Oferta

akre

Laboratorium prowadzi szeroko zakrojone badania z zakresu metrologii pola elektromagnetycznego, zwłaszcza pod kątem oceny opromieniowania środowiska i ludności oraz bezpieczeństwa pracy przy źródłach wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Jako Laboratorium Badawcze (AB-361), LWiMP w zakresie akredytacji oferuje kompleksowe pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i środowisku komunalnym, zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów ochronnych (przepisy BHP i Prawo Ochrony Środowiska). LWiMP oferujemy również znacznie szerszy zakres badań, niż wymogi przepisów prawnych, dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym personelem badawczym oraz szerokim zapleczem sprzętu pomiarowego (w tym nowatorskie opracowania własne).

LWiMP prowadzi badania z zakresu ochrony środowiska oraz BHP:

1. aparatura medyczna:

 • lancetrony
 • diatermie mikrofalowe
 • noże harmoniczne
 • magnetroniki
 • urządzenia do rezonansu magnetycznego (MRI)

2. telekomunikacja

 • pomiary stacji bazowych telefonii komórkowej
 • pomiary linii radiowych
 • pomiary infrastruktury informatycznej (serwerownie etc)

3. elektroenergetyka

 • pomiary linii przesyłowych
 • pomiary w elektrowniach, elektrociepłowniach, rozdzielniach, etc.

4. przemysł

 • piece indukcyjne
 • zgrzewarki
 • wzbudniki

logo_wz

Nasze laboratorium w ramach akredytacji laboratorium wzorcującego AP-078 oferuje wzorcowanie sond i mierników do pomiaru pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości (DC-50GHz w ramach akredytacji i do 60GHz poza zakresem akredytacji) i natężeń pola od mV/m i mA/m aż do kV/m i kA/m.

Szczegółowy zakres akredytacji