Akredytacja

akre

Akredytowane Laboratorium Badawcze (certyfikat PCA AB-361)

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego prowadzi w ramach posiadanej Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA, pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie częstotliwości 0-50 GHz w otoczeniu różnorodnych źródeł PEM, między innymi:

  • systemy elektroenergetyczne
  • systemy radiokomunikacyjne
  • urządzenia medyczne
  • przemysł

Pełny zakres akredytacji można pobrać tutaj. Certyfikat można pobrać tutaj.

Poniżej link do certyfikatu:

certificate

Z usług Laboratorium korzystali i korzystają między innymi operatorzy telekomunikacyjni (TPSA, Dialog, T-MOBILE, PTK Centertel, Crowley, Internet Partners), radiokomunikacyjni (TP EMITEL, Telewizja Dolnośląska, RMF, Radio Plus, MR Jelenia Gora, ESKA, AKSEL), placówki służby zdrowia, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, zakłady przemysłowe (TOYOTA, BOSCH, LeGrand, Faurecia Automotive Polska)  i wiele innych.

logo_wz

Nasze laboratorium w ramach akredytacji laboratorium wzorcującego AP-078 oferuje wzorcowanie sond i mierników do pomiaru pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości (DC-50GHz w ramach akredytacji i do 60GHz poza zakresem akredytacji) i natężeń pola od mV/m i mA/m aż do kV/m i kA/m.

Pełny zakres akredytacji można pobrać tutaj. Certyfikat akredytacji można pobrać tutaj.

Poniżej link do certyfikatu:
certificate