poz.
Referat z Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 17-19 czerwca 2009.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-061

32. Bieńkowski Paweł: Metodyka wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. W: Podstawowe problemy metrologii, PPM ’09, Sucha Beskidzka, 10-13 maja 2009. Warszawa : Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, 2009. s. 144-147, 3 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
(Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Konferencje; nr 14)

RK I28/2009/I-053

33. Bieńkowski Paweł: Interlaboratory comparisons in EMF survey measurements. Environmentalist. 2009, vol. 29, nr 2, s. 130-134, 7 rys., 1 tab., bibliogr. [6] poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s10669-009-9217-5
Punktacja MNiSW – 02
Lista Filadelfijska – Tak

AZ I28/2009/I-026

34. Bieńkowski Paweł: Pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia w zakresie radio- i mikrofal – aparatura i metodyka pomiarów dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Medycyna Pracy. 2008, vol. 59, nr 6, s. 513-519, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2009/I-013

35. Bieńkowski Paweł, Bieńkowska Agnieszka: Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości (ILC/PT) w akredytowanych laboratoriach badawczych. W: Warsztaty IMP Łódź 2008 – Ochrona przed PEM: Krajowy system kontroli ekspozycji w środowisku pracy i życia człowieka na tle Unii Europejskiej : procedury pomiarów i oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka : szacowanie niepewności pomiaru : materiały szkoleniowe, Łódź, 8-10 października 2008 / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2008. 4] s., 1 tab., bibliogr. 2 poz.

RK I28/2008/I-155

36. Bieńkowski Paweł: Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym na przykładzie mierników natężenia pola elektromagnetycznego. W: Warsztaty IMP Łódź 2008 – Ochrona przed PEM: Krajowy system kontroli ekspozycji w środowisku pracy i życia człowieka na tle Unii Europejskiej : procedury pomiarów i oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka : szacowanie niepewności pomiaru : materiały szkoleniowe, Łódź, 8-10 października 2008 / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2008. 13] s., 13 rys., 4 tab.

RK I28/2008/I-154

37. Bieńkowski Paweł: Pomiary wokół urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne z zakresu radio- i mikrofal- metodyka, aparatura, niepewność. W: Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 289-298, 6 rys., 1 tab.

RK I28/2008/I-149

38. Bieńkowski Paweł, Kieliszek Jarosław*, Masiak Jacek*: Pole elektromagnetyczne w otoczeniu systemów radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. W: Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 269-279, 11 rys., 1 tab.

RK I28/2008/I-148

39. Bieńkowski Paweł, Papliński Piotr*: Podstawy metrologii PEM o częstotliwości przemysłowej w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych. W: Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 160-170, 5 rys., 1 tab.

RK I28/2008/I-147

40. Bieńkowski Paweł, Bicki Krzysztof: Perspektywy monitoringu pola elektromagnetycznego w środowisku. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2008, R. 81, nr 4, s. 290-292, 5 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z konferencji Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Wrocław, 9-11 kwietnia 2008
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2008/I-105

41. Bieńkowski Paweł: Electromagnetic fields measurements – methods and accuracy estimation. W: Electromagnetic field, health and environment : proceedings of EHE ’07, [Wroclaw, Poland, 10-12 September 2007] / ed. by Andrzej Krawczyk [i in.]. Amsterdam [i in.] : IOS Press, cop. 2008. s. 229-237, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz.
(Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, ISSN 1383-7281; vol. 29)

RZ I28/2008/I-104

42. Bieńkowski Paweł: Interlaboratory comparisons as a tool in the analysis of EMF survey measurements accuracy. W: 5th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields 2008 [Dokument elektroniczny], Terrasini, Palermo, September 28th – October 2nd 2008 / [Sezione di Scienze Radiologiche Polichnico Universitario di Palermo i in. B.m. : b.w., 2008. 6] s., 9 rys., bibliogr. 2 poz.
CD-ROM

RZ I28/2008/I-103

43. Bieńkowski Paweł: Kompaktowe wzorce pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2008 R. 84, nr 1, s. 65-67, 6 rys., bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2008/I-017

44. Różycki Stefan, Bieńkowski Paweł: Społeczny odbiór przedsięwzięć polegających na budowie instalacji radiokomunikacyjnych : wybrane zagadnienia / Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2008, R. 81, nr 4, s. 293-296, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 14 poz.
Referat z konferencji Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Wrocław, 9-11 kwietnia 2008
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2008/I-106

45. Aniołczyk Halina*, Bieńkowski Paweł: Badanie rozkładu pola magnetycznego w inkubatorach. W: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia. Red. Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj. Warszawa : CIOP-PIB, 2007. s. 22-27, 3 rys., bibliogr. 5 poz.

ZK I28/2008/I-016

46. Aniołczyk Halina*, Bieńkowski Paweł: Study of magnetic field distribution in infant incubators. W: Progress in Electromagnetics Research Symposium. PIERS 2007 Prague. Draft proceedings [Dokument elektroniczny], Prague, Czech Republic, August 27-30, 2007. Cambridge, Mass : Electromagnetics Academy, cop. 2007. s. 36-39, 3 rys., bibliogr. 5 poz.
Ostateczna wersja referatu na stronie www.piers.org
1559-9450
Nazwa wydawcy z cop.
CD-ROM
Lokalizacja elektroniczna: http://piers.org/piersproceedings/piers2k7PragueProc.php

RZ I28/2007/I-146

47. Bieńkowski Paweł, Więckowski Tadeusz: Education in the field of electromagnetic compatibility in the Faculty of Electronics at Wroclaw University of Technology. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. 2007 iss. 54, s. 221-224, Summ.
Referat z XI Poznan Telecommunications Workshop 2006. Poznan, December 7-8, 2006

AK I28/2008/I-008

48. Bieńkowski Paweł: Electromagnetic fields measurements – methods and accuracy estimation. W: 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment. EHE ’07 [Dokument elektroniczny. Polish Siciety of Applicd Electromagnetics, Institute of Mechatronics and Information Systems Technical University of Lodz], Wrocław, September 10-12, 2007. [B.m. : b.w., 2007. 5] s., 7 rys., 1 tab.
CD-ROM

RK I28/2007/I-150

49. Bieńkowski Paweł: Programy ILC/PT w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych – zasady organizacji i oceny wyników. W: Warsztaty IMP Łódź 2007 – Ochrona przed PEM: Pomiary PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku i miejscu pracy. Dobór aparatury pomiarowej. Szacowanie niepewności pomiaru. [Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera], Łódź, 17-19 października 2007. [B.m. : b.w., 2007. 3] s., 2 rys.

RK I28/2007/I-154

50. Bieńkowski Paweł: Pola elektromagnetyczne w otoczeniu mikrofalowych linii radiowych. W: Warsztaty IMP Łódź 2007 – Ochrona przed PEM: Pomiary PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku i miejscu pracy. Dobór aparatury pomiarowej. Szacowanie niepewności pomiaru. [Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera], Łódź, 17-19 października 2007. [B.m. : b.w., 2007. 5] s., 2 rys., 2 tab.

RK I28/2007/I-153

51. Bieńkowski Paweł: Elementy budżetu niepewności i czynniki ograniczające dokładność w pomiarach inspekcyjno-kontrolnych pól elektromagnetycznych. W: Warsztaty IMP Łódź 2007 – Ochrona przed PEM: Pomiary PEM dla celów bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku i miejscu pracy. Dobór aparatury pomiarowej. Szacowanie niepewności pomiaru. [Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera], Łódź, 17-19 października 2007. [B.m. : b.w., 2007. 6] s., 7 rys.

RK I28/2007/I-152

52. Bieńkowski Paweł: Czytelność „raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla osób bez przygotowania specjalistycznego w zakresie telekomunikacji. Medycyna Pracy. 2007, R. 58, nr 2, s. 161-168, 7 rys., bibliogr. 7 poz.
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2007/I-135

53. Bieńkowski Paweł: Metodyka wyznaczania obszaru występowania pola elektromagnetycznego o wartościach większych od dopuszczalnych dla środowiska w otoczeniu anten linii radiowych. Medycyna Pracy. 2007, R. 58, nr 2, s. 117-123, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2007/I-134

54. Bieńkowski Paweł: Pomiary PEM jako element systemu oceny oddziaływania na środowisko obiektów radiokomunikacyjnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja. 2007, nr 1, s. 403-406, 7 rys., bibliogr. 7 poz.
Referat z Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2007. Gdańsk, 13-15 czerwca 2007.

AK I28/2007/I-099

55. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 194363. Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne : Int.Cl. A61B 5/05. Zgłosz. pat. nr 357973 z 23.12.2002. Opubl. 31.05.2007 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 5 s. : 3 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000194363_B1_PDF

WK I28/2003/Z-001

56. Aniołczyk Halina*, Bieńkowski Paweł, Mamrot Paweł*: Discussion of measuring methods and suggested measurements systems to determine magnetic and RF fields from MRI equipment. W: Electromagnetic Compatibility 2006. Eighteenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 28-30, 2006] / Eds G. Lewandowski, J. M. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., [2006]. s. 100-103, 6 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz.

RP I28/2006/I-126

57. Antończak Arkadiusz, Trzaska Hubert, Abramski Krzysztof, Bieńkowski Paweł: Patent. Polska, nr 192569. Miernik do pomiaru wielkości fizycznych. Int. Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 339103 z 17.03.2000. Opubl. 31.11.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska, Krzysztof Abramski, Paweł Bieńkowski. 3 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192569_B1_PDF

WK I28/2006/Z-011

58. Bieńkowska Agnieszka, Bieńkowski Paweł: Akredytacja laboratorium badawczego i wzorcującego – perspektywa kosztów jakości. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XVI Sympozjum Środowiskowe], Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : [PTZE], 2006. s. 47-50, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2006/I-089

59. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Primary and secondary EMF standards – activities and experiences in calibrating EMF meters. W: COST 281/EMF-NET Seminar on the Role of Dosimetry in High-Quality EMF Risk Assessment [Dokument elektroniczny]. COSTA 281 [i in.], Ljubljana, Slovenia, September 13, 2006; Zagreb, Croatia, September 14-15, 2006. [B.m. : b.w., 2006. 6] s., 9 rys., bibliogr. 5 poz.
CD-ROM
Lokalizacja elektroniczna: http://www.cost281.org/documents.php?node=146&dir session=

RZ I28/2007/I-010

60. Bieńkowski Paweł: Accuracy limitation factors in near field EMF metrology. W: COST 281/EMF-NET Seminar on the Role of Dosimetry in High-Quality EMF Risk Assessment [Dokument elektroniczny]. COSTA 281 [i in.], Ljubljana, Slovenia, September 13, 2006; Zagreb, Croatia, September 14-15, 2006. [B.m. : b.w., 2006. 6] s., 8 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM
Lokalizacja elektroniczna: http://www.cost281.org/documents.php?node=146&dir session=

RZ I28/2007/I-009

61. Bieńkowski Paweł, Golicz Piotr*: System lokalizacji osób zasypanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Elektrotechniczny. 2006 R. 82, nr 12, s. 134-136, 1 rys., bibliogr. 7 poz.

AK I28/2007/I-006

62. Bieńkowski Paweł: Monitoring pól elektromagnetycznych w obszarach miejskich. Przegląd Elektrotechniczny. 2006 R. 82, nr 12, s. 130-133, 7 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz.

AK I28/2007/I-005

63. Bieńkowski Paweł, Więckowski Tadeusz: Kształcenie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W: Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2006. PWT. XI Poznańska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna w Dziedzinie Telekomunikacji i Elektroniki, Poznań, 7-8 grudnia 2006. Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn., 2006. s. 6-7
Referat zamieszczony również na CD-ROM-ie załączonym do książki

RK I28/2006/I-185

64. Bieńkowski Paweł: Czynniki ograniczające dokładność pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2006 nr 9bis wyd. spec. dod., s. 179-182, 7 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz.
Referat z XXXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 2006. Warszawa, 4-6 września 2006

AK I28/2006/I-125

65. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 192160. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 339317 z 28.03.2000. Opubl. 29.09.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192160_B1_PDF

WK I28/2006/Z-008

66. Bieńkowski Paweł, Wiśniewski Łukasz*: Pola elektromagnetyczne w terenie zurbanizowanym. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XVI Sympozjum Środowiskowe], Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : [PTZE], 2006. s. 55-57, 3 rys.

RK I28/2006/I-091

67. Bieńkowski Paweł, Golicz Piotr*: Sysytem lokalizacji osób zasypanych w kopalniach węgla kamiennego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XVI Sympozjum Środowiskowe], Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : [PTZE], 2006. s. 51-54, 3 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2006/I-090

68. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Interlaboratory comparisons in EMF survey measurement – methods and results. W: International Conference and COST 281 Workshop on Emerging EMF Technologies, Potential Sensitive Groups and Health [Dokument elektroniczny]. COST Action 281, Graz, Austria, April, 20-21 2006 / Eds Leitgeb, N. [i in.]. [B.m. : b.w., 2006. 6] s., 1 rys., 6 tab., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RZ I28/2006/I-034

69. Bieńkowski Paweł, Flakiewicz Wiesław*: Pomiary pól elektromagnetycznych dla celów oceny ekspozycji pracowników i ochrony środowiska – porównania międzylaboratoryjne. Medycyna Pracy. 2006 R. 57, nr 2, s. 187-191, 1 rys., 4 tab., bibliogr. 4 poz., Summ.

AK I28/2006/I-031

70. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 190763. Sposób pomiaru wielkości fizycznych. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 334712 z 29.07.1999. Opubl. 31.01.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190763_B1_PDF

WK I28/2006/Z-002

71. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 190762. Miernik do pomiaru wielkości fizycznych. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 334711 z 29.07.1999. Opubl. 31.01.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190762_B1_PDF

WK I28/2006/Z-001

72. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 192412. Sposób i układ do pomiaru pola elektromagnetycznego. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. pat. nr 339316 z 28.03.2000. Opubl. 31.10.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192412_B1_PDF

WK I28/2001/Z-002

73. Bieńkowski Paweł: Międzylaboratoryjne badania porównawcze w pomiarach PEM dla celów oceny ekspozycji. W: Krajowy system kontroli ekspozycji na pola elektromagnetyczne 0 Hz – 300 GHz w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Warsztaty IMP Łodź 2005 Ochrona przed PEM. Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 29-30 listopada 2005. [B.m. : b.w., 2005. 3] s., 2 rys., 2 tab., bibliogr. 2 poz.

RK I28/2006/I-160

74. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz: Pola elektromagnetyczne w badaniach biomedycznych – układy ekspozycyjne i modelowanie numeryczne. Bio-Algorithms and Med-Systems. 2005 vol. 1, nr 1/2, s. 281-286, 11 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z konferencji nt. Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych. Kraków, 22-21.05.2005

AK I28/2006/I-020

75. Bieńkowski Paweł: Szerokopasmowe optoelektroniczne czujniki pola elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2005 R. 81, nr 12, s. 91-93, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

AK I28/2006/I-019

76. Bieńkowski Paweł: Oddziaływanie pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM generacji 2.5 na środowisko. Przegląd Elektrotechniczny. 2005 R. 81, nr 12, s. 60-62, 7 rys., bibliogr, 4 poz.

AK I28/2006/I-018

77. Bieńkowski Paweł: Parameters of wideband electromagnetic field sensors and possibilities of their modification. W: Applied Electronics 2005. International conference, Pilsen, 7-8 September 2005. Pilsen : University of West Bohemia, 2005. s. 41-44, 5 rys., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2005/I-124

78. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz: Niepewność pomiarów w metrologii pól elektromagnetycznych aktywnych biologicznie. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 215-218, 3 rys., bibliogr. 4 poz.

ZP I28/2005/I-091

79. Bieńkowski Paweł, Flakiewicz Wiesław*, Szymański Mariusz*: Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 167-173, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz.

ZP I28/2005/I-089

80. Bieńkowski Paweł: Modulatory elektrooptyczne w fotonicznych czujnikach pola elektromagnetycznego. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 135-142, 9 rys., bibliogr. 6 poz.

ZP I28/2005/I-088

81. Bieńkowski Paweł, Bieńkowska Agnieszka: Porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości (ILC/PT) jako element systemu jakości laboratoriów akredytowanych. W: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2005. s. 77-82, 1 tab., bibliogr. 2 poz.

ZP I23/2005/I-162

82. Bieńkowski Paweł: Zasady prowadzenia i wyniki porównań międzylaboratoryjnych natężenia pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XV Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe], Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : [PTZE], 2005. s. 53-56, 1 rys., bibliogr. 2 poz.

RK I28/2005/I-064

83. Bieńkowski Paweł: Wpływ stacji bazowych GSM generacji 2.5 na środowisko elektromagnetyczne. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XV Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe], Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : [PTZE], 2005. s. 49-52, 3 rys.

RK I28/2005/I-063

84. Bieńkowski Paweł: Optoelektroniczne czujniki pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XV Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe], Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : [PTZE], 2005. s. 45-48, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2005/I-062

85. Bieńkowski Paweł, Koszałkowski Waldemar*: Stacje bazowe GSM generacji 2.5 – ochrona środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2005. Materiały konferencyjne, Kraków, 15-17 czerwca 2005. [Kraków] : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki [AGH, 2005]. s. 423-426, 4 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2005/I-043

86. Zmyślony Marek, Kubacki Roman*, Aniołczyk Halina*, Kieliszek Jarosław*, Trzaska Hubert, Bieńkowski Paweł, Krawczyk Andrzej*, Szmigielski Stanisław*: Prace komisji do spraw problemów bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w zakresie weryfikacji krajowych przepisów o najwyższych dopuszczalnych natężeniach w polach elektromagnetycznych. Medycyna Pracy. 2005 R. 56, nr 6, s. 501-513, 6 rys., 9 tab., bibliogr. 19 poz.

AK I28/2006/I-017

87. Bieńkowski Paweł: Pole elektromagnetyczne radiotelefonów doręcznych. Przegląd Elektrotechniczny. 2004 R. 80, nr 12, s. 1231-1233, 1 rys., 4 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.

AK I28/2005/I-018

88. Bieńkowski Paweł: Pole elektromagnetyczne od stacji bazowych GSM i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w Polsce. Przegląd Elektrotechniczny. 2004 R. 80, nr 12, s. 1228-1231, 3 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.

AK I28/2005/I-017

89. Bieńkowski Paweł: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne na stanowiskach pracy i w środowisku – aspekty techniczne i metrologiczne. W: Pola elektromagnetyczne w środowisku komunalnym i w środowisku pracy – źródła i oddziaływanie na człowieka. XX Szkoła Jesienna [PTBR]. Materiały konferencyjne, Zakopane, 18-22 października 2004. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2004]. s. 25-45, 15 ryc., 3 tab.

RK I28/2004/I-160

90. Bieńkowski Paweł, Mydlikowski Remigiusz, Szynkiewicz Adam*: Radar do penetracji gruntu (GPR) jako źródła pola elektromagnetycznego. W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii. KM. Materiały kongresowe, Wrocław, 6-9.09.2004. T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. [Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wydział Elektroniki PWroc., 2004]. s. 691-694, 3 rys., bibliogr. 2 poz.

RK I28/2004/I-106

91. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Analiza dokładności pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy. W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii. KM. Materiały kongresowe, Wrocław, 6-9.09.2004. T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. [Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wydział Elektroniki PWroc., 2004]. s. 143-146, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2004/I-107

92. Bieńkowski Paweł, Mydlikowski Remigiusz, Szynkiewicz Adam*: EM field intensity in environment of ground penetrating radar (GPR/RAMAC). W: Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. ICSES ’04, Poznań, 13-15 September 2004 / [Ed. by Maciej Bartkowiak]. Poznań : PTETiS, [2004]. s. 589-592, 3 rys., bibliogr. 4 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2004/I-118

93. Bieńkowski Paweł, Flakiewicz Wiesław*: Pomiary pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM w świetle polskich przepisów ochronnych. W: XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Materiały konferencyjne, Ustroń, 21-23 czerwiec 2004. [Gliwice] : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2004. s. 175-182, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 7 poz.
(Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach; nr 6)

RK I28/2004/I-071

94. Bieńkowski Paweł: Czujniki pola elektromagnetycznego na przykładzie sond pola elektrycznego małej częstotliwości. W: XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Materiały konferencyjne, Ustroń, 21-23 czerwiec 2004. [Gliwice] : Kom. Metrol. Oddz. PAN Katow., 2004. s. 167-174, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz.
(Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach; nr 6)

RK I28/2004/I-070

95. Bieńkowski Paweł: Analysis of photonic EMF probes with electrooptical modulator. W: Radioelektronika 2004. 14th International Czech – Slovak Scientific Conference. Conference proceedings, Bratislava, April 27-28, 2004. Bratislava : Slovak University of Technology, 2004. s. 198-201, 8 rys., bibliogr. 4 poz.

RZ I28/2004/I-069

96. Bieńkowski Paweł: Why are we afraid of electromagnetic field? W: Electromagnetic Compatibility 2004. Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 29 – July 1, 2004] / Eds G. Lewandowski, J. M. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2004. s. 95-96, bibliogr. 3 poz.

RP I28/2004/I-074

97. Bieńkowski Paweł: The new GSM-like exposure system. W: Electromagnetic Compatibility 2004. Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 29 – July 1, 2004] / Eds G. Lewandowski, J. M. Janiszewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2004. s. 74-75, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz.

RP I28/2004/I-073

98. Bieńkowski Paweł: Czy 0.1 W/m = 7 V/m? W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2004. Materiały konferencyjne, Warszawa, 16-18 czerwca 2004. Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2004. s. 389-392, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2004/I-072

99. Bieńkowski Paweł, Mydlikowski Remigiusz, Szynkiewicz Adam*: Electromagnetic field hazards for GPR user. W: Proceedings of the Tenth International Conference on Ground Penetrating Radar. GPR 2004, Delft, the Netherlands, 21-24 June 2004. Vol. 2 / [Ed. Evert C. Slob, Alex G. Yarovoy, Jan B. Rhebergen. [Piscataway, NJ : IEEE, 2004]. s. 807-809, 6 rys., bibliogr. 2 poz.

RZ I28/2004/I-051

100. Bieńkowski Paweł: Układy ekspozycyjne w badaniach biomedycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2003, Bydgoszcz, 10-12 września 2003. [T.] C. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [2003]. s. 325-329, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2004/I-068

101. Bieńkowski Paweł: Electromagnetic field exposure systems in biomedical experiments. W: Radioelektronika 2003. Conference proceedings [Dokument elektroniczny], Brno, Czech Republic, May 6-7, 2003. Brno : University of Technology, cop. 2003. [4] s., 7 rys., bibliogr. 5 poz.
Nazwa wydawcy z cop.
CD-ROM

RZ I28/2003/I-145

102. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Uwagi o normach ochronnych. W: Bioelektromagnetyzm. Pod red. Andrzeja Krawczyka. Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2002. s. 5-13, 2 rys., 4 tab., bibliogr. 7 poz.

ZK I28/2003/I-021

103. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. V Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2002, Łódź, 14-15.11.2002. Łódź : Instytut Włókiennictwa, [2002]. s. 113-119, 7 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2003/I-011

104. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Operator’s body role in mobile radiotelephony. W: Radioelektronika 2002. 12th International scientific conference. Conference proceedings, Bratislava, May 14-16, 2002. Bratislava : Department of Radio and Electronics. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology, [2002]. s. 226-229, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2002/I-163

105. Bieńkowski Paweł: Pole elektromagnetyczne – rzeczywistość metrologiczna w świetle obowiązujących norm i przepisów ochronnych. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT ’02, Gdańsk, 12-14 czerwca 2002. Gdańsk : „Kelo”, cop. 2002. s. 205-208, 4 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/2002/I-164

106. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Kardach Krzysztof: Patent. Polska, nr 183069. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl7 G01R 29/08. Zgłosz. nr 322668 z 15.101997. Opubl. 31.05.2002 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska, Krzysztof Kardach. 4 s. : 2 rys.

WK I28/2002/Z-001

107. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Co promieniuje z komórki? W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2002, Bydgoszcz, 11-13 września 2002. [T.] C. [Warszawa : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2002]. s. 418-421, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2002/I-110

108. Bieńkowski Paweł: Zagrożenia elektromagnetyczne ze strony urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego. W: III Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Warsztaty EMC-Wrocław 2001, Wrocław, 26.06-28.06.2001. [Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc.], 2001. 14 s., 3 rys., 1 tab.

RP I28/2001/I-110

109. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 181607. Modulator elektrooptyczny. Int Cl7: G02F 1/35. Zgłosz. nr P 317909 z 09.01.1997. Opubl. 31.08.2001 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/2001/Z-001

110. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego w polu bliskim z zachowaniem informacji widmowej. Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka. 2001 nr 887, s. 9-15, 6 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z XXXIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź-Arturówek 2001
W zbiorze gł.: nr 99.

AK I28/2001/I-106

111. Bieńkowski Paweł: Selektywne pomiary PEM niskich częstotliwości dla celów ochronnych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2001 R. 74, nr 8/9, s. 535-538, 8 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji. Bydgoszcz, 12-14 września 2001

AK I28/2001/I-105

112. Bieńkowski Paweł: Postawy społeczne wobec „zagrożenia” promieniowaniem elektromagnetycznym. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2001, Poznań, 14-16 maja 2001. [Poznań] : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn., cop. 2001. s. 17., 3-1 – 17.,3-3, 2 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2001/I-034

113. Bieńkowski Paweł: Ochrona przed polem elektromagnetycznym – nowe przepisy, wymagania i pomiary. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2001, Poznań, 14-16 maja 2001. [Poznań] : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn., cop. 2001. s. 17., 1-1 – 17.,1-3, 2 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/2001/I-033

114. Bieńkowski Paweł: Spectrum electromagnetic field measurements for labour safety and environment protection purposes. W: Radioelektronika 2001. 11th International Czech-Slovak Scientific Conference. Conference proceedings, Brno, Czech Republic, May 10-11, 2001 / [Ed. by J. Svacina, Z. Kolka]. Brno : Institute of Radio Electronics. Brno University of Technology, 2001. s. 425-428, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2001/I-031

115. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000. [Łódź] : Instytut Włókiennictwa, [2000]. s. 35-42, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2001/I-032

116. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Pomiar pola magnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2000, Bydgoszcz, 6-8 września 2000. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2000. s. 345-351, 10 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/2000/I-099

117. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: EM environment in inhabited areas. W: Radioelektronika 2000. 10th International scientific conference. Conference proceedings, Bratislava, September 12-13, 2000. Bratislava : Department of Radio and Electronics. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology, 2000. s., P-124-P-128, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2000/I-100

118. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Widmowe pomiary PEM. W: Pole elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Szczyrk, 31.05.-02.06.2000. [B.m. : b.w., 2000] (Biel. Biała: Timex). s. 15-23, 9 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/2000/I-040

119. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 177305. Układ do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 310255 z 31.08.1995. Opubl. 29.10.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-013

120. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Heterodynowy pomiar pól elektromagnetycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999. [T.] A. Referaty sekcji. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1999]. s. 119-123, 6 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1999/I-145

121. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego małych i średnich częstotliwości. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, [Wrocław, 15-17 września 1999]. T. 1. Wrocław : [b.w.], 1999. s. 433-440, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1999/I-133

122. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Metrologia na usługach przemysłu. Konferencja grantowa, Białystok, 9-10 września 1999. Białystok : Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 1999. s. 7-14, 5 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1999/I-101

123. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Krajowa Konferencja Radiodyfuzji i Radiokomunikacji. KKRR ’99, Poznań, 18-20 maja 1999. [Poznań : Ośrodek Szkolenia Technicznego Holkom], cop. 1999. s. 250-253, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1999/I-054

124. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements for labour safety and environment protection purposes. W: Radioelektronika 99. 9th International czech-slovak scientific conference, [Brno, Czech Republic, April 27-28, 1999]. Brno : Inst. Radio Electron. Brno Univ. Technol., 1999. s. 257-260, 5 rys., bibliogr. 2 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

RZ I28/1999/I-030

125. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175703. Sposób pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 308592 z 12.05.1995. Opubl. 29.01.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-004

126. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175667. Mierniki do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 308593 z 12.05.1995. Opubl. 29.01.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.

WK I28/1999/Z-003

127. Abramski Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 173379. Układ do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 304818 z 25.08.1994. Opubl. 27.02.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Abramski, Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1998/Z-001

128. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 174879. Modulator elektrooptyczny. IntCl6: G02F 1/35. Zgłosz. nr 306105 z 01.12.1994. Opubl. 30.06.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1999/Z-001

129. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Szerokopasmowy pomiar pól elektromagnetycznych od częstotliwości przemysłowej 50 Hz. W: Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały sympozjalne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polski Komitet Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi SEP, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo 2 Bielsko-Biała, Szczyrk, 4-6 listopada 1998. [B.m. : b.w., 1998] (Biel. Biała: Timex). s. 43-51, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1998/I-172

130. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. W: Nowe wyzwania i wizje metrologii. Krajowy Kongres Metrologii. Materiały, Gdańsk, 15-18.09.1998. T. 2. Referaty S1, S2. [Gdańsk] : Komitet Organizacji KKM ’98, 1998. s. 269-276, 11 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1998/I-154

131. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Pomiary impulsowych pól elektromagnetycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’98, Bydgoszcz, 9-11 września 1998. [T.] A. Referaty plenarne. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1998]. s. 215-218, 4 rys.

RK I28/1998/I-140

132. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 172680. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl16: G01R 29/08. Opubl. 28.11.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/1997/Z-003

133. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Wskaźniki i indykatory w metrologii pola elektromagnetycznego. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, Wrocław, 24-26 września 1997. [T. 1]. Wrocław : [b.w.], 1997. s. 336-342, 5 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1997/I-115

134. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Czy energetyka to tylko 50 Hz? W: Bezpieczeństwo elektryczne. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, Wrocław, 24-26 września 1997. [T. 1]. Wrocław : [b.w.], 1997. s. 298-304, 8 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1997/I-114

135. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Widmowy pomiar pól elektromagnetycznych na niskich częstotliwościach. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 341-346, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1997/I-110

136. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Dozymetria i monitoring pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 335-340, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1997/I-109

137. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Żurawicki Janusz: Strefa bezpieczeństwa w systemach łączności bezprzewodowej związane z ochroną pracy i środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 157-161, 4 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1997/I-108

138. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Frequency limitations in photonic EMF probes. W: Electromagnetic compatibility 1997. 12th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, February 18-20, 1997. Zurich : Communication Technology Laboratory of the Swiss Federal Institute of Technogy, 1997. s. 603-606, 10 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RZ I28/1997/I-032

139. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 171200. Selektywny miernik natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 299722 z 16.07.1993. Opubl. 28.03.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 7 s. : 4 rys.

WK I28/1996/Z-001

140. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: The new approach to the photonic EMF measurements. W: Electromagnetic compatibility 1996. Thirteenth International Wrocław Symposium, [Wrocław, June 25-28, 1996 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław] : Institute of Telecommunications, 1996. s. 347-350, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1997/I-057

141. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Szerokopasmowa analiza pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 212-219, 7 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/1996/I-125

142. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metody pomiaru pola elektromagnetycznego czujnikami fotonicznymi. W: VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI ’96, Wrocław, 15-16 lutego 1996. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1996. s. 87-90, 9 rys., bibliogr. 7 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9344; nr 26)
W serii gł.: nr 80.

RP I28/1996/I-016

143. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’95. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 6-8 września 1995. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1995]. s. 169-178, 15 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/1995/I-073

144. Bieńkowski Paweł, Żurawicki Janusz: Dozymetria pola elektromagnetycznego. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 1994 R. 67, nr 2, s. 102-104, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

AK I28/2005/I-060

PRACE NIEPUBLIKOWANE

145. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Zad. 1.1 Działanie 2 (etap 2), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 77, 29 s. : 32 rys., bibliogr. 19 poz.

EN I28/2010/S-077

146. Bieńkowski Paweł: Analiza poziomu pola elektromagnetycznego na terenach przyległych do projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM/UMTS. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 36, 22 s. : 28 rys.

EN I28/2010/S-036

147. Bieńkowski Paweł: Potencjalna ekspozycja środowiska na PEM pochodzące od stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM/UMTS. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 35, 8 s. : 6 rys.

EN I28/2010/S-035

148. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof, Długosz Tomasz: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń : Zadanie 1.1. Działanie 2 (etap 1), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów – analiza czujników E i przygotowanie wstępnych modeli układu antena detektor czujników szerokopasmowych /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 1, 13 s. : 9 rys.

EN I28/2010/S-001

149. Bieńkowski Paweł: Analiza formalnych i technicznych uwarunkowań budowy stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM BT33742. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 24, 9 s. : 5 rys.

EN I28/2010/S-024

150. Bieńkowski Paweł: Analiza formalnych i technicznych uwarunkowań budowy stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM/UMTS. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. PRE nr 3, 8 s. : 2 rys.

NN I28/2009/P-003

151. Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Długosz Tomasz, Rozwalka Krzysztof, Słobodzian Piotr, Trzaska Hubert: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 45, 42 s. : 47 rys., 5 tab., bibliogr. 33 poz.

EN I28/2009/S-045

152. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Układy pierwotnych i wtórnych wzorców pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 9, 34 s. : 33 rys., 3 tab., bibliogr. 43 poz.

EN I28/2009/S-009

153. Miedziński Bogdan, Rutecki Krzysztof, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej*, Górecki Jan*, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Zieliński Ryszard, Jóskiewicz Zbigniew, Bieńkowski Paweł, Głowacki Marcin, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Analiza kompatybilności elektromagnetycznej wewnątrz i pozasystemowej w aspekcie planowania i utrzymywania bezprzewodowych rozproszonych systemów sieci sensorycznych : podzadanie 7.1 działanie 1 / Raporty Inst. Energoelektr. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 44, 126 s. : 78 rys., 18 tab.
Bibliogr. 18 poz.

EN I08/2009/S-044

154. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386166 z 29.09.2008 / 9 s. : 2 rys. maszyn.

TN I28/2008/Z-009

155. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386169 z 29.09.2008 / 6 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-010

156. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 384833 z 01.04.2008 / 7 s. : 1 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-001

157. Bieńkowski Paweł: Sprawozdanie z programu porównań międzylaboratoryjnych ILC/PT laboratoriów badawczych w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego (ILC/PT LWiMP 01/B/07). Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 8, 29 s. : 38 rys., 4 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-008

158. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof: Sprawozdanie z programu porównań międzylaboratoryjnych ILC/PT laboratoriów badawczych w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego (ILC/PT LWiMP 02/B/07). Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 9, 11 s. : 13 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-009

159. Bieńkowski Paweł: Sprawozdanie z programu porównań międzylaboratoryjnych ILC/PT laboratoriów badawczych w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego (ILC/PT LWiMP 03/B/07). Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 10, 11 s. : 15 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-010

160. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Kałuski Marek*, Macher Marta*, Tyrawa Piotr*: Ochrona przed narażeniami elektromagnetycznymi wynikającymi z rozwoju telekomunikacji współczesnej i telekomunikacji nowych generacji – pomiary anten radiokomunikacyjnych i pól elektromagnetycznych – etap 3. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 12, 80 s. : 32 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-012

161. Tkaczyk Marcin Ł, Wróbel Radosław S, Bieńkowski Paweł: Sposób i układ do pomiaru prędkości obrotowej wirnika turbosprężarki promieniowej. Zgłosz. pat. nr P 382870 z 09.07.2007 / 5 s. : 2 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I16/2008/Z-015

162. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Zgłosz. nr P 382125 z 03.04.2007 / 8 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2007/Z-004

163. Więckowski Tadeusz, Bem Daniel J, Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Gątarz Janusz, Głowacki Marcin, Grudziński Eugeniusz, Grzebyk Waldemar, Janiszewski Jarosław, Janukiewicz Jarosław, Jóskiewicz Zbigniew, Kocyan Piotr, Krzysztofik Wojciech, Kucharski Andrzej, Nawrocki Maciej, Skrzypczyński Jacek, Słobodzian Piotr, Sowa Andrzej E, Staniec Kamil, Trzaska Hubert, Więcek Mieczysław, Wroczyński Ryszard, Zieliński Ryszard, Zygmunt Andrzej, Łysiak Sebastian, Reczek Tomasz: Badanie wrażliwości urządzeń w komorze GTEM i rewerbercyjnej – analiza porównawcza. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2007, Ser. SPR nr 27, 42 s. : 21 rys., 5 tab., bibliogr. 30 poz., maszyn.

EN I28/2007/S-027

164. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Kałuski Marek*, Macher Marta*, Tyrawa Piotr*: Ochrona przed narażeniami elektromagnetycznymi wynikającymi z rozwoju telekomunikacji współczesnej i telekomunikacji nowych generacji – pomiary anten radiokomunikacyjnych i pól elektromagnetycznych : Etap 2 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 75, 130 s. : 103 rys., 22 tab., bibliogr. 36 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-075

165. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof: Streszczenie „Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w języku niespecjalistycznym. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. PRE nr 20, 6 s. : 2 rys., 1 tab., bibliogr. 1 poz., maszyn.
Referat z Warsztaty IMP Łódź 2006 Ochrona przed PEM nt. Raporty o oddziaływaniu orzedsięwzięć na środowisko. Sprawozdania z pomiarów i badań. Łódź, 17-19 października 2006.

XN I28/2006/P-020

166. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Przegląd ekologiczny dla lotniska Wrocław – Starachowice : Rok 2006 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 44, 174 s. : 9 rys., 66 tab., 25 map bibliogr. 166 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-044

167. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Wrocław – Strachowice : Prognoza na rok 2016 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 45, 139 s. : 8 rys., 32 tab., 32 mapy bibliogr. 165 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-045

168. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 36, 13 s. : 6 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-036

169. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Widmowy pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 1, 65 s. : 67 rys., bibliogr. 18 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-001

170. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania mieszkania nr 8 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 32, 12 s. : 1 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2001/S-032

171. Bieńkowski Paweł: Selektywne pomiary PEM. W: Aktualne potrzeby i możliwości metrologii PEM. Seminarium. PWroc. Instytut Telekomunkacji i Akustyki. Wrocław, kwiecień 2001. [B.m. : b.w.], 2001. s. 34-41, 7 rys. bibliogr. 8 poz.

JN I28/2001/P-009

172. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania stanowisk pracy w RNC Solec Kujawski przez pole elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 29, 24 s. : 4 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2000/S-029

173. Abramski Krzysztof, Antończak Arkadiusz, Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Heterodynowy pomiar natężenia pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 61, 131 s. : 93 rys., 4 tab., bibliogr. 50 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-061

174. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 2, 65 s. : 55 rys., bibliogr. 13 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-002

175. Bieńkowski Paweł: Techniki foniczne w metrologii pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1998 Ser. PRE nr 54, 141 s. : 114 rys., 4 tab., bibliogr. 91 poz., maszyn.
Rozprawa doktorska (01.07.1998) Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. prof. PWr. Hubert Trzaska.

DN I28/1998/P-054

176. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Modulatory elektrooptyczne w pomiarach pól elektromagnetycznych (optymalizacja). Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 67, 16 s. : 30 rys., 1 tab., bibliogr. 37 poz., maszyn.

EN I28/1996/S-067

177. Bem Daniel J, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Janiszewski Jarosław, Więckowski Tadeusz, Zieliński Ryszard: Analiza sytuacji interferencyjnej wokół anteny stacji centralnej sieci VSAT TS S.A. oraz pomiary poziomów promieniowanych przez tę stację. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. SPR nr 12, 30 s. : 10 rys., bibliogr. 7 poz., maszyn.

EN I28/1994/S-012

178. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Indykacja pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 76, 40 s. : 31 rys., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-076

prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska

1. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Forgotten currents? W: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields [Dokument elektroniczny, Akyarlar, Bodrum, Turkey, October 10th – 14th October 2010] / İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. [B.m. : b.w., 2010. 5] s., 8 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz.
CD-ROM

RZ I28/2010/I-143

2. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF standard. W: EMC Europe 2010 [Dokument elektroniczny] : 9th International Symposium on EMC joint with 20th International Wroclaw Symposium on EMC, [Wrocław, September 13-17, 2010] / eds J.M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 386-389, 7 rys., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RP I28/2010/I-090

3. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Ocena wybranych źródeł niepewności w badaniach biomedycznych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2010, R. 83, nr 8/9, s. 1616-1622, 15 rys., bibliogr. 4 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Telenformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2010/I-094

4. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: EMF meters for surveying purposes calibration and validation. W: 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, April 12-16, 2010, Beijing, China. [Piscataway, NJ] : IEEE, cop. 2010. s. 1013-1016, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz.

RZ I28/2010/I-043

5. Bieńkowski Paweł, Długosz Tomasz, Nichoga Vitalij*, Trzaska Hubert: Quasi-spherical EMF polarization. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the Xth International Conference, TCSET ‚2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic 2010. s. 89-90, 4 rys.

RZ I28/2010/I-020

6. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF measurements. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the Xth International Conference, TCSET ‚2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic 2010. s. 61-62, 7 rys.

RZ I28/2010/I-019

7. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 206044. Czujnik natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl G01R 29/08. Zgłosz. nr 377669 z 17.10.2005. Opubl. 30.06.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 6 s. : 6 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000206044_B1_PDF

WK I28/2005/Z-008

8. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Introductory accuracy estimations of the non-stationary EMF standard. W: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields [Dokument elektroniczny, Akyarlar, Bodrum, Turkey, October 10th – 14th October 2010] / İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. [B.m. : b.w., 2010. 4] s., 7 rys., bibliogr. 2 poz.
CD-ROM

RZ I28/2010/I-144

9. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: „Antena” radiotelefonu. W: Elektromagnetyzm w środowisku : szanse czy zagrożenia? / red. i oprac. Andrzej Krawczyk. Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2010. s. 143-158, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 23 poz.

ZK I28/2010/I-079

10. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: How to measure in the near field and in the far field. Communications and Network. 2010, vol. 2, nr 1, s. 65-68, 3 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.4236/cn.2010.21010

AZ I28/2010/I-015

11. Rozwalka Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 205396. Sposób oraz urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl. G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr 373750 z 17.03.2005. Opubl. 30.04.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Rozwalka [i in.]. 8 s. : 4 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000205396_B1_PDF

WK I28/2005/Z-004

12. Abramski Krzysztof, Antończak Arkadiusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 200608. Układ czujnika fotonicznego : Int. Cl. G01R 29/08. Zgłosz. nr 360165 z 15.05.2003. Opubl. 30.01.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Abramski, Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000200608_B1_PDF

WK I28/2009/Z-004

13. Abramski Krzysztof, Antończak Arkadiusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 200607. Układ czujnika fotonicznego : Int. Cl. G01R 29/08. Zgłosz. nr 360164 z 15.05.2003. Opubl. 30.01.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Abramski, Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000200607_B1_PDF

WK I28/2009/Z-003

14. Antończak Arkadiusz, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 204147. Sposób pomiaru wielkości fizycznych i czujnik fotoniczny do pomiaru wielkości fizycznych : Int. Cl. G01R 29/08. Zgłosz. nr 367854 z 10.05.2004. Opubl. 31.12.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Arkadiusz Antończak, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000204147_B1_PDF

WK I28/2010/Z-003

15. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Non-stationary EMF surveying accuracy improvement. W: The Fifth Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics, CEEM ‚2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings, Xi’an, China, September 16-20, 2009 / ed. by Gao Yougang, Yang Qianli, Shi Dan. [Piscataway, NJ : IEEE, 2009]. s. 289-292, 7 rys., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RZ I28/2009/I-087

16. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej: Sieć sensoryczna do monitoringu pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. s. 35-37, 2 rys.

RK I28/2009/I-071

17. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Wzorzec niestacjonarnego pola elektromagnetycznego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2009, vol. 58, nr 4, s. 79-89, 5 rys., bibliogr. 3 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.wat.edu.pl/0000402.php?Biu_wat=2315487
Punktacja MNiSW – 09

AK I28/2009/I-164

18. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: A new calibration method for non-stationary electromagnetic fields measurements. Journal of Electromagnetic Waves and Applications. 2009, vol. 23, nr 17/18, s. 2471-2480, 5 rys., bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW – 32
Lista Filadelfijska – Tak
IF – 01.551

AZ I28/2009/I-147

19. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: On experimental setup in bioelectromagnetics. Environmentalist. 2009, vol. 29, nr 2, s. 124-129, 10 rys., bibliogr. [4] poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s10669-008-9198-9
Punktacja MNiSW – 02
Lista Filadelfijska – Tak

AZ I28/2009/I-027

20. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Proximity effects in the near-field EMF metrology. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2008, vol. 57, nr 11, [5] s., 12 rys., bibliogr. 5 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2008.2005276
Punktacja MNiSW – 27
Lista Filadelfijska – Tak
IF – 00.978

AZ I28/2008/I-123

21. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Accuracy limitations in bioelectromagnetics. W: 5th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields 2008 [Dokument elektroniczny], Terrasini, Palermo, September 28th – October 2nd 2008 / [Sezione di Scienze Radiologiche Polichnico Universitario di Palermo i in. B.m. : b.w., 2008. 6] s., 9 rys., bibliogr. 2 poz.
CD-ROM

RZ I28/2008/I-102

22. Sadowski Jerzy, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 199076. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int.Cl. G01R 29/08. Zgłosz. nr 354495 z 14.06.2002. Opubl. 29.08.2008 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Jerzy Sadowski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000199076_B1_PDF

WK I28/2008/Z-011

23. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 194363. Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne : Int.Cl. A61B 5/05. Zgłosz. pat. nr 357973 z 23.12.2002. Opubl. 31.05.2007 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 5 s. : 3 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000194363_B1_PDF

WK I28/2003/Z-001

24. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Mirror reflections in EMF dosimetry. W: 2007 4th International Symposium on Electromagnetic Compatibility Proceeding. EMC ‚2007, Qingdao, China, 23-25 October, 2007 / Ed. Yinghong Wen. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2007. s. 515-518, 9 rys., bibliogr. 5 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

RZ I28/2008/I-002

25. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Mutual interactions in bioelectromagnetics. Environmentalist. 2007, vol. 27, nr 4, s. 403-409, 18 rys., bibliogr. 13 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s10669-007-9083-y
Lista Filadelfijska – Tak

AZ I28/2008/I-001

26. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: EMF quantitation in biomedical studies. W: 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007. [Sect.] Medical science / [Eds Laszlo Lehoczky, Laszlo Kalmar]. [Miskolc] : Innovation and Technology Transfer Centre. University of Miskolc, 2007. s. 51-56, 8 rys., bibliogr. 14 poz.

RZ I28/2007/I-061

27. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: EMF measurements and standards. W: 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007. [Sect.] Engineering sciences / [Eds Laszlo Lehoczky, Laszlo Kalmar]. [Miskolc] : Innovation and Technology Transfer Centre. University of Miskolc, [2007]. s. 233-238, 11 rys., bibliogr. 7 poz.

RZ I28/2007/I-073

28. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Medice, cura te ipsum! Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2007 R. 80, nr 8/9, s. 287-289, 6 rys., bibliogr. 6 poz.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz, 12-14 września 2007

AK I28/2007/I-074

29. Trzaska Hubert: Oddziaływania elektromagnetyczne w medycynie i życiu codziennym. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2007 R. 80, nr 8/9, s. 656-659
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz, 12-14 września 2007
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma
CD-ROM

AK I28/2007/I-075

30. Antończak Arkadiusz, Trzaska Hubert, Abramski Krzysztof, Bieńkowski Paweł: Patent. Polska, nr 192569. Miernik do pomiaru wielkości fizycznych. Int. Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 339103 z 17.03.2000. Opubl. 31.11.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska, Krzysztof Abramski, Paweł Bieńkowski. 3 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192569_B1_PDF

WK I28/2006/Z-011

31. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Primary and secondary EMF standards – activities and experiences in calibrating EMF meters. W: COST 281/EMF-NET Seminar on the Role of Dosimetry in High-Quality EMF Risk Assessment [Dokument elektroniczny]. COSTA 281 [i in.], Ljubljana, Slovenia, September 13, 2006; Zagreb, Croatia, September 14-15, 2006. [B.m. : b.w., 2006. 6] s., 9 rys., bibliogr. 5 poz.
CD-ROM
Lokalizacja elektroniczna: http://www.cost281.org/documents.php?node=146&dir session=

RZ I28/2007/I-010

32. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 192160. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 339317 z 28.03.2000. Opubl. 29.09.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192160_B1_PDF

WK I28/2006/Z-008

33. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Interlaboratory comparisons in EMF survey measurement – methods and results. W: International Conference and COST 281 Workshop on Emerging EMF Technologies, Potential Sensitive Groups and Health [Dokument elektroniczny]. COST Action 281, Graz, Austria, April, 20-21 2006 / Eds Leitgeb, N. [i in.]. [B.m. : b.w., 2006. 6] s., 1 rys., 6 tab., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RZ I28/2006/I-034

34. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 190763. Sposób pomiaru wielkości fizycznych. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 334712 z 29.07.1999. Opubl. 31.01.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190763_B1_PDF

WK I28/2006/Z-002

35. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 190762. Miernik do pomiaru wielkości fizycznych. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. nr 334711 z 29.07.1999. Opubl. 31.01.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190762_B1_PDF

WK I28/2006/Z-001

36. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 192412. Sposób i układ do pomiaru pola elektromagnetycznego. Int.Cl.8 G01R 29/08. Zgłosz. pat. nr 339316 z 28.03.2000. Opubl. 31.10.2006 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000192412_B1_PDF

WK I28/2001/Z-002

37. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: TEM cell in biomedical experiments. W: Biological effects of EMFs. [4th International workshop]. Proceedings. Electronics-Telecom & Applications Laboratory Physics Department University of Ioannina, Net Media Lab. Mobile Communication Lab. Institute of Informatics and Telecommunications NCSR „Demokritos”], Crete, Greece, 16-20 October 2006. Vol. 1 / [Eds P. Kostarakis. [B.m. : b.w., 2006]. s. 89-95, 18 rys., bibliogr. 15 poz.

RZ I28/2006/I-131

38. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Pomiary PEM w polu bliskim a dalekim. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2006 R. 79, nr 8/9, s. 251-253, 3 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz 13-15 września 2006

AK I28/2006/I-074

39. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Niektore błędy w badaniach bioelektromagnetycznych. W: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze. III Międzynarodowa konferencja naukowa. AGROLASER 2006. Referaty i doniesienia, Lublin, 5-7.09.2006. Lublin : Instytut Agrofizyki PAN, cop. 2006. s. 38-46, 8 rys., bibliogr. 5 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2006/I-079

40. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Komora TEM jako wzorzec PEM. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2006. Materiały konferencyjne, Poznań, 7-9 czerwca 2006. Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn. : PTETiS, [2006]. s. 185-188, 11 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2006/I-044

41. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Mutual interactions in EMF dosimetry. W: International Conference and COST 281 Workshop on Emerging EMF Technologies, Potential Sensitive Groups and Health [Dokument elektroniczny]. COST Action 281, Graz, Austria, April, 20-21 2006 / Eds Leitgeb, N. [i in.]. [B.m. : b.w., 2006. 5] s., 7 rys., bibliogr. 3 poz.
CD-ROM

RZ I28/2006/I-035

42. Trzaska Hubert: Primary and secondary EMF standards. W: Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics. CEEM ‚2006 [Dokument elektroniczny. IEEE [i in.], Dalian, China, Aug. 1-4, 2006 / Ed. by G. Youang. Y. Qianli, L. Chuaniun]. [B.m. : b.w., 2006. 4] s., 11 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.
CD-ROM

RZ I28/2006/I-134

43. Trzaska Hubert: „Homo electricus”. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2006 R. 79, nr 8/9, [4] s.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Bydgoszcz 13-15 września 2006
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma

AK I28/2006/I-075

44. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Proximity effects in EMF measurements and standards. W: XXVIIIth General Assembly of International Union Radio Science (URSI). Proceedings 2005 [Dokument elektroniczny. U.R.S.I.], New Delhi, India, October 23-29, 2005. [B.m. : b.w., 2005. 4] s., 5 rys., bibliogr. 7 poz.
CD-ROM

RZ I28/2005/I-127

45. Trzaska Hubert: Limitations in the SAR Use. Environmentalist. 2005 vol. 25, nr 2-4, s. 181-185, 3 rys., bibliogr. 4 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s10669-005-4281-y

AZ I28/2006/I-009

46. Trzaska Hubert: Electromagnetic environment protection. W: XI Krajowe Symposjum Nauk Radiowych. URSI 2005, Poznań, 7-8 kwietnia 2005. Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn., cop. 2005. s. 1-6, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 19 poz.

RK I28/2005/I-135

47. Trzaska Hubert: Pola elektromagnetyczne a materia ożywiona. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2005 R. 78, nr 8/9, s. 311-314, 2 rys., bibliogr. 14 poz.
Referat z konferencji Krajowe Sympozjum Telekomunikacji. KST ‚2005. Bydgoszcz, 7-9 września 2005

AK I28/2005/I-134

48. Zmyślony Marek, Kubacki Roman*, Aniołczyk Halina*, Kieliszek Jarosław*, Trzaska Hubert, Bieńkowski Paweł, Krawczyk Andrzej*, Szmigielski Stanisław*: Prace komisji do spraw problemów bioelektromagnetycznych Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w zakresie weryfikacji krajowych przepisów o najwyższych dopuszczalnych natężeniach w polach elektromagnetycznych. Medycyna Pracy. 2005 R. 56, nr 6, s. 501-513, 6 rys., 9 tab., bibliogr. 19 poz.

AK I28/2006/I-017

49. Trzaska Hubert: SAR? W: Biological effects of EMFs. Proceedings, Kos, Greece, 4-8 October 2004. Vol. 1 / [Ed. P. Kostarakis]. [Ioannina : Panepistimio Ioanninon, 2004]. s. 442-446, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.

RZ I28/2004/I-136

50. Antończak Arkadiusz, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Mikrolasery z szybką kontrolą częstotliwości. W: Optoelektronika 2003. Oferta nauki dla przemysłu. II Konferencja. Komunikaty, Poznań, 11-12 czerwca 2003. Warszawa : Bel Studio, [2003]. s. 21-24, 3 rys., bibliogr. 5 poz.

KK I28/2003/I-058

51. Antończak Arkadiusz, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert, Prałat Andrzej: Patent. Polska, nr 186200. Sposób pomiaru pola elektromagnetycznego. IntCl7 G01R 29/08. Zgłosz. nr 326278 z 12.05.1998. Opubl. 28.11.2003 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Arkadiusz Antończak, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska, Andrzej Prałat. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000186200_B1_PDF

WK I28/1998/Z-004

52. Antończak Arkadiusz, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert, Prałat Andrzej: Patent. Polska, nr 186201. Fotoniczny miernik pola elektromagnetycznego. IntCl7 G01R 29/08. Zgłosz. nr 326279 z 12.05.1998. Opubl. 28.11.2003 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Arkadiusz Antończak, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska, Andrzej Prałat. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000186201_B1_PDF

WK I28/1998/Z-003

53. Trzaska Hubert: Radiation from a portable terminal. W: Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics. CEEM ‚2003. Proceedings, Hangzhou, China, Nov. 4-7, 2003 / Ed. by Gao Yougang, Yang Qianli. Beijing : Publ. House of Beijing University of Post and Telecommunications, [2003]. s. 111-114, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 4 poz.

RZ I28/2004/I-137

54. Trzaska Hubert: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce. Nowe przepisy i perspektywy ich harmonizacji z wymogami Unii Europejskiej. Medycyna Pracy. 2003 R. 54, nr 2, s. 197-201, 1 rys., 3 tab., bibliogr. 4 poz.

AK I28/2004/I-135

55. Trzaska Hubert: Chronić się przed polami elektromagnetycznymi czy nie? W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2003, Bydgoszcz, 10-12 września 2003. [T.] C. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [2003]. s. 305-308

RK I28/2004/I-134

56. Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Photonic electromagnetic field sensor developments. Optica Applicata. 2002 vol. 32, nr 1/2, s. 7-15, 6 rys., bibliogr. 19 poz.

AK I28/2002/I-055

57. Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: FM EMF sensors. W: 3rd International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Beijing, China, May 21-24, 2002 / Ed. by Zhang Linchang, Wen Yinghong. [Piscataway, NJ] : IEEE; [B.m.] : Peoples Posts & Telecommunications Publ. House, [2002]. s. 222-225, 3 rys., bibliogr. 17 poz.

RZ I28/2002/I-037

58. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Uwagi o normach ochronnych. W: Bioelektromagnetyzm. Pod red. Andrzeja Krawczyka. Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2002. s. 5-13, 2 rys., 4 tab., bibliogr. 7 poz.

ZK I28/2003/I-021

59. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Operator’s body role in mobile radiotelephony. W: Radioelektronika 2002. 12th International scientific conference. Conference proceedings, Bratislava, May 14-16, 2002. Bratislava : Department of Radio and Electronics. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology, [2002]. s. 226-229, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2002/I-163

60. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Kardach Krzysztof: Patent. Polska, nr 183069. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl7 G01R 29/08. Zgłosz. nr 322668 z 15.101997. Opubl. 31.05.2002 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska, Krzysztof Kardach. 4 s. : 2 rys.

WK I28/2002/Z-001

61. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Co promieniuje z komórki? W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2002, Bydgoszcz, 11-13 września 2002. [T.] C. [Warszawa : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2002]. s. 418-421, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2002/I-110

62. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EM-field standards and their comparison (in memoriam of prof. Motohisa Kanda). W: XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science. URSI [Dokument elektroniczny], Maastricht, the Netherlands, 17 Aug – 24 Aug, 2002. [B.m.] : Wiley, cop. 2002. [4] s., 7 rys., bibliogr. 8 poz.
CD-ROM

RZ I28/2002/I-114

63. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: TEM cell as the EMF standard and exposure system. W: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET ‚2002, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 18-23, 2002. Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2002. s. 310-312, 8 rys., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2002/I-010

64. Trzaska Hubert: Wspomaganie naturalnego środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2002, Bydgoszcz, 11-13 września 2002. [T.] C. [Warszawa : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2002]. s. 391-394, 4 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2002/I-109

65. Trzaska Hubert: Keep out of the western protection standards. W: 3rd International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Beijing, China, May 21-24, 2002 / Ed. by Zhang Linchang, Wen Yinghong. [Piscataway, NJ] : IEEE; [B.m.] : Peoples Posts & Telecommunications Publ. House, [2002]. s. 35-38, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz.

RZ I28/2002/I-036

66. Trzaska Hubert: Pomiar gęstości mocy w polu bliskim. W: X Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI 2002, Poznań, 14-15 marca 2002. [Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji PPozn.], cop. 2002. s. 364-367, 9 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/2002/I-025

67. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 181607. Modulator elektrooptyczny. Int Cl7: G02F 1/35. Zgłosz. nr P 317909 z 09.01.1997. Opubl. 31.08.2001 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/2001/Z-001

68. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EMF probes calibration in a waveguide. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2001 vol. 50, nr 5, s. 1244-1247, 9 rys., bibliogr. 5 poz.

AZ I28/2002/I-004

69. Trzaska Hubert: Ochrona środowiska elektromagnetycznego. W: I Sympozjum Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska, Wrocław, 4-5 kwietnia 2001 / pod red. nauk. Henryka Góreckiego [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2001. s. 201-205, bibliogr. 13 poz.
(Prace Naukowe Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska)

RK I28/2002/I-003

70. Trzaska Hubert: „Góra urodziła mysz”. O nowelizacji uregulowań prawnych w dziedzinie ochrony pracy przed niepożądaną ekspozycją na pola elektromagnetyczne. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2001 R. 74, nr 8/9, s. 523-526, 3 tab., bibliogr. 14 poz.

AK I28/2001/I-155

71. Trzaska Hubert: Metodologia pomiaru pól elektromagnetycznych. W: III Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Warsztaty EMC-Wrocław 2001, Wrocław, 26.06-28.06.2001. [Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc.], cop. 2001. 17 s., 17 rys., 3 tab.

RP I28/2001/I-108

72. Trzaska Hubert: Ocena ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne w świetle znowelizowanych przepisów. W: Zagrożenia elektromagnetyczne – znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej. CIOP, Warszawa-Duszniki, kwiecień 2001. Warszawa : [b.w.], 2001. s. 129-134, 1 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/2001/I-024

73. Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements in the near field. Hubert Trzaska. Atlanta : Noble Publ., 2001. 219 s. : 63 rys., 11 tab.
Bibliogr. przy rozdz.

PZ I28/2001/I-010

74. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000. [Łódź] : Instytut Włókiennictwa, [2000]. s. 35-42, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.
Nazwa wydawcy z cop.

RK I28/2001/I-032

75. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Pomiar pola magnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2000, Bydgoszcz, 6-8 września 2000. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2000. s. 345-351, 10 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/2000/I-099

76. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: EM environment in inhabited areas. W: Radioelektronika 2000. 10th International scientific conference. Conference proceedings, Bratislava, September 12-13, 2000. Bratislava : Department of Radio and Electronics. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology, 2000. s., P-124-P-128, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2000/I-100

77. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Widmowe pomiary PEM. W: Pole elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Szczyrk, 31.05.-02.06.2000. [B.m. : b.w., 2000] (Biel. Biała: Timex). s. 15-23, 9 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/2000/I-040

78. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wzorce pól elektromagnetycznych a rzeczywistość metrologiczna na „50Hz”. W: Pole elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Szczyrk, 31.05.-02.06.2000. [B.m. : b.w., 2000] (Biel. Biała: Timex). s. 31-38, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/2000/I-041

79. Kanda Motohisa, Camel David*, Vreede Jan*, Achkar John*, Alexander Mark*, Borsero Michele*, Yajima Hu*, Chung Noe*, Trzaska Hubert: International comparison GT/RF 86-1 electric field strengths: 27 MHz to 10 GHz. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2000 vol. 42, nr 2, s. 190-205, 9 rys., 7 tab.

AZ I28/2000/I-084

80. Kłosok Wojciech*, Trzaska Hubert: EM radiation hazard in residential areas. W: Electromagnetic compatibility 2000. Fifteenth International Wrocław Symposium and Exhibition, [Wrocław, June 27-30, 2000]. Pt. 2 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. [Wrocław] : National Institute of Telecommunications, 2000. s. 646-649, bibliogr. 7 poz.

RK I28/2000/I-060

81. Nichoga Vitalij, Trokhym George*, Trzaska Hubert: Nacionalni gigienicni limiti niskocastotnovo viprominjuvannja ta aparatura diagnistiki biologicnoj bezpeki elektromagnitnovo seredovisca. Radioelektronika ta Telekomunikacji. 2000 nr 387, s. 450-459, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 30 poz.

AZ I28/2000/I-059

82. Nichoga Vitalij*, Trokhym George*, Trzaska Hubert: On a problem of creating model of safety sanitary-hygienic level of low-frequency radiation. W: Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training. TCSET ‚2000. [Radio Engineering Faculty of the State University „Lvivska Politechnika”], Lviv-Slavsko, Ukraine, February 14-19, 2000. [B.m. : b.w., 2000]. s. 165-166, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.

RZ I28/2000/I-019

83. Omar Ahmed, Trzaska Hubert: How far is far enough? Applied Microwave and Wireless. 2000 vol. 12, nr 3, s. 76-80, 3 rys., bibliogr. 4 poz.

AZ I28/2000/I-022

84. Szul Roman*, Trzaska Hubert: Słabe oddziaływania elektromagnetyczne. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2000, Bydgoszcz, 6-8 września 2000. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2000. s. 321-327, bibliogr. 24 poz.

RK I28/2000/I-123

85. Trzaska Hubert: Nowe metody pomiaru pól elektromagnetycznych. W: Pola elektromagnetyczne źródła – oddziaływanie – ochrona. Pod red. Haliny Aniołczyk. Łódź : Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy, 2000. s. 105-128, 21 rys., 1 tab., bibliogr. 20 poz.

ZK I28/2001/I-013

86. Trzaska Hubert: Miernictwo pól radiowych i mikrofalowych. W: Oddziaływanie biologiczne, ryzyko zdrowotne i ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Szkoła Jesienna PTBR. Materiały konferencyjne, Zakopane, 23-27.10.2000. [Warszawa : Wojs. Inst. Higieny Epidemiol.], 2000. s. 251-261, 1 rys., 2 tab.
(Roczniki Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, ISSN 0208-6328; t. 35 supl. 2)

RK I28/2001/I-011

87. Trzaska Hubert: Calibration of directional antennas and limitations in their use. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2000 vol. 49, nr 5, s. 1-5, 6 rys., bibliogr. 11 poz.

AZ I28/2000/I-146

88. Trzaska Hubert: Granice ochrony środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ‚2000, Bydgoszcz, 6-8 września 2000. [T.] D. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 2000. s. 315-320

RK I28/2000/I-122

89. Trzaska Hubert: Couterpoise in mobile radiotelephony. W: The Second Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics. CEEM ‚2000. Proceedings, Shanghai, China, May 3-7, 2000. Beijing : House of Beijing University of Posts and Telecommunications, 2000. s. 72-75, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz.

RZ I28/2000/I-061

90. Trzaska Hubert: Cudze chwalicie. W: Pole elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Szczyrk, 31.05.-02.06.2000. [B.m. : b.w., 2000] (Biel. Biała: Timex). s. 65-70, 1 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2000/I-058

91. Trzaska Hubert: Electromagnetic fields in dwellings and ARS. W: Global Communications Americas 2000. London : Hanson Cooke Limited, 2000. s. 102-106, 9 rys., bibliogr. 18 poz.

ZZ I28/2000/I-021

92. Trzaska Hubert: Western protection standards. W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering, Kraków-Zakopane, April 5-7, 2000. Vol. 5 / Eds Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń. [Kraków] : Polish Acoustical Society, 2000. s. 203-206, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 1 poz.

RK I28/2000/I-018

93. Antończak Arkadiusz, Duda Paweł*, Nowicki Romuald, Trzaska Hubert, Abramski Krzysztof: Intracavity laser sensing detected by heterodyne interferometry. W: Interferometry ’99. Techniques and technologies, Pułtusk, Poland, 20-23 September 1999 / Eds Małgorzata Kujawińska, Mitsuo Takeda. Bellingham, Wash. : SPIE – The International Society for Optical Engineering, 1999. s. 415-418, 4 rys., bibliogr. 3 poz.
(SPIE Proceedings Series, ISSN 0277-786X; vol. 3744)

RZ I28/2000/I-048

94. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 177305. Układ do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 310255 z 31.08.1995. Opubl. 29.10.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-013

95. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Heterodynowy pomiar pól elektromagnetycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999. [T.] A. Referaty sekcji. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1999]. s. 119-123, 6 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1999/I-145

96. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego małych i średnich częstotliwości. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, [Wrocław, 15-17 września 1999]. T. 1. Wrocław : [b.w.], 1999. s. 433-440, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1999/I-133

97. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. W: Metrologia na usługach przemysłu. Konferencja grantowa, Białystok, 9-10 września 1999. Białystok : Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 1999. s. 7-14, 5 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1999/I-101

98. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Krajowa Konferencja Radiodyfuzji i Radiokomunikacji. KKRR ’99, Poznań, 18-20 maja 1999. [Poznań : Ośrodek Szkolenia Technicznego Holkom], cop. 1999. s. 250-253, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1999/I-054

99. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements for labour safety and environment protection purposes. W: Radioelektronika 99. 9th International czech-slovak scientific conference, [Brno, Czech Republic, April 27-28, 1999]. Brno : Inst. Radio Electron. Brno Univ. Technol., 1999. s. 257-260, 5 rys., bibliogr. 2 poz.
Nazwa wydawcy z cop.

RZ I28/1999/I-030

100. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175703. Sposób pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 308592 z 12.05.1995. Opubl. 29.01.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-004

101. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175667. Mierniki do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 308593 z 12.05.1995. Opubl. 29.01.1999 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.

WK I28/1999/Z-003

102. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wytwarzanie wzorcowego pola elektromagnetycznego powyżej 1 GHz. W: Metrologia na usługach przemysłu. Konferencja grantowa, Białystok, 9-10 września 1999. Białystok : Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 1999. s. 27-32, 4 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1999/I-102

103. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Naturalne środowisko elektromagnetyczne i jego zaburzenia. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, [Wrocław, 15-17 września 1999]. Wrocław : [b.w.], 1999. s. 267-274, 9 rys., bibliogr. 10 poz.

RK I28/1999/I-131

104. Trzaska Hubert: Education as a basic requirement of the labour protection. W: Electricity and magnetism in biology and medicine. Ed. by Ferdinando Bersani. New York [i in.] : Kluwer Academic Publ., 1999. s. 797-800, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.

ZZ I28/2000/I-020

105. Trzaska Hubert: Fakty i mity w ochronie środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999. [T.] A. Referaty sekcji. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1999]. s. 91-95, bibliogr. 5 poz.

RK I28/1999/I-144

106. Trzaska Hubert: Środowisko elektromagnetyczne w zabudowie zwartej. W: Krajowa Konferencja Radiodyfuzji i Radiokomunikacji. KKRR ’99, Poznań, 18-20 maja 1999. [Poznań : Ośrodek Szkolenia Technicznego Holkom], cop. 1999. s. 177-180, 7 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1999/I-053

107. Abramski Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 173379. Układ do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 304818 z 25.08.1994. Opubl. 27.02.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Abramski, Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1998/Z-001

108. Bieńkowski Paweł, Abramski Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 174879. Modulator elektrooptyczny. IntCl6: G02F 1/35. Zgłosz. nr 306105 z 01.12.1994. Opubl. 30.06.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Krzysztof Abramski, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1999/Z-001

109. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. W: Nowe wyzwania i wizje metrologii. Krajowy Kongres Metrologii. Materiały, Gdańsk, 15-18.09.1998. T. 2. Referaty S1, S2. [Gdańsk] : Komitet Organizacji KKM ’98, 1998. s. 269-276, 11 rys., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1998/I-154

110. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Pomiary impulsowych pól elektromagnetycznych. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’98, Bydgoszcz, 9-11 września 1998. [T.] A. Referaty plenarne. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1998]. s. 215-218, 4 rys.

RK I28/1998/I-140

111. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Laboratorium wzorców pola elektromagnetycznego ITA Politechniki Wrocławskiej. W: Nowe wyzwania i wizje metrologii. Krajowy Kongres Metrologii. Materiały, Gdańsk, 15-18.09.1998. T. 3. Referaty S3, S4. [Gdańsk] : Komitet Organizacyjny KKM ’98, [1998]. s. 279-287, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ.

RK I28/1998/I-068

112. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: 50 Hz ? W: Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały sympozjalne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polski Komitet Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi SEP, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo 2 Bielsko-Biała, Szczyrk, 4-6 listopada 1998. [B.m. : b.w., 1998] (Biel. Biała: Timex). s. 213-219, 7 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1998/I-173

113. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim. Hubert Trzaska. Warszawa : PWN, 1998. 133 s. : 63 rys., 11 tab.
Bibliogr. przy rozdz.

PK I28/1998/I-185

114. Trzaska Hubert: Carrier wave frequency multiplication of AM singnals. IEEE Transactions on Broadcasting. 1998 vol. 44, nr 3, s. 294-299, 4 rys., bibliogr. 8 poz.

AZ I28/1998/I-186

115. Trzaska Hubert: Ochrona środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’98, Bydgoszcz, 9-11 września 1998. [T.] A. Referaty plenarne. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1998]. s. 195-197, 2 tab.

RK I28/1998/I-141

116. Trzaska Hubert: Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowe niejonizującym. Infotel. 1998 nr 3, s. 104-108, 5 rys., 1 tab.

AK I28/1998/I-063

117. Żurawicki Janusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 175367. Wzorcowa antena odbiorcza. IntCl6: G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr 307902 z 27.03.1995. Opubl. 31.12.1998 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Janusz Żurawicki, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.

WK I28/1999/Z-002

118. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 172680. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl16: G01R 29/08. Opubl. 28.11.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s. : 1 rys.

WK I28/1997/Z-003

119. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Frequency limitations in photonic EMF probes. W: Electromagnetic compatibility 1997. 12th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, February 18-20, 1997. Zurich : Communication Technology Laboratory of the Swiss Federal Institute of Technogy, 1997. s. 603-606, 10 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.

RZ I28/1997/I-032

120. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 171200. Selektywny miernik natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 29/08. Zgłosz. nr 299722 z 16.07.1993. Opubl. 28.03.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska. 7 s. : 4 rys.

WK I28/1996/Z-001

121. Diba Serigne, Trzaska Hubert: Isotropic receive pattern of an optical electromagnetic field probe based upon Mach-Zehnder interferometr. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 1997 vol. 39, nr 1, s. 61-63, 4 rys., bibliogr. 12 poz.

AZ I28/1997/I-031

122. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 170778. Sposób wzorcowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. IntCl6: G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr P 300699 z 14.10.1993. Opubl. 31.01.1997 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s.

WK I28/1996/Z-002

123. Trzaska Hubert: Problemy ochrony przed polami elektromagnetycznymi w budownictwie. W: Inżynieria elektromagnetyczna w budownictwie. Konferencja naukowo-techniczna. Referaty, Kraków, 25-26 września 1997. Kraków : SEP, [1997]. s. 9-17, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz.

RK I28/1997/I-112

124. Trzaska Hubert: Czy i jak chronić się przed polami elektromagnetycznymi? W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’97. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 10-12 września 1997. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1997]. s. 133-136, 1 tab., bibliogr. 34 poz.

RK I28/1997/I-107

125. Trzaska Hubert: Directional antennas standarization. W: 1997 International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Proceedings, Beijing, China, [May 21-23] 1997 / Ed. by Zhang Linchang, Zhou Kesheng. Beijing : IEEE, 1997. s. 142-145, 5 rys., bibliogr. 8 poz.

RZ I28/1997/I-042

126. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: The new approach to the photonic EMF measurements. W: Electromagnetic compatibility 1996. Thirteenth International Wrocław Symposium, [Wrocław, June 25-28, 1996 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław] : Institute of Telecommunications, 1996. s. 347-350, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1997/I-057

127. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Szerokopasmowa analiza pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 212-219, 7 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/1996/I-125

128. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metody pomiaru pola elektromagnetycznego czujnikami fotonicznymi. W: VIII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI ’96, Wrocław, 15-16 lutego 1996. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1996. s. 87-90, 9 rys., bibliogr. 7 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9344; nr 26)
W serii gł.: nr 80.

RP I28/1996/I-016

129. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: H-field exposure accuracy. W: Biomedical effects of electromagnetics fields. The 7th COST 244 Workshop on Delineation of Differences in the Mode of Energy Coupling and Mechanisms of Interaction at ELF and RF and Dosimetry and Round Table Comparision of National and EU Standards-State of the Art-Implementation of Measuring Methods. [Commission of the European Communities the Biomedical Effects on Electromagnetic Fields], Zagreb, 5-6 October 1996 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1996]. s. 20-25, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

RK I28/1996/P-014

130. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Laboratorium wzorców PEM. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 220-227, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1996/I-126

131. Omar Ahmed*, Trzaska Hubert: Resonant phenomena in EMC measurements. W: Electromagnetic compatibility 1996. Thirteenth International Wrocław Symposium, [Wrocław, June 25-28, 1996 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław] : Institute of Telecommunications, 1996. s. 467-470, 10 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1997/I-059

132. Trzaska Hubert: Photonic electromagnetic field probes. W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility. EMC ’96. [University of Rome „La Sapienza”, AEI Associazione Eletrotecnica ed Elettronica Italiana], Roma, Italy, September 17-20, 1996. [B.m. : b.w.], 1996 Milan: ELLEPI. s. 221-226, 13 rys., bibliogr. 24 poz.

RZ I28/1996/I-162

133. Trzaska Hubert: Power density near physical radiators. W: Biomedical effects of electromagnetics fields. The 7th COST 244 Workshop on Delineation of Differences in the Mode of Energy Coupling and Mechanisms of Interaction at ELF and RF and Dosimetry and Round Table Comparision of National and EU Standards-State of the Art-Implementation of Measuring Methods. [Commission of the European Communities the Biomedical Effects on Electromagnetic Fields], Zagreb, 5-6 October 1996 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1996]. s. 44-48, 5 rys., bibliogr. 3 poz.

RK I28/1996/P-013

134. Trzaska Hubert: „Wzmacnianie” pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’96. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 11-13 września 1996. [T.] B. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., 1996. s. 204-211, 12 rys., 2 tab., bibliogr. 13 poz.

RK I28/1996/I-124

135. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych do celów ochrony pracy i ochrony środowiska. Hubert Trzaska. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 1996. 134 s. : 60 rys., 10 tab.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie; nr 42)
W serii gł.: nr 81.
Bibliogr. przy rozdz.

MP I28/1996/I-073

136. Trzaska Hubert: Mobile communication and protection against EM radiation. W: 11th International Microwave Conference. MIKON-96. Workshops. [Telecommunications Research Institute], Warsaw, Poland, May 27-30, 1996. [B.m. : b.w., 1996]. s. 115-122, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1996/I-067

137. Trzaska Hubert: Komunikacja ruchoma a ochrona przed promieniowaniem. W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Ruchomej. KKRR ’96, Poznań, 3-5 czerwca 1996. Poznań : [Polsoft], 1996. s. 237-240, 3 rys., 4 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1996/I-060

138. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Metrologia pola elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’95. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 6-8 września 1995. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1995]. s. 169-178, 15 rys., bibliogr. 11 poz.

RK I28/1995/I-073

139. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Accuracy of a guided-wave exposure system. W: Biomedical effects of electromagnetic fields. Proceedings of the COST 244 meeting on Methods for exposure assessment related to standards and Design and quality control of laboratory experiments, Athens, 25-28, March 1995 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1995]. s. 29-34, 4 rys., bibliogr. 6 poz.
Opis. wg okł.

RZ I28/1996/I-002

140. Trzaska Hubert: Power density as the standarizd quantity. W: Biomedical effects of electromagnetic fields. Proceedings of the COST 244 meeting on Methods for exposure assessment related to standards and Design and quality control of laboratory experiments, Athens, 25-28, March 1995 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1995]. s. 111-118, 6 rys., bibliogr. 9 poz.
Opis. wg okł.

RZ I28/1996/I-001

141. Trzaska Hubert: Ochrona środowiska elektromagnetycznego. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’95. Referaty sekcji, Bydgoszcz, 6-8 września 1995. [T.] A. [Warszawa] : Instytut Telekomunikacji PWarsz., [1995]. s. 143-148, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 22 poz.

RK I28/1995/I-072

142. Trzaska Hubert: Hypersensitivity? W: Electromagnetic hypersensitivity. Proceedings of the COST 244 Meeting. COST 244. Biomedical effects of electromagnetic fields. [Technical University Graz, European Cooperation in the Field of Science and Technical Research (COST)], Graz, 26-27 September 1994 / Ed. Dina Simunic. [B.m. : b.w., 1994]. s. 106-117, 1 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1995/I-074

143. Trzaska Hubert: Pomiar pola elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej. W: Pola elektromagnetyczne a energetyka i środowisko. II Konferencja naukowo-techniczna. Referaty konferencyjne. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [i in.], Bielsko-Biała, 24-25 listopada 1994. [B.m. : b.w., 1994] Biel. Biała: Poligraf. s. 63-80, 6 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz.

RK I28/1994/I-090

144. Trzaska Hubert: ARS and EM-radiation hazard. W: 1994 International Symposium on Electromagnetic Compatibility. EMC ’94, Sendai, Japan, May 16-20, 1994. Tokyo : IEICE ; IEEJ, 1994. s. 191-194, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 13 poz.

RZ I28/1994/I-028

145. Trzaska Hubert: Near field PD measurements. W: Electricity and magnetism in biology and medicine. Review and research papers presented at the First World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Orlando, Florida, [14-19 June] 1992 / Ed. Martin Blank. San Francisco : San Francisco Press Inc., [1993]. s. 581-583, 3 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1994/I-044

146. Trzaska Hubert: Podstawy metrologii pól elektromagnetycznych. W: Wpływ fal elektromagnetycznych na organizmy żywe. XIV Szkoła Jesienna. Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Zakopane, 18-22 października 1993. [B.m. : b.w., 1993]. s. 177-188, bibliogr. 13 poz.

RK I28/1994/I-026

147. Trzaska Hubert: Pomiar gęstości mocy w polu bliskim. W: VII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych. URSI, Gdańsk, 18-19 lutego 1993. Komunikaty. Gdańsk : PGdań., 1993. s. 21-24, 2 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/1994/I-023

148. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Selected problems of EMF standards. W: Electromagnetic compatibility 1992. Eleventh International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility. The Association of Polish Electrical Engineers, The Wrocław Technical University, The Institute of Telecommunications, Wrocław, September 2-4, 1992. Pt. 1 / Eds J. M. Janiszewski, W. Moroń, W. Sęga. Wrocław : [b.w.], 1992. s. 267-269, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 15 poz.

RK I28/1994/I-019

149. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements for general public safety purposews. W: 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Tagungsband, Ilmenau, 21.-24.10.1991. Ilmenau : Technische Hochschule Ilmenau, 1991. s. 455-460, 7 rys., bibliogr. 8 poz.
ISSN 0374-3365

RZ I28/2001/I-037

150. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Electromagnetic radiation indicators. W: Electromagnetic Compatibility 1990. Tenth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 26-29, 1990. Pt. 1. Wrocław : PWr, 1990. s. 328-332, 9 rys., bibliogr. 11 poz., rez.

RZ I28/1994/I-020

151. Trzaska Hubert: Czystość widmowa wzorców PEM. W: VI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Warszawa, 17 marca, 1990. Materiały. Warszawa : CBK PAN, 1990. s., A-21 – A-24, bibliogr. 2 poz.

RK I28/1993/I-020

152. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych o dowolnej polaryzacji. Przegląd Telekomunikacyjny. 1990 R. 63, nr 1/2, s. 15-19, 3 rys., bibliogr. 9 poz., sum.

AK I28/1988/P-047

153. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Survey of works of the IARU region 1 EMC working group. W: 1989 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Nagoya, September 8-10.1989. Vol. 2. New York : IEEE, 1989. s. 554-559, 7 rys., bibliogr. 15 poz.

RZ I28/1989/I-026

154. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: New frequency allocations for ism equipment a danger to the vhf radio communication. W: 1989 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Nagoya, September 8-10.1989. Vol. 2. New York : IEEE, 1989. s. 549-553, 1 rys., bibliogr. 23 poz.

RZ I28/1989/I-025

155. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: General public protection against electromagnetic radiation. W: 1989 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Nagoya, September 8-10.1989. Vol. 2. New York : IEEE, 1989. s. 742-746, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1989/I-027

156. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: EMF measurements below 100 kHz. W: Electromagnetic Compatibility 1988. Ninth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 28-30, 1988. P. 2. Wrocław : PWr, 1988. s. 497-502, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., rez.

RK I28/1988/I-012

157. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych antenami kierunkowymi. Rozprawy Elektrotechniczne. 1988 t. 34, z. 3, s. 983-996, 7 rys., bibliogr. 11 poz., sum., res., Zsfg, rez.

AK I28/1985/P-009

158. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Electromagnetic environment within apartment houses. W: Electromagnetic Compatibility 1987. 7th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 3-5,1987 / Ed. T.Dvorak. Zurich, 1987. s. 47-52, 4 rys., bibliogr. 12 poz.

RZ I28/1987/I-043

159. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska, nr 140582. Źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego. Int. Cl.4 G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr P 255688 z 07.10.1985. Opubl. 30.09.1987 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 3 s. : 3 rys.

WK I28/1988/Z-006

160. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska., nr 137257. Sposób i urządzenie do wytwarzania składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. INT. CL.4 GO1R 29/08, GO1R 35/00. Zgłosz. nr p 249523 z 06.09.1984. Opubl. 30.05.1987 / Politechnika Wrocławska., Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 4 s. : 2 rys.
Toż: Patent. Polska, nr 137259. Opubl. 28. 02. 1989.

WK I28/1987/Z-009

161. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Selective interference in FM and TV receivers. W: Electromagnetic Compatibility 1986. Eighth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, 1986. P. 2. Wrocław : PWr, 1986. s. 605-615, 12 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 17)
W serii gł.: nr 55.

RP I28/1987/I-048

162. Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 132521. Zespół anteny odbiorczej. INT. CL.3 HO1O 21/24, HO1O 23/00. INT. CL.4 HO1O 21/24, HO1O 23/00. Zgłosz. nr p 235554 z 22.03.1982. Opubl. 29.08.1986 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1987/Z-006

163. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Selective interference in home entertaiment electronic devices. W: Electromagnetic combatibility 1985. 6th Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 5-7, 1985 / Ed. T. Dvorak. Zurich :, 1985. s. 599-604, 5 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1985/I-028

164. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Wzór użytkowy. Polska, nr 43292. Obudowa miernika natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.4 G01R 1/04, G01R 29/08. Zgłosz. nr W 78296 z 10.12.1984. Opubl. 22.10.1985 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński. 5 s. : 1 rys.

UK I28/1988/Z-005

165. Trzaska Hubert: Dipole antenna for ELF EMF measurements. W: Proceedings of the Fifth Course of the International School of Radiation Damage and Protection of the Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, Erice, Sicily, Italy, November 1983. New York : Plenum Publ. Corp., 1985. s. 211-219, 5 rys., bibliogr. 4 poz.
(Ettore Majorana International Science Series. Life Sciences; vol. 19)

RZ I28/1987/I-044

166. Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 130155. Urządzenie do pomiaru części rzeczywistej wektora Poyntinga. Int. Cl.3 GO1R 29/08. Zgłosz. nr P 237276 z 02.07.1982. Opubl. 30.03.1985 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska. 5 s. : 3 rys.

WK I28/1985/Z-007

167. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 127300. Urządzenie do pomiaru modulu wektora Poyntinga. Int. Cl.3 GO1R 29/08. Zgłosz. nr P 230451 z 30.03.1981. Opubl. 15.09.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 4 s. : 2 rys.

WK I28/1981/Z-005

168. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Immunity improvement of home entertainment electronic devices. W: Electromagnetic comptibility 1984. Seventh International Wrocław Symposium on Electromagnetic Comptibility, Wrocław, 1984. P. 2. Wrocław : PWr, 1984. s. 1015-1024, 10 rys., bibliogr. 8 poz., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 16)
W serii gł.: nr 51.

RP I28/1985/I-009

169. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, 128397. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.3 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 233568 z 22.10.1981. Opubl. 05.12.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Andrzej Góral, Eugeniusz Grudziński, Krzysztof Rozwalka, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1981/Z-004

170. Trzaska Hubert, Kowalski Marian*: Patent. Polska, nr 124642. Sposób formowania sygnałów z modulacją F1 i F6 oraz układ do formowania sygnałów z modulacją F1 i F6. Int. Cl.3 HO4L 27/02, HO3K 5/00, HO3B 19/00. Zgłosz. nr P 221550 z 22.01.1980. Opubl. 30.04.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Marian Kowalski. 4 s. : 2 rys.

WK I28/1985/Z-002

171. Trzaska Hubert: Electromagnetic field dosimetry in biomedical investigations. W: Technical advances in biomedical physics. Hague : Martinus Nijhoff Publishers, 1984. s. 175-184, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.
(NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences; vol. 77)

ZZ I28/1984/I-009

172. Trzaska Hubert, Więckowski Tadeusz: Patent tymczasowy. Polska, nr 127381. Miernik natężenia i parametrów polaryzacyjnych pola elektromagnetycznego. Int. Cl.3 GO1R 29/08. Zgłosz. nr P 231950 z 29.06.1981. Opubl. 25.10.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Tadeusz Więckowski. 4 s. : 2 rys.

WK I28/1981/Z-002

173. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Electromagnetic radiation hazards and the amateur radio service. W: Electromagnetic compatibility 1983. 5th Symposium and Technical Exbition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 8-10, 1983 / Ed. T. Dvorak. [Zurich :, 1983]. s. 109-112, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.

RZ I28/1984/I-014

174. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: The TEM-cell in EMC investigations. W: Electromagnetic compatibility 1983. 5th Symposium and Technical Exbition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 8-10, 1983 / Ed. T. Dvorak. [Zurich, 1983]. s. 407-410, 7 rys., bibliogr. 9 poz.

RZ I28/1984/I-015

175. Babij Tadeusz, Rostkowski Tadeusz*, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 110784. Indykator natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29/08, Int. Cl.3 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 204937 z 24.02.1978. Opubl. 01.07.1982 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Tadeusz Rostkowski, Hubert Trzaska. 3 s. : 3 rys.

WK I28/1984/Z-001

176. Prałat Andrzej, Trzaska Hubert: Radiowy system ostrzegania. Problemy Radiofonii. 1982 nr 3, s. 19-21, bibliogr. 1 poz.

AK I28/1983/I-051

177. Trzaska Hubert: Metody pomiaru gęstości mocy w polu bliskim. Rozprawy Elektrotechniczne. 1982 t. 28, z. 1/2, s. 269-283, 8 rys., bibliogr. 17 poz., sum., res., Zsfg., rez.

AK I28/1981/P-001

178. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Susceptibility problems of home entertainment electronic devices. W: Electromagnetic Compatibility 1981. 4th Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 10-12.1981. Zurich : Ed. T. Dvorak, 1981. s. 295-299, 7 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1981/I-006

179. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim. W: Pola elektromagnetyczne. Materiały III Konferencji nt. pomiarów i oceny działania pól elektromagnetycznych, Łódź, 4-6 maja 1981. Łódź : Inst. Med. Pr., 1981. s. 168-265, 34 rys., 4 tab., bibliogr. 201 poz., sum., rez.
(Studia i Materiały Monograficzne; nr 4)

RK I28/1984/I-010

180. Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Wzorcowanie pola magnetycznego na częstotliwościach powyzej 30 MHz. Archiwum Elektrotechniki. 1981 t. 30, z. 2, s. 539-548, 5 rys., bibliogr. 12 poz., rez., sum.

AK I28/1984/I-008

181. Trzaska Hubert: Miernictwo i dozymetria pól elektromagnetycznych w badaniach środowiskowych i biologicznych. W: Pola magnetyczne. Materialy III konferencji nt. pomiarów i oceny działania pól elektromagnetycznych, Łódź, 4-6 maja 1981. Łódź : Inst. Med. Pr., 1981. s. 34-48, 4 rys., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
(Studia i Materiały Monograficzne; nr 4)

RK I28/1981/P-030

182. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Dokładność pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu źródeł promieniowania. Biuletyn Informacyjno – Techniczny. Państwowa Inspekcja Radiowa. 1980 R. 9, nr 1, s. 11-22, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

AK I28/1980/P-002

183. Huchla Jerzy, Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Zwielokrotnienie częstotliwości sygnałów o modulowanej amplitudzie. Archiwum Elektrotechniki. 1980 t. 29, z. 1, s. 255-265, 4 rys., bibliogr. 4 poz., rez., sum.

AK I28/1980/P-146

184. Cichoń Henryk*, Trzaska Hubert: Selected susceptibility problems of the general use electronic devices. W: Electromagnetic Compatibility 1979. 3rd Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Rotterdam, May, 1-3.1979 / Ed. T. Dvorak. s. 123-128, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 18 poz.

RZ I28/1978/P-003

185. Grudziński Eugeniusz, Babij Tadeusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 100558. Selektywna sonda do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 33/02. Zgłosz. nr P 195401 z 17.01.1977. Opubl. 31.01.1979 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Eugeniusz Grudziński, Tadeusz Babij, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1979/Z-014

186. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 98000. Wzorcowa antena nadawcza. Int. Cl.2 G01R 29/08, H010 9/16. Zgłosz. nr P 185494 z 11.12.1975. Opubl. 31.08.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 4 rys.
Toż: Patent. Polska. nr 98000. Opubl. 30.04.1980.

WK I28/1979/Z-012

187. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 98046. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 187644 z 27.02.1976. Opubl. 31.08.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 3 s. : 3 rys.

WK I28/1979/Z-011

188. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Komora TEM – narzędzie badań EMC. W: IV Międzynarodowe Sympozjum EMC, Wrocław, 13-15 września 1978. Wrocław : PWr, 1978. s. 113-122, 3 rys., bibliogr. 15 poz., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 9)
W serii gł.: nr 38.

RP I28/1978/P-095

189. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy pomiar pola magnetycznego wielkiej częstotliwości. W: II Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Gdańsk, 13-14 lutego 1978. s. 231-233, bibliogr. 5 poz.

RK I28/1978/P-004

190. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowość czujników pola elektrycznego. Archiwum Elektrotechniki. 1978 t. 27, z. 2, s. 335-352, 13 rys., bibliogr. 9 poz., rez., sum.

AK I28/1976/P-024

191. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Ochrona środowiska przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego. Biuletyn Informacyjny – Instytut Łączności. 1978 R. 18, nr 5, s. 1-22, 3 tabl., bibliogr. 47 poz.

AK I28/1978/P-010

192. Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz, Grudziński Eugeniusz: Patent tymczasowy. Polska, nr 95775. Antena o charakterystyce dookolnej. MKP H01Q 21/24. Int. Cl.2 H010 21/24. Zgłosz. nr P 169558 z 13.03.1974. Opubl. 29.04.1978 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski, Eugeniusz Grudziński. 2 s. : 2 rys.

WK I28/1984/Z-002

193. Trzaska Hubert: Wzorzec natężenia pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem odcinka linii TEM. Rozprawy Elektrotechniczne. 1978 t. 24, z. 3, s. 745-762, 7 rys., 2 tabl., bibliogr. 18 poz., sum., res., Zsfg, rez.

AK I28/1977/P-019

194. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Wideband magnetic field probes. Journal of Microwave Power. 1977 vol. 12, nr 1, s. 19-20, bibliogr. 5 poz.

AZ I28/1984/I-013

195. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 94088. Antena pomiarowa o sferycznej charakterystyce promieniowania. Int. Cl.2 H010 21/24, G01R 29/08. Zgłosz. nr P 180742 z 27.05.75. Opubl. 15.12.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 2 s. : 2 rys.

WK I28/1978/Z-008

196. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 92870. Czujnik do pomiaru gęstości pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29.08, H010 27/24. Zgłosz. nr P 180743 z 27.05.75. Opubl. 15.12.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Eugeniusz Grudziński, Hubert Trzaska. 4 s. : 4 rys.

WK I28/1978/Z-007

197. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Wideband probes for power density measurements. W: 1977 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Seattle, Washington, 2-4 Aug. 1977. 6 s., 11 rys., bibliogr. 8 poz.

RZ I28/1978/I-004

198. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Analysis of the accuracy of near field magnetic component measurements. W: Electromagnetic compatibility 1977. 2nd Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Montreux, 28-30 June 1977. s. 177-181, 6 rys., bibliogr. 6 poz.

RZ I28/1977/I-024

199. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pomiary promieniowania niejonizującego dla potrzeb ochrony środowiska. W: Systemy pomiarowe dla potrzeb Ochrony środowiska. Materiały konferencyjne, Wrocław, 1977. Wrocław, 1977. s. 140-150, 8 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/1977/I-011

200. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Porównanie czujników do szerokopasmowego pomiaru natężenia pola elektrycznego. Prace Instytutu Łączności. 1977 nr 83, s. 85-97, 2 rys., 2 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum., res., Zsfg

AK I28/1976/P-023

201. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pomiar gęstości mocy w polu bliskim. Archiwum Elektrotechniki. 1977 t. 26, z. 4, s. 797-811, 8 rys., bibliogr. 23 poz., rez., sum.

AP I28/1977/P-077

202. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 83360. Antena o charakterystyce dookólnej. Int. Cl.2 H01Q 21/24. Zgłosz. nr P 154491 z 31.03.1972. Opubl. 31.05.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1975/Z-022

203. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 88101. Sposób oraz urządzenie do cechowania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 35/00. Zgłosz. nr P 175287 z 31.10.1974. Opubl. 15.01.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 2 s. : 3 rys.

WK I28/1976/Z-017

204. Bem Daniel J, Trzaska Hubert: The insouciant sparrows of Constantinov: a case study of electromagnetic ethology. W: Biological effects of electromagnetic waves, Boulder, Colorado, October 20-23, 1975. Vol. 1. . s. 284-288, 3 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1978/I-003

205. Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 94944. Układ formowania sygnałów z modulacją jednowstęgową. Int. Cl.2 HO3C 1/52. Zgłosz. nr P 180965 z 04.06.75. Opubl. 31.12.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Wojciech Stępniewski, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1978/Z-010

206. Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Cyfrowo-fazowe kształtowanie sygnału jednowstęgowego. Prace Instytutu Łączności. 1977 [nr 81], s. 29-41, 9 rys., bibliogr. 8 poz., rez., sum., res., Zsfg

AK I28/1977/P-017

207. Trzaska Hubert, Stępniewski Wojciech, Huchla Jerzy*: Patent tymczasowy. Polska, nr 88037. Sposób powielania częstotliwości przebiegu zmodulowanego amplitudowo. MKP H03B 19/00, H03D 7/16. Zgłosz. nr P 174785 z 11.10.1974. Opubl. 15.01.1977 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Wojciech Stępniewski, Jerzy Huchla. 2 s.

WK I28/1977/Z-032

208. Trzaska Hubert: Magnetic field standard at frequencies above 30 MHz. W: Biological Effects of Electromagnetic Waves. Selected Papers of the USNC/URSI Annual Meeting, Boulder, Colorado, October 20-23 1975. Vol. 2. . s. 68-82, 6 rys., bibliogr. 13 poz.

RZ I28/1977/P-041

209. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Power density measurements in the near fields. Journal of Microwave Power. 1976 vol. 11, nr 2, s. 157-158

AZ I28/1976/I-078

210. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Near field hazards and electromagnetic interference (EMI) measurements. W: Electromagnetic compatibility, Wrocław, 22-24 September 1976. Wrocław, 1976. s. 249-258, 8 rys., bibliogr. 6 poz.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 7)
W serii gł.: nr 27.

RP I28/1976/I-074

211. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Accuracy limitations of the Crafford cell. W: CPEM digest 1976. Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Boulder, Colorado, 28 June – 1 July 1976. New York : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1976. s. 52

RZ I28/1976/I-036

212. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Properties of wideband magnetic field probes. W: IEE 1976. International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Washington, 13-15 July 1976. New York : The Institute of Electrical and Electrinics Engineers, 1976. s. 375-380, 9 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1976/I-035

213. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 87353. Miernik natężenia pola magnetycznego. Int. Cl.2 G01R 33/02. Zgłosz. nr P 174483 z 30.09.1974. Opubl. 30.11.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 2 s. : 1 rys.

WK I28/1976/Z-018

214. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 85705. Antena szerokopasmowa. Int. Cl.2 G01R 29/08, H01Q 9/16. Zgłosz. nr P 162766 z 25.03.1973. Opubl. 30.07.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 2 s. : 2 rys.

WK I28/1975/Z-023

215. Grudziński Eugeniusz, Ianelli Zbigniew*, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 86872. Sonda pomiarowa do wzorcowania mierników natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 33/02. Zgłosz. nr P 169835 z 26.03.1974. Opubl. 30.11.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Eugeniusz Grudziński, Zbigniew Ianelli, Hubert Trzaska, Włodzimierz Wadowski. 2 s. : 1 rys.

WK I28/1976/Z-014

216. Ianelli Zbigniew*, Prałat Andrzej, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 75386. Miernik anomalii geoelektrycznych. Kl. 21g, 30/03. Int. Cl.2 G01V 3/12. Zgłosz. nr P 151146 z 20.10.1971. Opubl. 28.02.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Zbigniew Ianelli, Andrzej Prałat, Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1974/Z-123

217. Jankowski Stefan*, Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 85866. Urządzenie do lokalizacji ciał metalicznych. Int. Cl.2 G01V 3/12. Zgłosz. nr P 164039 z 11.07.1973. Opubl. 15.06.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Stefan Jankowski, Wojciech Stępniewski, Hubert Trzaska. 3 s. : 1 rys.

WK I28/1975/Z-026

218. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz, Wadowski Włodzimierz: Patent tymczasowy. Polska, nr 84128. Sposób wzorcowania mierników natężenia pol elektromagnetycznego. Int. Cl.2 G01R 29/08, G01R 35/00. Zgłosz. nr P 169960 z 30.03.1974. Opubl. 15.07.1976 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Eugeniusz Grudziński, Włodzimierz Wadowski. 2 s.
Toż: Patent. Polska, nr 84128. Opubl. 30.11.1978. 2 s.

WK I28/1976/Z-003

219. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Układy wprowadzania napięcia odniesienia. Przegląd Telekomunikacyjny. 1975 R. 48, nr 1, s. 14-17, 8 rys., bibliogr. 7 poz., rez., sum.

AK I28/1975/I-027

220. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Superwideband electric field probes. W: 17th G-EMC 1975 IEEE Electromagnetic Compatibility Symposium Record, San Antonio, Texas, 7-9 October 1975. New York, 1975. s. 5BIa1-5BIa6, 9 rys., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/1975/I-070

221. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert, Kucia-Korniewicz Henryk*: Dokładność pomiaru natężeń pól elektrycznych i magnetycznych w strefie bliskiej. W: I Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17-18 lutego 1975. s. 12-14

RK I28/1975/I-044

222. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowe własności czujników pola elektrycznego. W: I Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17-18 lutego 1975. s. 15-17, 3 rys.

RK I28/1975/I-015

223. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Problemy szerokopasmowego pomiaru pola magnetycznego powyżej 30 MHz. W: I Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17-18 lutego 1975. s. 18-20

RK I28/1975/I-045

224. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowe mierniki promieniowania niejonizującego w paśmie mikrofalowym. W: Nietelekomunikacyjne zastosowanie mikrofal. (II Krajowe Kolokwium Nietelekomunikacyjnych Zastosowań Techniki Mikrofalowej, [Wrocław], 28-29 wrzesień 1973. Wrocław, 1975. s. 143-154, 14 rys., 2 tabl., bibliogr. 4 poz., sum., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 4)
W serii gł.: nr 22.

RP I28/1975/I-077

225. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Problemy ochrony środowiska przed biologicznym działaniem promieniowania niejonizującego. W: Nietelekomunikacyjne zastosowanie mikrofal. (II Krajowe Kolokwium Nietelekomunikacyjnych Zastosowań Techniki Mikrofalowej, [Wrocław], 28-29 wrzesień 1973. Wrocław, 1975. s. 155-181, 3 tabl., bibliogr. 102 poz., sum., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 4)
W serii gł.: nr 20.

RP I28/1975/I-076

226. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Problems of wideband magnetic field measurements above 30 MHz. W: Proceedings Microwave Power. Symposium 1975, Ontario, Canada, 28-30 May 1975. Edmonton, 1975. s. 140-143

RZ I28/1975/I-065

227. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pomiar gęstości mocy w obszarze Fresnela. W: I Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Warszawa, 17-18 lutego 1975. s. 21-23, 2 rys.

RK I28/1975/I-046

228. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 79884. Miernik natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, zwłaszcza dla obszaru Fresnel’a. Kl. 21e, 33/02. MKP G01r 33/02. Zgłosz. nr P 165954 z 18.10.1973. Opubl. 30.09.1975 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 2 s. : 1 rys.

WK I28/1975/Z-024

229. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, nr 74832. Antena o charakterystyce dookólnej. Kl. 21a4, 66/02. MKP H01q 21/24. Zgłosz. nr P 153188 z 31.01.1972. Opubl. 18.03.1975 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1975/Z-021

230. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1975 R. 21, z. 1, s. 10-12, 3 rys., bibliogr. 7 poz., rez., sum.

AK I28/1975/I-056

231. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy pomiar natężenia promieniowania niejonizującego. Archiwum Elektrotechniki. 1975 t. 24, z. 1, s. 171-183, 13 rys., bibliogr. 13 poz., rez., sum.

AK I28/1975/I-052

232. Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 77645. Miernik grubości warstw cienkich, szybkości i ich nanoszenia i temperatury podłoży. Kl. 42b, 11. MKP G01b 7/06. Zgłosz. nr P 149103 z 28.06.1971. Opubl. 31.10.1975 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Wojciech Stępniewski, Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1975/Z-025

233. Trzaska Hubert: Urządzenie do wykrywania niejednorodności geoelektrycznych. W: Nietelekomunikacyjne zastosowanie mikrofal. (II Krajowe Kolokwium Nietelekomunikacyjnych Zastosowań Techniki Mikrofalowej, [Wrocław], 28-29 wrzesień 1973. Wrocław, 1975. s. 183-187, 3 rys., bibliogr. 7 poz., sum., rez.
(Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 4)
W serii gł.: nr 22.

RP I28/1975/I-078

234. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 69717. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego dla obszaru Fresnela. Kl. 21e, 33/02. MKP G01r 33/02. Zgłosz. nr P 144442 z 16.11.1970. Opubl. 28.02.1974 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1973/Z-007

235. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 69712. Układ do pomiaru małych odkształconych napięć źródeł o dowolnej impedancji. Kl. 21e, 19/00. MKP G01r 19/00. Zgłosz. nr P 146320 z 18.02.1971. Opubl. 28.02.1974 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1973/Z-006

236. Mikołajczak-Trzaska Teresa*, Trzaska Hubert: Środowisko naturalne a promieniowanie niejonizujące. W: Wykorzystanie i ochrona środowiska ziem południowo-zachodnich Polski. Materiały sesji naukowej, Wrocław, 8-9 marca 1974. Wrocław, 1974. s. 172-177, 1 tabl., bibliogr. 18 poz.

RK I28/1975/I-053

237. Trzaska Hubert: Wzorcowanie mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Prace Instytutu Łączności. 1974 R. 21, z. 4, s. 3-23, 18 rys., bibliogr. 10 poz., rez., sum., res., Zsfg

AK I28/1974/I-017

238. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert, Wolszczak Bogusław: Patent. Polska, nr 69106. Szerokopasmowy miernik natężenia składowej elektrycznego pola elektromagnetycznego dla obszaru Fresnela. Kl. 21e, 29/08. MKP G01r 29/08. Zgłosz. nr P 144443 z 16.11.1970. Opubl. 31.12.1973 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Tadeusz Babij, Hubert Trzaska, Bogusław Wolszczak. 4 łamy.

WK I28/1971/Z-003

239. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pomiarowa szerokopasmowa antena dyskowo-stożkowa. Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1973 nr 7, s. 27-44, 22 rys., 1 tabl., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
W zbiorze gł.: nr 16.

AP I28/1972/P-033

240. Trzaska Hubert: Geoelectric discontinuity detector. W: 1973 IEEE G-MTT International Microwave Symposium, Boulder, Colorado, June 4-6, 1973. s. 254, 3 rys.

RZ I28/1975/I-019

241. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Zagadnienie pomiaru dużej aktywnej biologicznie gęstości strumienia mocy mikrofalowej. Medycyna Lotnicza. 1972 z. 39, s. 163-167, 3 rys., bibliogr. 12 poz., sum., rez.

AK I28/1974/I-013

242. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Zagadnienia konstrukcji mierników promieniowania niejonizującego. Medycyna Lotnicza. 1972 z. 39, s. 153-161, 3 rys., bibliogr. 12 poz., sum., rez.

AK I28/1974/I-014

243. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pola elektromagnetyczne aktywne biologicznie w pobliżu urządzeń grzejnych wielkich częstotliwości. Przegląd Elektrotechniczny. 1972 R. 48, z. 2, s. 52-56, bibliogr., sum., rez.

AK I28/1972/I-032

244. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Nowe opracowania szerokopasmowych mierników promieniowania niejonizującego. W: V Konferencja Metrologii i Budowy Aparatury Pomiarowej, Poznań, 7=9 grudnia 1972. T. 2. Elektroniczna aparatura pomiarowa. Poznań, 1972. s. 3-9, 2 rys., 1 tabl., 1 wykr., bibliogr. 10 poz.

RK I28/1974/I-025

245. Trzaska Hubert, Wolszczak Bogusław: Zestaw do badania warstwowej struktury ziemi. Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1972 nr 3, s. 215-221, 4 rys., bibliogr., sum., rez.
W zbiorze gł.: nr 5.

AP I28/1972/I-030

246. Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 65522. Sposób badania złóż z powierzchni ziemi oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Kl. 21g, 30/03. MKP G01r 3/12. Zgłosz. nr P 133803 z 24.05.1969. Opubl. 05.07.1972 / Politechnika Wrocłąwska, Polska ; Hubert Trzaska. 4 łamy : 1 rys.

WK I28/1971/Z-007

247. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Oddziaływanie biologiczne urządzeń radionadawczych na PKP. Przegląd Kolejowy Elektrotechniczny. 1971 R. 18, nr 4, s. 28-33, 11 rys., 5 tabl., 6 wykr., bibliogr. 12 poz.

AK I28/1971/I-014

248. Trzaska Hubert, Babij Tadeusz: Miernik dużych natężeń pól elektromagnetycznych. W: Konferencja. Rozwój Radiofonii i Telewizji w Polsce, Warszawa, 17-18 maja 1971. Cz. 2. Referaty. Warszawa, 1971. s. 49-51, 1 rys., 1 tabl.

RK I28/1971/P-008

249. Trzaska Hubert: Kilka uwag o namiarach pelengacyjnych. Radioamator i Krótkofalowiec. 1971 R. 21, nr 11, s. 284-285, bibliogr. 2 poz.

AK I28/1974/I-047

250. Prałat Andrzej, Trzaska Hubert: Radiowy system zabezpieczający przejazdy kolejowe. Przegląd Telekomunikacyjny. 1970 R. 43, nr 8/9, s. 284-287, 3 rys., 1 wykr., rez., sum.

AK I28/1970/I-004

251. Trzaska Hubert, Stępniewski Wojciech: Patent. Polska, nr 60324. Inferencyjny miernik, zwłaszcza do pomiaru grubości i szybkości naparowywania warstw cienkich. Kl. 42b, 11. MKP G01b 17/02. Zgłosz. nr P 130405 z 04.12.1968. Opubl. 30.06.1970 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Hubert Trzaska, Wojciech Stępniewski. 4 łamy : 1 rys.

WK I25/1970/Z-054

252. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Selektywne mierniki natężenia pola elektromagnetycznego dla obszaru Fresnela. Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1969 nr 1, s. 55-66, 8 rys., 1 tabl., 5 wykr., bibliogr. 6 poz., sum., rez.
W zbiorze gł.: nr 1.

AP I28/1970/I-002

253. Trzaska Hubert: Pomiar grubości warstw cienkich przy użyciu czujnika piezoelektrycznego. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1969 R. 15, z. 6, s. 261-264, 6 rys., bibliogr. 7 poz.

AK I28/1969/I-009

254. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opis patentowy nr 54638. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego dla obszaru Fresnela. Warszawa 1968 / Tadeusz Babij, Hubert Trzaska.

WK W84/1968/Z-001

255. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szkodliwe promieniowanie nadajników. Radioamator i Krótkofalowiec. 1966 nr 9, s. 220, il.

AK W84/1966/I-001

256. Trzaska Hubert: Zstosowanie analizatora widma w amatorskiej komunikacji UKF. Radioamator i Krótkofalowiec. 1964 R. 14, nr 2, s. 30-31, il.

AK W84/1964/I-003

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

257. Sadowski Andrzej, Trzaska Hubert: XVI Sympozjum EMC we Wrocławiu. Świat Radio. 2002 nr 10, s. 28-29

AK I28/2002/G-003

258. Trzaska Hubert, Sadowski Andrzej: XV Międzynarodowe Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej. Świat Radio. 2000 nr 10, s. 40-41

AK I28/2000/G-002

259. Trzaska Hubert: Komórkowy umiar zalecany. NetWorld. 2000 nr 2, s. 71-72

AK I28/2000/G-001

260. Trzaska Hubert: 13th EMC Wrocław. Radio Science Bulletin. 1999 nr 290, s. 31-33

AZ I28/1999/G-001

261. Trzaska Hubert: Sympozjum EWC’98 we Wrocławiu. Świat Radio. 1998 nr 1, s. 12

AK I28/1998/G-001

262. Trzaska Hubert: II Simposio Internazionale EMC 96. Radio Rivista. 1997 nr 2, s. 88-89

AZ I28/1997/G-002

263. Trzaska Hubert: Ich war 5A0A. CQ-DL. 1987 Jg 58, nr 11, s. 725-727, 2 fot., 2 tab.
Opubl. w czasopiśmie w Japonii w jęz. jap. w 1987 r.
Toż: Radio Rivista 1988 nr 1 s. 63-65, 2 fot. 1 tab.
Toż: CQ HAM Radio 1987 nr 12 s. 329-331, 3 fot. 2 tab.
Toż: Radioamatorsky zprawodaj 1988 nr 4/5 nr 4 s. 21-22, 1 fot. nr 5 s. 14-15, 2 tab.

AZ I28/1987/G-003

PRACE NIEPUBLIKOWANE

264. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Zad. 1.1 Działanie 2 (etap 2), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 77, 29 s. : 32 rys., bibliogr. 19 poz.

EN I28/2010/S-077

265. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof, Długosz Tomasz: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń : Zadanie 1.1. Działanie 2 (etap 1), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów – analiza czujników E i przygotowanie wstępnych modeli układu antena detektor czujników szerokopasmowych /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 1, 13 s. : 9 rys.

EN I28/2010/S-001

266. Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Długosz Tomasz, Rozwalka Krzysztof, Słobodzian Piotr, Trzaska Hubert: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 45, 42 s. : 47 rys., 5 tab., bibliogr. 33 poz.

EN I28/2009/S-045

267. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Układy pierwotnych i wtórnych wzorców pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 9, 34 s. : 33 rys., 3 tab., bibliogr. 43 poz.

EN I28/2009/S-009

268. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386166 z 29.09.2008 / 9 s. : 2 rys. maszyn.

TN I28/2008/Z-009

269. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386169 z 29.09.2008 / 6 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-010

270. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 384833 z 01.04.2008 / 7 s. : 1 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-001

271. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych, zwłaszcza biologicznych i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych zwłaszcza biologicznych. Zgłosz. pat. nr P 385094 z 05.05.2008 / 11 s. : 4 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-002

272. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Zgłosz. nr P 382125 z 03.04.2007 / 8 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2007/Z-004

273. Więckowski Tadeusz, Bem Daniel J, Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Gątarz Janusz, Głowacki Marcin, Grudziński Eugeniusz, Grzebyk Waldemar, Janiszewski Jarosław, Janukiewicz Jarosław, Jóskiewicz Zbigniew, Kocyan Piotr, Krzysztofik Wojciech, Kucharski Andrzej, Nawrocki Maciej, Skrzypczyński Jacek, Słobodzian Piotr, Sowa Andrzej E, Staniec Kamil, Trzaska Hubert, Więcek Mieczysław, Wroczyński Ryszard, Zieliński Ryszard, Zygmunt Andrzej, Łysiak Sebastian, Reczek Tomasz: Badanie wrażliwości urządzeń w komorze GTEM i rewerbercyjnej – analiza porównawcza. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2007, Ser. SPR nr 27, 42 s. : 21 rys., 5 tab., bibliogr. 30 poz., maszyn.

EN I28/2007/S-027

274. Długosz Tomasz, Trzaska Hubert: Źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego. Zgłosz. nr P 379366 z 03.04.2006 / 6 s. : 1 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2006/Z-003

275. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 36, 13 s. : 6 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-036

276. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Błędy systematyczne we wzorcach PEM z falą bieżącą. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 52, 21 s. : 16 rys., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-052

277. Trzaska Hubert: Jak widzę unacześnienie rozporządzenia. W: Aktualne potrzeby i możliwości metrologii PEM. Seminarium. PWroc. Instytut Telekomunkacji i Akustyki. Wrocław, kwiecień 2001. [B.m. : b.w.], 2001. s. 9-13, 5 tab. bibliogr. 1 poz.

JN I28/2001/P-006

278. Trzaska Hubert: O nowelizacji uregulowań prawnych. W: Aktualne potrzeby i możliwości metrologii PEM. Seminarium. PWroc. Instytut Telekomunkacji i Akustyki. Wrocław, kwiecień 2001. [B.m. : b.w.], 2001. s. 3-6, 2 tab. bibliogr. 12 poz.

JN I28/2001/P-005

279. Abramski Krzysztof, Antończak Arkadiusz, Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert: Heterodynowy pomiar natężenia pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 61, 131 s. : 93 rys., 4 tab., bibliogr. 50 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-061

280. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Żurawicki Janusz: Indykacja i dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 2, 65 s. : 55 rys., bibliogr. 13 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-002

281. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorce i pomiar pola elektromagnetycznego do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 80, 18 s. : 16 rys., bibliogr. 15 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-080

282. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Analiza wpływu otoczenia na zmiany natężenia PEM i wskazania mierników stosowanych w metrologii pól – optymalizacja. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1998 Ser. SPR nr 6, 26 s. : 29 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., maszyn.

EN I28/1998/S-006

283. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Pomiary natężenia PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 57, 10 s. : 15 rys., 2 tab., bibliogr. 28 poz., maszyn.

EN I28/1997/S-057

284. Trzaska Hubert: Directional antennas standarization. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. PRE. nr 1, 5 s. : 5 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.

XN I28/1997/P-001

285. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Modulatory elektrooptyczne w pomiarach pól elektromagnetycznych (optymalizacja). Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 67, 16 s. : 30 rys., 1 tab., bibliogr. 37 poz., maszyn.

EN I28/1996/S-067

286. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Rozwalka Krzysztof: Pomiary i badania sond pomiarowych współpracujących z miernikiem natężenia pola elektromagnetycznego typu MEH-1 nr 001/80. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 1, 51 s. : 48 rys., maszyn.

EN I28/1996/S-001

287. Trzaska Hubert: Nowe metody pomiaru pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. PRE nr 7, 12 s. : 12 rys., bibliogr. 12 poz., maszyn.

XN I28/1996/P-007

288. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Wzorce pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1995 Ser. SPR nr 58, 14 s. : 15 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1995/S-058

289. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Electromagnetic field measurements. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1995 Ser. PRE nr 10, 17 s. : 10 rys., bibliogr. 15 poz., maszyn.
Referat wygłoszono na 7th MCM and Workshop on Methods for exposure assessment related ta standards and design and quality control of laboratory experiments. Ateny 27-28 March 1995.

XN I28/1995/P-010

290. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Zestaw wzorców pola elektromagnetycznego na zakres częstotliwości poniżej 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. SPR nr 18, 12 s. : 6 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1994/S-018

291. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Polarization poblems in the near field EMF measurements. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. PRE nr 17, 6 s. : 1 rys., bibliogr. 3 poz., maszyn.
Referat wygłoszony na 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau. Ilmenau, 21-24.10.1991.

NN I28/1994/P-017

292. Trzaska Hubert: Ochrona środowiska elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. PRE nr 19, 15 s. : 2 tabl., bibliogr. 15 poz., maszyn.

XN I28/1994/P-019

293. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Elektromagnetic field measurements for general public safety purposes. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. PRE nr 16, 7 s. : 7 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.
Referat wygłoszony na 36. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau. Ilmenau, 21-24.10.1991.

NN I28/1994/P-016

294. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Indykacja pól elektromagnetycznych. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 76, 40 s. : 31 rys., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-076

295. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektromagnetycznego na zakres 300 – 1000 MHz. Analiza porównawcza wzorców PEM. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 10, 26 s. : 7 rys., 6 tab., bibliogr. 26 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-010

296. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pem z odcinkiem linii tem. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. SPR nr 42, 29 s. : 24 rys., 1 tabl., bibliogr. 21 poz., maszyn. powiel.
Patent. polska, nr 140582.

EN I28/1991/S-042

297. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: A new approach to the electromagnetic field measurements for environment protection purposes. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. PRE nr 6, 5 s. : 8 rys., maszyn. powiel.

XN I28/1991/P-006

298. Trzaska Hubert, Langowski Zygmunt: Koncepcja modernizacji pracowni urzadzen radiotechnicznych. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. SPR nr 8, 25 s. : maszyn. powiel.

EN I28/1991/S-008

299. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 51, 19 s. : 8 rys., bibliogr. 17 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-051

300. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego na zakres od 1 do 100 khz /etap ii. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 35, 29 s. : 24 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-035

301. Cichon Henryk*, Trzaska Hubert: Problemy EMC w sprzęcie powszechnego użytku. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1989 Ser. PRE nr 7, 8 s. : 6 rys., bibliogr. 6 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1989/P-007

302. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Zarys dokumentacji modelu miernika pola magnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1989 Ser. SPR nr 22, 24 s. : 10 rys., maszyn. powiel.
Streszcz. w: XIII General Assembly of the International Union of the Radio Science. URSI. Prague, 28 August-5 September 1990. Vol. 1. Abstracts. s. 56

EN I28/1989/S-022

303. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Izmerenija elektromagnitnych polej balonnym izmeritelem. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1989 Ser. PRE nr 9, 3 s. : 1 rys., maszyn. powiel.
Streszcz. w: XlIV Vsesojuznaja Naucnaja Sessija posvjascennaja Duja Radio. Vses. Nauc. – tech. Obsc. Radiot.,Eelektron i Svjazi. Moskva, 18-19 maja 1989. Tezisy dokladov. Cz. 2. Moskva: Radio i Svjaz 1989 s. 40-41 (rezjume)

XN I28/1989/P-009

304. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego na zakres 1-100 KHz : [Etap I] / Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 19, 46 s. : 34 rys., bibliogr. 12 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-019

305. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Kowalik Stanisław, Poręba Jan, Rozwalka Krzysztof, Siwek Zbigniew, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy miernik natężeń pól elektromagnetycznych ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 32, 44 s. : 20 rys., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-032

306. Trzaska Hubert, Grudziński Eugeniusz: Pomiar natężenia pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej i pola magnetostatycznego. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 42, 31 s. : 1 rys., bibliogr. 3 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-042

307. Trzaska Hubert: Pomiary pól elektromagnetycznych do celów ochrony środowiska. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1988 Ser. PRE nr 7, 35 s. : 5 rys., 1 tab., bibliogr. 22 poz., maszyn. powiel.
Streszcz. w: XIII General Assembly of Theinternational Union of Radio Science. URSI. Prague, 28 august-5 september 1990. Vol. 1. Abstracts. s. 51

XN I28/1988/P-007

308. Trzaska Hubert: Ochrona srodowiska przed dzialaniem pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1987 Ser. SPR nr 46, 13 s. : 1 rys., 2 tabl., maszyn. powiel.

EN I28/1987/S-046

309. Trzaska Hubert: Ochrona srodowiska przed dzialaniem pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1987 Ser. PRE nr 46, 35 s. : 1 rys., 2 tabl., bibliogr. 62 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1987/P-046

310. Góral Andrzej, Trzaska Hubert: Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych w zzsd predom- polar. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1985 Ser. SPR nr 16, 12 s. : 3 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1985/S-016

311. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 300 do 1000 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 52, 23 s. : 10 rys., 3 tab., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-052

312. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 30 do 300 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 51, 35 s. : 16 rys., 3 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-051

313. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 50, 18 s. : 5 rys., 4 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-050

314. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorcowe pola elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. SPR nr 32, 36 s. : 3 rys., 8 tabl., maszyn. powiel.

EN I28/1981/S-032

315. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Więckowski Tadeusz: Czujnik pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 231949 z 29.06.1981 / 8 s. : 3 rys. (maszyn.).

TN I28/1981/Z-003

316. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Emf probes calibration in tem cell. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. PRE nr 21, 2 s. : maszyn. powiel.
Streszcz. w: Bioelectromagnetic society 3 rd annual conference. Gaithersburg, md. /usa/. 9-12 august 1981. Gaithersburg: 1981 s. 71 /abstracts/.

NN I28/1981/P-021

317. Góral Andrzej, Trzaska Hubert: Badanie silnych pol elektromagnetycznych na m/s grudziadz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1980 Ser. SPR nr 43, 26 s. : maszyn. powiel.

EN I28/1980/S-043

318. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Metody pomiaru gęstości w polu bliskim. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1978 nr e-119, 29 s. : 6 rys., bibliogr. 16 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1978/P-119

319. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Międzynarodowe sympozjum biologicznych efektów fal elektromagnetycznych. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1978 nr e-048, 10 s. : maszyn. powiel.

XN I28/1978/P-048

320. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Problemmy izmeranija oblucenija em poljami radiocastotnogo diapazona. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1977 nr e-022, 13 s. : 7 rys., maszyn. powiel.

XN I28/1977/P-022

321. Babij Tadeusz, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Sprawozdanie z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przez urządzenia zainstalowane w Hucie Miedzi „Głogów”, w Hucie Miedzi „Legnica” i w Zakładach Mechanicznych „Legmet” w Legnicy. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-121, 12 s. : 1 rys., 1 tabl., bibliogr. 6 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1976/S-121

322. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Pola elektromagnetyczne w stacji obsługi radiotelefonów. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-157, 23 s. : 2 rys., bibliogr. 4 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1976/P-157

323. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Accuracy limitations of the crafford cell. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-090, 18 s. : 3 rys., 4 tabl., 1 wykr., bibliogr. 11 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1976/P-090

324. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Near field power density measurements. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr e-044, 34 s. : 9 rys., bibliogr. 24 poz., maszyn. powiel.

XN I28/1976/P-044

325. Bem Daniel J, Trzaska Hubert: Merry sparrows from Konstantynow. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1976. nr 29, 10 s. : 3 rys., bibliogr. 6 poz.

NN I28/1976/P-029

326. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Wideband properties of the electric field probes.

EN I28/1975/S-002

327. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Comparison of the dipole antenna widebandelectric field probes.

NN I28/1975/P-153

328. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: The problem of measurements of electromagnetic field strenth of nonionzing radiation.

EN I28/1975/S-052

329. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Sprawozdanie z prac związanych z opracowaniem metodyki pomiarów zakłóceń radioelektrycznych samochodów z instalacją ekranową : Etap II. Pomiary parametrów anteny dyskowo-stożkowej i dipolowej z uwzględnieniem wpływu bliskich mas metalowych /

EN I28/1975/S-031

330. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Sprawozdanie z IV-go etapu prac związanych z opracowaniem metodyki pomiarów zakłóceń radioelektrycznych od pojazdów specjalnych.

EN I28/1975/S-033

331. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Sprawozdanie z prac związanych z opracowaniem metodyki pomiarów zakłóceń radioelektrycznych samochodów z instalacją ekranową : Etap III. Analiza metody opisanej w amerykańskiej normie IEEE nr 263 z zastosowaniem anteny dyskowo-stożkowej oraz dotychczas stosowanych metod dla pomiaru natężenia pola zakłóceń w bezpośredniej bliskości pojazdu z zastosowaniem anteny dipolowej /

EN I28/1975/S-032

332. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy wskaźnik natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr W 41104 z 30.01.1967 /

TN I28/1975/Z-029

333. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy wskaźnik natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr W 41103 z 30.01.1967 /

TN I28/1975/Z-028

334. Guy Arthur W*, Stępniewski Wojciech, Trzaska Hubert: Digital-phase forming of single sideband signals. Komunikaty Inst. Telekom. PWr. 1975 nr 7, 26 s. : 9 rys., bibliogr. 10 poz., maszyn. powiel.

NN I28/1975/P-156

335. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Wadowski Włodzimierz: Opis i warunki techniczne uniwersalnego szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego typ MEH-1.

EN I28/1974/S-148

336. Prałat Andrzej, Trzaska Hubert: Dokumentacja odbiorników i nadajnika sygnałów ostrzegawczych.

EN I28/1974/S-126

337. Trzaska Hubert: Badanie własności elektrycznych zestawu antenowego typu UAM-2.

EN I28/1974/S-165

338. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego dla potrzeb PHP.

EN I28/1973/S-009

339. Babij Tadeusz, Kowalczyk A*, Trzaska Hubert: Niepożądane pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia radiokomunikacyjne w KWMO we Wrocławiu.

EN I28/1973/S-024

340. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Problems of measurements in the fresnel region.

NN I28/1973/P-012

341. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Niepożądane pola elektromagnetyczne wytwarzane przez generator plazmowy.

NN I28/1973/P-033

342. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: The problem of measurem of electromagnetic field strenght nonionizing radiation.

NN I28/1973/P-014

343. Trzaska Hubert: Radiofalowe profilowania struktur quasidwuwarstwowych.

NN I28/1973/P-062

344. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Zagadnienie pomiaru pola elektromagnetycznego (PEM) w obszarze Fresnela.

EN I28/1972/S-012

345. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Proiekt rekomendacii na standartizacii : Avtotransport, soderzascij dvigatel’ vnutrennego sgoranija s ekranirovannym elektrochorudovaniem /

NN I28/1971/P-024

346. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Urządzenie do pomiaru małych odkształceń napięć źródeł o dowolnej impedancji.

EN I28/1971/S-005

347. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opracownaie metodyki pomiarów radioelektrycznych samochodów z instalacją ekranową.

EN I28/1971/S-024

348. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Zagadnienia konstrukcji mierników gęstości strumienia energii.

EN I28/1971/S-007

349. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Zagadnienia konstrukcji mierników natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego.

EN I28/1971/S-006

350. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opracowanie metody pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego od pojazdów specjalnych.

EN I28/1970/S-017

351. Trzaska Hubert: Metodyka i aparatura radiofalowych poszukiwań geofizycznych w ośrodkach quasidwuwarstwowych.
Rozprawa doktorska. Promotor: dr inż. Mieczysław Grobelny.

DN I28/1970/P-021

352. Trzaska Hubert: Zastosowanie metod radiofalowych w badaniu górotworu prowadzonym z powierzchni ziemi.
Referat wygłoszony na Konferencji Geofizyki Kopalnianej IMZPW maj 1970.

NN I28/1970/P-002

353. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opracowanie konstrukcji miernika natężenia pola elektrycznego typ MPE-2.

EN I28/1969/S-006

354. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opracowanie konstrukcji miernika natężenia pola elektrycznego typ MPE-3.

EN I28/1969/S-007

355. Babij Tadeusz, Trzaska Hubert: Opracowanie konstrukcji miernika natężenia pola elektrycznego typ MPE-1.

EN I28/1969/S-005

inż. Krzysztof Rozwalka

1. Rozwalka Krzysztof, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert: Patent. Polska, nr 205396. Sposób oraz urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego : Int. Cl. G01R 35/00, G01R 29/08. Zgłosz. nr 373750 z 17.03.2005. Opubl. 30.04.2010 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Krzysztof Rozwalka [i in.]. 8 s. : 4 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument. php?plik=PL_000000000205396_B1_PDF

WK I28/2005/Z-004

2. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Analiza dokładności pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy. W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii. KM. Materiały kongresowe, Wrocław, 6-9.09.2004. T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. [Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wydział Elektroniki PWroc., 2004]. s. 143-146, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2004/I-107

3. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Szerokopasmowe pomiary pola magnetycznego w ochronie pracy i środowiska. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2004 R. 77, nr 2/3, s. 102-108, 9 rys., 3 tab., bibliogr. 12 poz.

AK I28/2004/I-139

4. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Czujniki i przetworniki pomiarowe w metrologii pól aktywnych biologicznie. W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XI Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-20 września 2003. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2003. s. 85-94, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
(Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika, ISSN 0209-2662; z. 25)
W serii gł.: nr 207.

RK I28/2004/I-001

5. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Nichoga Vitalij*, Dub Petro*: Analysis of requirements and peculiarities of design of electromagnetic field sensors when using them for people life and health protection. W: Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS ‚2003, Lviv, Ukraine, September 8-10, 2003. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2003. s. 473-476, 5 rys., bibliogr. 16 poz.

RZ I28/2003/I-157

6. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Szerokopasmowe pomiary pola magnetycznego w ochronie pracy i środowiska – stan dotychczasowy i najnowsze trendy. W: VII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych. Materiały, Warszawa-Jachranka, 15-17 październik 2003. [Warszawa : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. Wydział Elektryczny PWarsz., 2003]. s. 8-15, 12 rys., 4 tab., bibliogr. 12 poz.

RK I28/2003/I-156

7. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie. V Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2002, Łódź, 14-15.11.2002. Łódź : Instytut Włókiennictwa, [2002]. s. 113-119, 7 rys., bibliogr. 6 poz.

RK I28/2003/I-011

8. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Metrologia pola elektromagnetycznego w polu bliskim z zachowaniem informacji widmowej. Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka. 2001 nr 887, s. 9-15, 6 rys., bibliogr. 8 poz.
Referat z XXXIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź-Arturówek 2001
W zbiorze gł.: nr 99.

AK I28/2001/I-106

9. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Źródła błędów w metrologii pól elektromagnetycznych. Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Elektryka. 2001 nr 887, s. 41-49, 9 rys., bibliogr. 9 poz.
Referat z XXXIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. Łódź-Arturówek 2001
W zbiorze gł.: nr 99.

AK I28/2001/I-107

10. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Czynniki ograniczające dokładność wytwarzania i pomiaru pól elektromagnetycznych. W: Metrologia 2000. II Konferencja grantowa, Rzeszów-Jawor, 14 września 2000. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2000. s. 31-36, 4 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.

RK I28/2000/I-080

11. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Naturalne środowisko elektromagnetyczne i jego zaburzenia. W: Bezpieczeństwo elektryczne. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Instytut Energoelektryki PWroc., Oddział Wrocławski SEP, [Wrocław, 15-17 września 1999]. Wrocław : [b.w.], 1999. s. 267-274, 9 rys., bibliogr. 10 poz.

RK I28/1999/I-131

12. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Laboratorium wzorców pola elektromagnetycznego ITA Politechniki Wrocławskiej. W: Nowe wyzwania i wizje metrologii. Krajowy Kongres Metrologii. Materiały, Gdańsk, 15-18.09.1998. T. 3. Referaty S3, S4. [Gdańsk] : Komitet Organizacyjny KKM ’98, [1998]. s. 279-287, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ.

RK I28/1998/I-068

13. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: 50 Hz ? W: Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Materiały sympozjalne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polski Komitet Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi SEP, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo 2 Bielsko-Biała, Szczyrk, 4-6 listopada 1998. [B.m. : b.w., 1998] (Biel. Biała: Timex). s. 213-219, 7 rys., bibliogr. 9 poz.

RK I28/1998/I-173

14. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Electromagnetic radiation indicators. W: Electromagnetic Compatibility 1990. Tenth International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wrocław, June 26-29, 1990. Pt. 1. Wrocław : PWr, 1990. s. 328-332, 9 rys., bibliogr. 11 poz., rez.

RZ I28/1994/I-020

15. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Poręba Jan, Rozwalka Krzysztof, Siwek Zbigniew: Zdalny pomiar natężenia pola elekktromagnetycznego na wysokości. W: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ’89, Bydgoszcz, 6-8 września 1989. Referaty sesji. [Cz.] D. Warszawa : PWarsz., 1989. s. 330-335, 6 rys., bibliogr. 5 poz.

RK I28/1989/P-010

16. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Patent tymczasowy. Polska, 128397. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Int. Cl.3 G01R 29/08. Zgłosz. nr P 233568 z 22.10.1981. Opubl. 05.12.1984 / Politechnika Wrocławska, Polska ; Andrzej Góral, Eugeniusz Grudziński, Krzysztof Rozwalka, Hubert Trzaska. 3 s. : 2 rys.

WK I28/1981/Z-004

PRACE NIEPUBLIKOWANE

17. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Zad. 1.1 Działanie 2 (etap 2), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 77, 29 s. : 32 rys., bibliogr. 19 poz.

EN I28/2010/S-077

18. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej, Rozwalka Krzysztof, Długosz Tomasz: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń : Zadanie 1.1. Działanie 2 (etap 1), Analiza rozwiązań szerokopasmowych i selektywnych czujników PEM składowej E, H i S i studium prototypów – analiza czujników E i przygotowanie wstępnych modeli układu antena detektor czujników szerokopasmowych /. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 1, 13 s. : 9 rys.

EN I28/2010/S-001

19. Bieńkowski Paweł, Borowiec Robert, Długosz Tomasz, Rozwalka Krzysztof, Słobodzian Piotr, Trzaska Hubert: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 45, 42 s. : 47 rys., 5 tab., bibliogr. 33 poz.

EN I28/2009/S-045

20. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Układy pierwotnych i wtórnych wzorców pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 9, 34 s. : 33 rys., 3 tab., bibliogr. 43 poz.

EN I28/2009/S-009

21. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386166 z 29.09.2008 / 9 s. : 2 rys. maszyn.

TN I28/2008/Z-009

22. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego. Zgłosz. pat. nr P 386169 z 29.09.2008 / 6 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-010

23. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego. Zgłosz. pat. nr P 384833 z 01.04.2008 / 7 s. : 1 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2008/Z-001

24. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof: Sprawozdanie z programu porównań międzylaboratoryjnych ILC/PT laboratoriów badawczych w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego (ILC/PT LWiMP 02/B/07). Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 9, 11 s. : 13 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2008/S-009

25. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Urządzenie do sprawdzania mierników natężenia pola elektromagnetycznego. Zgłosz. nr P 382125 z 03.04.2007 / 8 s. : 3 rys. maszyn.
Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska

TN I28/2007/Z-004

26. Bieńkowski Paweł, Rozwalka Krzysztof: Streszczenie „Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w języku niespecjalistycznym. Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. PRE nr 20, 6 s. : 2 rys., 1 tab., bibliogr. 1 poz., maszyn.
Referat z Warsztaty IMP Łódź 2006 Ochrona przed PEM nt. Raporty o oddziaływaniu orzedsięwzięć na środowisko. Sprawozdania z pomiarów i badań. Łódź, 17-19 października 2006.

XN I28/2006/P-020

27. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Przegląd ekologiczny dla lotniska Wrocław – Starachowice : Rok 2006 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 44, 174 s. : 9 rys., 66 tab., 25 map bibliogr. 166 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-044

28. Rabiega Maria, Tarczyński Rafał*, Musiołowska Barbara, Bogusz Bolesław, Ćwikła Hanna*, Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Dzidowska Krystyna, Weretelnik Elżbieta*, Bogacz Magdalena*, Idzikowska Małgorzata*: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Wrocław – Strachowice : Prognoza na rok 2016 / Raporty Inst. Telekomun. Teleinform. Akust. PWroc. 2006, Ser. SPR nr 45, 139 s. : 8 rys., 32 tab., 32 mapy bibliogr. 165 poz., maszyn.

EN I28/2006/S-045

29. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Fotoniczny pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 36, 13 s. : 6 rys., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-036

30. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Widmowy pomiar pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 1, 65 s. : 67 rys., bibliogr. 18 poz., maszyn.

EN I28/2002/S-001

31. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania mieszkania nr 8 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 32, 12 s. : 1 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2001/S-032

32. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie metod wytwarzania i pomiaru wzorcowego pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 73, 80 s. : 70 rys., 10 tabl., bibliogr. 40 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-073

33. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Błędy systematyczne we wzorcach PEM z falą bieżącą. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 52, 21 s. : 16 rys., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-052

34. Grudziński Eugeniusz, Kuźmiński Zdzisław, Papierniak Witold, Rozwalka Krzysztof: Weryfikacja eksperymentalna stałości i powtarzalności podstawowych parametrów anten szerokopasmowych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 13, 29 s. : 23 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2001/S-013

35. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Badanie opromieniowania stanowisk pracy w RNC Solec Kujawski przez pole elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 29, 24 s. : 4 rys., 5 tab., maszyn.

EN I28/2000/S-029

36. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Kalibracja mierników pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem zespołów antenowych typu AMZ-3A na stanowiskach LWIMP. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 53, 20 s. : 12 rys., 3 tab., bibliogr. 8 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-053

37. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Pomiar impulsowy PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 19, 34 s. : 30 rys., 15 tab., bibliogr. 12 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-019

38. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie metod wytwarzania i pomiaru wzorcowego pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 11, 65 s. : 55 rys., 7 tabl., bibliogr. 27 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-011

39. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Pola elektromagnetyczne w ochronie środowiska i ochronie pracy a bezpieczeństwo ludzi i latających obiektów powietrznych. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 9, 22 s. : 1 rys., 15 tab., bibliogr. 16 poz., maszyn.

EN I28/2000/S-009

40. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorce i pomiar pola elektromagnetycznego do 40 GHz. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 80, 18 s. : 16 rys., bibliogr. 15 poz., maszyn.

EN I28/1999/S-080

41. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Analiza wpływu otoczenia na zmiany natężenia PEM i wskazania mierników stosowanych w metrologii pól – optymalizacja. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1998 Ser. SPR nr 6, 26 s. : 29 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., maszyn.

EN I28/1998/S-006

42. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Mierniki pola elektromagnetycznego, weryfikacja, kalibracja, wzorcowanie i sprawdzanie przydatności w metrologii PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 81, 24 s. : 16 rys., 3 tab., bibliogr. 26 poz., maszyn.

EN I28/1997/S-081

43. Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Pomiary natężenia PEM. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 57, 10 s. : 15 rys., 2 tab., bibliogr. 28 poz., maszyn.

EN I28/1997/S-057

44. Bieńkowski Paweł, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Modulatory elektrooptyczne w pomiarach pól elektromagnetycznych (optymalizacja). Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 67, 16 s. : 30 rys., 1 tab., bibliogr. 37 poz., maszyn.

EN I28/1996/S-067

45. Grudziński Eugeniusz, Trzaska Hubert, Rozwalka Krzysztof: Pomiary i badania sond pomiarowych współpracujących z miernikiem natężenia pola elektromagnetycznego typu MEH-1 nr 001/80. Raporty Inst. Telekomun. PWroc. 1996 Ser. SPR nr 1, 51 s. : 48 rys., maszyn.

EN I28/1996/S-001

46. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Zestaw wzorców pola elektromagnetycznego na zakres częstotliwości poniżej 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1994 Ser. SPR nr 18, 12 s. : 6 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., maszyn.

EN I28/1994/S-018

47. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektromagnetycznego na zakres 300 – 1000 MHz. Analiza porównawcza wzorców PEM. Raporty Inst. Telekom. PWroc. 1993 Ser. SPR nr 10, 26 s. : 7 rys., 6 tab., bibliogr. 26 poz., maszyn.

EN I28/1993/S-010

48. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pem z odcinkiem linii tem. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1991 Ser. SPR nr 42, 29 s. : 24 rys., 1 tabl., bibliogr. 21 poz., maszyn. powiel.
Patent. polska, nr 140582.

EN I28/1991/S-042

49. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Dozymetria pola elektromagnetycznego. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 51, 19 s. : 8 rys., bibliogr. 17 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-051

50. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego na zakres od 1 do 100 khz /etap ii. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1990 Ser. SPR nr 35, 29 s. : 24 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1990/S-035

51. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego na zakres 1-100 KHz : [Etap I] / Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 19, 46 s. : 34 rys., bibliogr. 12 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-019

52. Grudziński Eugeniusz, Siwek Zbigniew, Kinda Roman, Rozwalka Krzysztof: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego miernikiem ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej : Etap III / Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 41, 10 s. : 4 rys., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-041

53. Grudziński Eugeniusz, Kinda Roman, Kowalik Stanisław, Poręba Jan, Rozwalka Krzysztof, Siwek Zbigniew, Trzaska Hubert: Szerokopasmowy miernik natężeń pól elektromagnetycznych ze zdalnym odczytem wielkości mierzonej. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 32, 44 s. : 20 rys., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-032

54. Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof: Opracowanie systemu osobistego wyposażenia pracowników obsługi w urządzenia sygnalizacyjne. Raporty Inst Telekom. PWr. 1988 Ser. SPR nr 18, 24 s. : 13 rys., 1 tabl., bibliogr. 5 poz., maszyn. powiel.

EN I28/1988/S-018

55. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 300 do 1000 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 52, 23 s. : 10 rys., 3 tab., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-052

56. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 30 do 300 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 51, 35 s. : 16 rys., 3 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-051

57. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorzec pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 30 MHz. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1984 Ser. PRE nr 50, 18 s. : 5 rys., 4 tabl., maszyn. powiel.

XN I28/1984/P-050

58. Góral Andrzej, Grudziński Eugeniusz, Rozwalka Krzysztof, Trzaska Hubert: Wzorcowe pola elektromagnetyczne. Raporty Inst. Telekom. PWr. 1981 Ser. SPR nr 32, 36 s. : 3 rys., 8 tabl., maszyn. powiel.

EN I28/1981/S-032

mgr inż. Robert Surma

1. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej, Surma Robert: Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej – studium przypadku. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 84-89, [1] fot., 5 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

mgr inż. Bartłomiej Zubrzak

1. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej, Świderski Marcin*: Wybrane aspekty wzorcowania mierników pola elektromagnetycznego. W: Sympozjum Elektryczne Pomiary Dokładne, EPD [Dokument elektroniczny], Ustroń, 14-16 listopada 2010. Warszawa : Wydawnictwo PAK, cop. 2010. [10] s., 8 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz.
CD-ROM

RK I28/2010/I-158

2. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Wybrane aspekty oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października, 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 169-171

RK I28/2010/I-147

3. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej, Surma Robert: Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej – studium przypadku. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 84-89, [1] fot., 5 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RK I28/2010/I-146

4. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych w urządzeniach rezonansu magnetycznego. W: Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM : ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM : materiały szkoleniowe, 14-16 października, 2010, Łódź / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. [B.m. : b.w., 2010]. s. 125-128, 4 rys., bibliogr. 4 poz.

RK I28/2010/I-145

5. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Technical possibilities of electromagnetic field monitoring in the environment. W: 2010 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 8-9 September 2010 / [ed. Jiří Pinker]. Pilsen : University of West Bohemia, 2010. s. 31-34, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.

RZ I28/2010/I-092

6. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Technical aspects of EMF monitoring in the environment. W: EMC Europe 2010 [Dokument elektroniczny] : 9th International Symposium on EMC joint with 20th International Wroclaw Symposium on EMC, [Wrocław, September 13-17, 2010] / eds J.M. Janiszewski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 408-411, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.
CD-ROM

RP I28/2010/I-091

7. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Wzorce impulsowego i modulowanego pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE], Wałbrzych, 29 sierpnia – 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010. s. 15-18, 5 rys.

RK I28/2010/I-088

8. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Źródła pola elektromagnetycznego w środowisku komunalnym. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2010, R. 83, nr 8/9, s. 1521-1525, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma.
Referat z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Telenformatyki, Wrocław, 8-10 września 2010.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2010/I-089

9. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Techniczne możliwości oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne w środowisku pod kątem badań biomedycznych na przykładzie systemów telefonii komórkowej. Medycyna Pracy. 2010, vol. 61, nr 2, s. 223-239, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.imp.lodz.pl/oficyna/baza_czasopism/medpr
Punktacja MNiSW – 09
Lista Filadelfijska – Tak

AK I28/2010/I-040

10. Bieńkowski Paweł, Zubrzak Bartłomiej: Monitoring pola elektromagnetycznego w środowisku – analiza potrzeb i możliwości technicznych. Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne. 2009, R. 82, nr 11, s.1985-1987, 5 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
Referat z VII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24- 26 czerwca 2009.
Punktacja MNiSW – 06

AK I28/2009/I-128

11. Bieńkowski Paweł, Trzaska Hubert, Zubrzak Bartłomiej: Sieć sensoryczna do monitoringu pola elektromagnetycznego. W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : [XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. s. 35-37, 2 rys.

RK I28/2009/I-071

12. Myszura Rafał, Zubrzak Bartłomiej: Analiza skupień a budowa sieci szkieletowych na przykładzie UMTS. W: Człowiek – cywilizacja – przyszłość : VI Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 12-14 maja 2008 : referaty. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 137-142, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 1732-0240; nr 13)
W serii gł.: nr 13.
Tytuł i streszcz. referatu również w jęz. ang.

RP K07/2009/I-098