O nas

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego – Pomiary pól elektromagnetycznych (bhp i środowiskowe)

akreLaboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej LWiMP prowadzi prace w dziedzinie metrologii pól elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania pól wzorcowych pod kątem wzorcowania aparatury pomiarowej oraz, we współpracy z Pracownią Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, opracowaniem i wytwarzaniem sprzętu pomiarowego i ochroną przed niepożądanym opromieniowaniem PEM. W 2003 roku Zespół Pracowni Ochrony Środowiska uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne.

Zakres działania

Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego oraz wydzielone z niej samodzielne Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego prowadzą prace teoretyczne i aplikacyjne w dziedzinie ochrony ludzi środowiska przed niepożądaną ekspozycją na pola elektromagnetyczne.

Rezultatem prac teoretycznych jest wydanie w USA pierwszej w świecie monografii poświęconej pomiarom pola elektromagnetycznego w polu bliskim, ponad 250 publikacji naukowych poświęconych tej problematyce oraz ponad 50 patentów uzyskanych na rozwiązania powstałe z udziałem pracowników obu jednostek, a także stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników. Wiele uwagi poświęca się najnowocześniejszym metodom pomiarowym, w tym metodom fotonicznym.

Badania eksperymentalne w dziedzinie metrologii wymagają opracowania i zbudowania układów wytwarzających pola o znanych parametrach – pola wzorcowe. We własnym zakresie zostało zbudowanych szereg zestawów do wytwarzania wzorcowych pól elektrycznych i magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości i natężeń. Klasę naszych wzorców potwierdza nasz udział, jako jedynej jednostki z krajów środkowej i wschodniej europy w międzynarodowym porównaniu wzorców. Opracowano szereg rozwiązań wzorców wtórnych (układów ekspozycyjnych) oraz sprawdzianów do przyrządów.

Opracowane u nas przyrządy do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego stanowią podstawowe wyposażenie krajowych służb pomiarowo-kontrolnych; wiele egzemplarzy wyeksportowano.

Laboratorium uzyskało status akredytowanego laboratorium badawczego oraz laboratorium wzorcującego.

Poza udziałem w badaniach podstawowych i aplikacyjnych pracownicy są czynnie zaangażowani we wszystkie formy działalności dydaktycznej i organizacyjnej Zakładu Radiokomunikacji i Teleinformatyki ITTA.

akre