Wyposażenie

Zaplecze badawcze

LWiMP dysponuje bardzo dobrym zapleczem badawczym, które pozwala na przeprowadzanie pomiarów pól elektromagnetycznych o niemal dowolnych parametrach. Przyrządy pomiarowe pozwalają na pomiary pól zarówno magnetycznych jak i elektromagnetycznych począwszy od pól stałych (DC) do bardzo wysokich rzędu 50 GHz.

Posiadamy urządzenia zarówno od pomiarów szerokopasmowych jak i selektywnych wraz z analizą widma. Każde z nich posiada świadectwo wzorcowania.

Nowoczesny sprzęt podlegający regularnym sprawdzeniom i kalibracjom w połączeniu z doświadczeniem, jakie posiada personel LWiMP gwarantuje rzetelność każdego pomiaru.